Beerendonck

2 mei 2023

Column: Jac Buchholz | Beeld: Peter Janssen

Onlangs las ik wat volgens mij een ingezonden brief was van een heer op leeftijd die overigens nog goed van lijf en leden was. Maar, schreef hij, als dat laatste zou verminderen, als hij behoefte aan zorg zou krijgen, dan vond hij het geen probleem te verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Hoewel hij wees op het sociale voordeel – je zit tussen de mensen en kunt altijd een praatje maken – vond hij de praktische overweging veel belangrijker. Want, zo redeneerde hij, je kunt beter een aantal mensen met een zorgvraag bij elkaar plaatsen en daar verzorging omheen regelen, dan zorgbehoevenden geforceerd thuis te laten wonen en zorgverleners van adres naar adres te laten rijden.

Dat laatste is niet erg efficiënt, zeker gezien het personeelsgebrek in de zorg. Dus, zou je zeggen tegen overheden en zorgorganisaties c.s., begin alvast na te denken over het verzorgingshuis van de toekomst. Want met de toenemende vergrijzing kun je tevens een flinke toename van ouderen met een zorgvraag verwachten. Het geluid is momenteel echter nog anders: ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen (als dat kan is dat natuurlijk prima) en zorg aan huis krijgen.

Plannen over nieuwe zorglocaties zijn er volgens mij momenteel in Venlo niet – maar ik weet natuurlijk ook niet alles. Al staat één zorglocatie al een hele tijd in de belangstelling. Dat is de Beerendonck. Zou vanaf 2021 worden gerenoveerd, maar het liep anders. Momenteel vinden vluchtelingen uit Oekraïne er onderdak. De renovatie lijkt nu toch aanstaande, of wordt het sloop en nieuwbouw? Dan moeten de huidige bewoners dus weg. Maar waar naartoe? Net als de meeste andere Nederlandse gemeenten zit Venlo met de handen in het haar. Je wilt graag mensen uit een oorlogsgebied opvangen, maar waar? En dan komt er nog een hele stoet aan.

Zo’n tien jaar geleden was er een opvanglocatie in ’t Ven. Die ging, conform afspraak met de omwonenden, op een gegeven moment dicht. Mede omdat de stroom asielzoekers, zoals die werden genoemd, afnam. En vervolgens weer toenam, zodat AZC ’t Ven zelfs weer even opnieuw werd geopend. Niet voor lang. Vervolgens werd het afgebroken. Los van de sentimenten en beloftes, dat bleek dus te voorbarig.

En nu? Daar mogen mensen die oneindig wijzer zijn dan ondergetekende zich over gaan buigen. Ideetje: handhaaf De Beerendonck voorlopig als opvanglocatie, dan hoef je je om die enkele honderden mensen die daar nu wonen voorlopig niet druk te maken en kun je je concentreren op de nieuwkomers. En denk ook eens na over de combinatie toenemende vergrijzing en afnemend zorgpersoneel. Wacht niet tot het een nijpend probleem wordt, maar anticipeer. Regeren is vooruit zien en dat geldt niet alleen voor overheden.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad