Kulinaire: 21 April 2021,  en daarna… 

9 april 2021

De datum 21 april staat waarschijnlijk in heel veel agenda’s inmiddels dik omcirkeld. Het is de datum van – waarschijnlijk – een aantal versoepelingen in het coronabeleid met onder meer als gevolg dat de horeca weer deels open mag.

Tekst: Alex Khanna (freelance kok) | Beeld: Leon Vrijdag

Of die versoepeling daadwerkelijk doorgaat moeten we nog even wachten. Toen ik het bericht hoorde rees bij mij vrijwel meteen de vraag hoeveel horecabedrijven de ‘horecapandemie’ hebben overleefd. Gaat vrijwel iedereen straks gewoon open of vallen er alsnog de nodige om. Feit is namelijk dat veel horeca-ondernemers nogal wat schulden hebben opgebouwd. Is het dan reëel om gewoon open te gaan om vervolgens jarenlang te werken om uitgestelde regelingen, betalingen en dergelijke terug te betalen. Bovendien, is er nog voldoende personeel beschikbaar? Heel wat mensen die voorheen in de horeca werkzaam waren hebben inmiddels een andere baan gevonden.

Niet dat ik een representatieve peiling heb gehouden, maar volgens mij leeft er bij een deel van de ondernemers in de horeca de gedachte: laat ik de stekker er maar uit trekken en de schuldsanering ingaan. Dan kun je na drie tot vijf jaar weer met een schone lei opnieuw beginnen. Ja, ik weet het, dat is een verschrikkelijke afweging, los van het privéleed dat ermee gepaard gaat.

Nu las ik dat een bepaalde Nederlandse gemeente naar een snellere, versoepelde regelgeving wil, waarbij de aanvraag voor een Wsnp-regeling (schuldsanering) niet een voortraject van gemiddeld 11 maanden kent. Uitgangspunt is een voortraject van 2 maanden waarna, als aan alle voorwaarden wordt voldaan, de schuld wordt overgenomen door de gemeente zodat de schuldenaar het openstaande bedrag aan betreffende gemeente kan terug betalen. Binnen twee jaar…

Waarom zo’n doemscenario als uitgangspunt nemen, zal menig lezer nu denken. Omdat ik denk dat veel ondernemers hierover wel eens hebben nagedacht zonder er meteen mee naar buiten te komen. De stand van zaken in Venlo is momenteel dat je je met een aanvraag moet melden bij de gemeente waarna het traject begint. Maar ik voorzie dat veel soortgelijke vragen van een Covid-label zullen worden voorzien, wat hoogstwaarschijnlijk tot heel lange wachttijden zal leiden.

Nu hoop ik maar dat onze gemeente een team formeert dat klaar staat om deze groep ondernemers op te vangen. Beter breed van opzet en dan afschalen als het meezit, dan met de handen in het haar zitten omdat ‘we dit niet hadden zien aankomen’. Overigens zullen niet alleen horeca-ondernemers maar ook veel ondernemers in andere branches na eventuele versoepelingen hulp nodig hebben. Stuur ze dan niet van het kastje naar de muur. Want als op enig moment de steunpakketten vervallen, zullen er nog heel wat ondernemers zijn die juist dan alle steun hard nodig hebben.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad