Stadscolumn: Het nieuwe Q4 als levendige en productieve plek

14 juni 2022

In mijn vorige stadscolumn sprak ik al over het belang van de Poort van Noord voor het Venlose koopcentrum. Veel bezoekers komen vanaf deze kant de stad in. Want behalve een aantrekkelijk aanbod van winkels en horecagelegenheden zijn daarbij meer aspecten van belang. Denk aan groen, wonen, recreatie en duurzaamheid. Ik licht graag een tipje van de sluier op.

Tekst: Nicole Seuren | Beeld: Leon Vrijdag

Op dit moment wordt er hard gewerkt om aan de Maaskade nieuwe woningen te realiseren. Als ondernemers en bewoners van Q4 hebben wij samen met de gemeente al een aantal gesprekken gevoerd om dit gebied verder te verfraaien. Dankzij het oprichten van deze klankbordgroep krijgen alle partijen uit de wijk de kans om mee te denken en te praten over de inrichting van het gebied Maaskade Hoog. Ons belangrijkste doel is om van dit vernieuwde Q4 een aantrekkelijke, productieve en levendige plek te maken waar iedereen zich thuis voelt.

Hoe zien onze plannen en voorstellen er uit? Om het toeristen makkelijk te maken om vanuit de Maaskade de wijk – en dus ook de rest van de binnenstad – in te lopen, is bijvoorbeeld het idee gelanceerd om vanuit de stadshaven aan de Maas een trap aan te leggen die de toeristen richting het woon- en winkelgebied leidt.

Tevens is het een grote wens om het gebied deels autoluw te maken en het gebruik van de fiets prioriteit te geven. In principe was het idee gelanceerd om eenrichtingsverkeer te realiseren, maar het blijft op wens van de buurt gewoon tweerichtingsverkeer. Belangrijke reden daarvoor is natuurlijk om de winkels te bevoorraden. Tevens is het van belang dat poppodium Grenswerk en theater De Maaspoort goed bereikbaar zijn. Kunst en cultuur hebben tenslotte een absolute meerwaarde. Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn als we onze wijk verder kunnen verfraaien met één of meerdere kunstwerken. Kunst daagt uit en prikkelt de fantasie. Q4 kent traditioneel gezien diverse ondernemers en bewoners die in deze sector actief zijn. Dan zeg ik: speel daar op in. Als betrokkenen denken we daar graag over mee.

Een ander essentieel aspect is duurzaamheid. Denk daarbij aan een aantrekkelijk ecologische invulling van de straten en de huizen; zoals stadstuinen, bijenhotels, bomen, groene plekken en een speeltuin. Dit komt de leefbaarheid in de wijk ten goede zodat het een prettigere en veiligere plek is om te verblijven. Tevens heeft de gemeente plannen om de dijken langs de Maas te verhogen en te verstevigen. Kortom, een totaalplek voor iedereen. Voor jong en oud. Voor bewoners, ondernemers en toeristen.

Zelf ben ik zowel ondernemer als bewoner van dit gebied en blij dat we op constructieve wijze met de gemeente kunnen overleggen. Alle partijen zijn gebaat bij een goede toestroom naar de rest van de binnenstad. Ik maak mij dan ook al langere tijd sterk om de Lomstraat grondig op te knappen. Denk aan een aantrekkelijker winkelaanbod, maar ook aan een betere verbinding vanuit Q4 naar deze belangrijke winkelstraat.

Natuurlijk zijn de Festina Lentestraatjes op andere plekken in het centrum van belang, maar de Lomstraat kan een zelfde functie krijgen. Er staan veel historische panden met fraaie gevels. Als zich daarin ondernemers met een goed plan en een onderscheidend aanbod vestigen dan is het een meerwaarde voor de hele stad.

Dit is een levendige wijk die de afgelopen jaren al een fikse metamorfose heeft ondergaan en nu klaar is voor de volgende stap. Voor nu is er de doelstelling om het plan eind 2023 gereed te hebben. In het belang van alle partijen: bewoners, ondernemers, (koop)toeristen en de hele binnenstad. Veel Venlonaren hebben dit gebied in de afgelopen jaren bewust bezocht en beter leren kennen. Daarbij klonken altijd weer positieve geluiden.

De saamhorigheid in Q4 zorgt voor een gemoedelijke sfeer die overslaat op bezoekers. Door de renovatie en nieuwbouw komen bovendien extra plekken vrij voor nieuwe bewoners en ondernemers. Wij ontvangen iedereen met open armen.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad