VenloVanvruuger: Koninklijk bezoek in 1895

27 april 2023

Er heerste een opgetogen sfeer in de straten van Venlo op maandagavond 20 mei 1895. Koningin-regentes Emma had met haar dochter Wilhelmina een geslaagd bezoek gebracht aan de stad. De euforie zal ongetwijfeld gepaard zijn gegaan met opluchting, want het vorige koninklijke bezoek was rampzalig verlopen.

Tekst: Sef Derkx | Beeld: Leon Vrijdag en collectie Sef Derkx

Veertig jaar eerder, op maandag 11 juni 1855, was koning Willem III met de stoomboot Le Victoire in de haven van Venlo gearriveerd. Bij de officiële begroeting werden de burgemeester en zijn wethouders onmiddellijk geschoffeerd door het narrige staatshoofd dat bitste: “Ik kom hier om de vestingwerken te zien, niet voor Venlo.” Willem III nam drie uur de tijd om onder meer de stadspoorten en militaire gebouwen te inspecteren, maar zette geen stap in de feestelijk versierde straten. Ook op het stadhuis liet hij zich niet zien. Enkele nieuwsgierigen die een glimp wilden opvangen van het staatshoofd, onder wie de bekende kapper Karel Sax, werden weggejaagd van de stadswallen. Een opdringerige jongen kreeg zelfs een schop van de koning. Het zal je maar gebeuren. Venlo was in shock en het kan niet anders dan dat de verhalen over het desastreus verlopen bezoek ook veertig jaar later een rol speelden.

Het balkon van Central op de Markt in 1895

De ontvangst van Emma en Wilhelmina móést een feest worden. De gemeenteraad stelde een fors krediet ter beschikking. Wie takken nodig had voor groenversiering, mocht aan de slag gaan in de stadsbossen. Venlo zette zijn beste beentje voor. In de dagen voor het bezoek werd hard gewerkt aan erepoorten, bloemguirlandes, lampions en vlaggen. De stad hulde zich in een feesttooi die nooit eerder gezien was.

De zon scheen uitbundig toen de koninklijke trein het station binnenstoomde. Heel notabel Venlo stond, stijf van voornaamheid en zenuwen, klaar. Na de officiële begroetingen over en weer, namen moeder en dochter plaats in een van de hofrijtuigen. De triomftocht door een overvolle, juichende binnenstad kon beginnen. Op de Parade ter hoogte van de Klaasstraat stond het Akkermansgilde aangetreden met de stadsreuzen. De veertienjarige Wilhelmina applaudisseerde spontaan. ‘De hoofdman van het gild, een bijzonder eenvoudige heidebewoner, zich koddig en deftig bewegend in een soort verbleekt zeeofficiers-uniform, gezeten op een fraai opgetuigd karrepaard, kreeg menig vriendelijk knikje van de Vorstinnen,’ schrijft de Maas- en Roerbode van 22 mei 1895.

De Parade in 1895 tijdens het koninklijk bezoek van Koningin Emma

De rijtoer ging verder door de Klaasstraat, Nieuwstraat, Kleine Beekstraat en Vleesstraat naar het stadhuis. Op de Markt speelden de harmonie en fanfare samen het Wilhelmus en het Wiens Neerlands Bloed. In het stadhuis was een van de torenkamertjes ingericht als boudoir, waar het bezoek zich kon verfrissen. Het verslag dat daags na het bezoek verscheen in de Roermondse krant De Nieuwe Koerier meldt dat op de toilettafel enkele flesjes: ‘Eau de Venlo van onze vriend Michels’ waren gezet. Het lokaal vervaardigde reukwater was in Noord-Limburg de concurrentie aangegaan met het alom bekende Eau de Cologne. Koninklijk gebruik was de beste reclame die ‘vriend Michels’ zich kon wensen.

Na het bezoek aan het stadhuis ging het via de binnenstad en Kaldenkerkerweg naar de Kleine Heide, waar behendigheidsraces met paarden werden gehouden. ‘Met de hand voor oogen, in de schaduw van de parasol Harer Moeder, keek de jeugdige Majesteit de rennende paarden na, lachend, schaterlachend als zij het ei vlak vóór Haar van den lepel lieten vallen,’ lezen we in de Maas- en Roerbode. Bij het vertrek op het station kregen de burgemeester en de majoor van de schutterij een koninklijke onderscheiding. ‘Hartelijk was het afscheid en de Koningin wuifde nog met Hare zakdoek toen de trein een heel eind ver was,’ lezen we twee dagen later in dagblad De Tijd.

Het bezoek waar met spanning naar uitgekeken werd, was boven verwachting geslaagd en dit zorgde ervoor dat er tot diep in de nacht gefeest werd. De cafés waren overvol en duizenden liepen over straat om te kijken of er nog ergens een plekje vrij was. Daags na het bezoek kreeg Venlo nog een mooie tijding. De vorstinnen, die inmiddels op weg waren naar Aken, schonken vijfhonderd gulden bestemd voor de armen.

Reageren? Stuur Sef Derkx een e-mail: floddergats@xs4all.nl.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad