Verdeelde Venlonaren

8 februari 2020

Column: Jac Buchholz | Beeld: Leon Vrijdag

Het stof is neergedwarreld, de lucht is geklaard, de storm is gaan liggen. Oh nee, dat laatste klopt niet helemaal. Maar die andere twee zijn prima metaforen om het gedoe over het Kazernekwartier te beschrijven. Al is het stof natuurlijk nog lang niet helemaal neergedwarreld, is de lucht nog niet helemaal geklaard. En die storm? We zullen zien.

Feit is dat er na jaren van plannen en bespreken nu invulling wordt gegeven aan de plek waar ooit een fort stond en waar lange tijd een kazerne lag. Deels staan die plannen vast, deels moeten ze nog verder worden uitgewerkt. Daarmee wordt het nadrukkelijk een participatieproject. Op Tenderned, een aanbestedingswebsite, is inmiddels onder de noemer ‘Gronduitgifte gebiedsontwikkeling Kazerne Kwartier Venlo’ een uitvraag geplaatst. Een deel van de omschrijving luidt dat het gaat om een ‘voorgenomen gronduitgifte om gegadigden in de gelegenheid te stellen hun interesse kenbaar te maken door middel van het indienen van een propositie’.

Dat is de technische kant van het verhaal. Maar het is natuurlijk ook een verhaal met veel emotie. Dat begon al jaren geleden, met de eerste opzet. Er zou op het voormalige kazerneterrein een multifunctioneel stadion komen. Thuisbasis van VVV-Venlo en daarnaast plek voor allerlei evenementen zoals popconcerten; ernaast Holland Casino. En nog wat andere bestemmingen die ik vergeten ben. Er werd gejuicht en gevloekt, om de twee uiterste stemmingen maar even te benoemen.

Die plannen gingen niet door. Nieuwe plannen. Een Leisure Dome, een overdekte hippiemarkt en dat alles zou met een kabelbaan met de Venlose kant worden verbonden. Opnieuw gejuich en getier. Cynisme ook. Wat de een een prima plan vond, noemde de ander luchtfietserij. Ook dat initiatief sneefde.

Vervolgens nam de gemeente de regie in handen. En kwamen er de plannen zoals die nu zijn goedgekeurd door de Venlose gemeenteraad, het merendeel althans, en in uitvoering gaan. Na het besluit van de gemeenteraad was er nog even wat reuring, maar zoals gezegd, het stof lijkt enigszins neergedwarreld. Venlo zal ongetwijfeld verdeeld blijven over wat er aan de Blerickse boorden van de Maas staat te gebeuren, maar er wordt even wat minder over gemopperd. Althans, ik verwacht dat over zo’n twee weken het Kazernekwartier in de diverse optochten nog wel de nodige aandacht zal krijgen. Een groep hippies die zich ontheemd voelt of ridder Kunibald die zijn fort maar niet kan vinden, of zoiets.

Al die jaren van strijd en verdeeldheid hebben echter ook iets positiefs laten zien. Want of ze nu voor of tegen waren, veel Venlonaren hadden en hebben er een mening over, over dat Kazernekwartier. Toonden betrokkenheid. Als stad kun je niets mooiers wensen dan betrokken burgers – inwoners die het al dan niet eens zijn met hoe het er in de stad aan toe gaat. Liever verdeeldheid dan onverschilligheid. Want als dat laatste het geval is, is de liefde over. Ik hoop dus dat de Venlonaren het in de toekomst nog vaak met elkaar oneens zijn.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad