100 jaar Heilig Hartkerk Venlo: onderweg naar een nieuwe toekomst

24 maart 2021

Precies een eeuw geleden, in 1921, werd begonnen met de bouw van de Heilig Hart van Jezuskerk, of Heilig Hartkerk, in Venlo-Noord. Zo’n twee jaar geleden werd de kerk aan de eredienst onttrokken. “We zijn bezig met een nieuwe bestemming en hopen die in de loop van dit jaar te kunnen presenteren.”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanBinnen, Buro Kade, Federatie Parochies VenloStad

Tja”, reageert Paul Dullaert, secretaris en vice-voorzitter van de Federatie Parochies VenloStad, “mensen die uitgebreid over het verleden van de Heilig Hartkerk kunnen vertellen, dat worden er steeds minder. Over het recente verleden moet je maar eens in de archieven duiken. En op zoek gaan naar pastoor Michael Proksch, een spraakmakend iemand.”

Geen herder
En dat blijkt te kloppen, zo komt onder meer uit artikelen van De Limburger naar voren. Proksch was niet bepaald een herder, een vaderlijke voorganger. Sterker nog, hij handelde als een eenling en had de parochianen van zich vervreemd. Zo weigerde hij een homoseksuele prins de hostie, maakte ruzie met de verenigingen in het stadsdeel en was voor zijn meerdere, deken Jos Spee, niet bereikbaar. Dat hoefde blijkbaar ook niet, want een pastoor mag zelfstandig handelen. Al geeft Spee in de artikelen wel aan dat hij in dat voorrecht wel is doorgeslagen.

Dicht
Proksch wordt tevens omschreven als star en driftig, iemand die met iedereen ruzie maakte. Een poging om hem in therapie te laten gaan, mislukte. Dat had hij niet nodig, zo gaf de pastoor aan. Dus toen Proksch in 2018 een hersenbloeding kreeg en besloot in Duitsland te revalideren, nam deken Spee snel de regie in handen en besloot zelf de rol van pastoor in te vullen. Niet voor lang, want in 2019 werd door het bisdom besloten dat de kerk dicht moest. Zeer tegen de zin van de nog actieve parochianen.

Jules Kayser
Dan de kerk zelf, gebouwd tussen 1921 en 1926 naar een ontwerp van de zeker in Limburg bekende architect Jules Kayser. Die liet zich voor dat ontwerp inspireren door het expressionisme van de Amsterdamse School. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ten westen van de kerk een losstaande klokkentoren zou worden gerealiseerd (zie afbeelding). Die kwam er echter niet. Gevolg was dat de entreepartij werd verplaatst naar een nieuw ontworpen schip aan de zuidwestzijde.

Centraalbouw
Voor wie vanuit het centrum van de stad naar het noorden reed en rijdt, komt de kerk al snel pontificaal in beeld, op de splitsing van de Veldenseweg en Straelseweg. Wie zich vervolgens in het gebouw verdiept ziet dat het wat aparte kenmerken heeft. Het heeft een enigszins complexe kruisvorm met in het midden een centraalbouw met aan vier zijden steunberen. Opvallend zijn verder de tent- en zadeldaken. Binnen diverse kunststukken waarvan onder meer de zandstenen kruiswegstaties naar een ontwerp van Charles Vos opvallen.

Verbinden
De kerk is dus inmiddels gesloten, in afwachting van een nieuwe bestemming. Op dat moment zal ook het dak ingrijpend worden gerepareerd. Paul Dullaert daarover: “We doen nu alleen het hoognodige, een volledige reparatie is op dit moment te kostbaar.” Hij geeft aan dat er sinds de sluiting een aantal ideeën zijn gelanceerd om de kerk een nieuwe bestemming te geven. Zoals het plan van Buro Kade uit Den Bosch. Dat wilde er in het kader van Venlo Vitaal een sport- en gezondheidsconcept in onder brengen. Om gebouw en omgeving meer te verbinden waren op strategische plekken in de gevel serre-achtige uitbouwen voorzien.

Het ontwerp van Buro Kade

Lastig
“Nee, dat is het niet geworden”, geeft Dullaert tot besluit aan. “Er zijn momenteel diverse ideeën maar iets concreets ligt er nog niet. We hopen later dit jaar iets te kunnen presenteren, maar een goede invulling voor het gebouw vinden blijft lastig.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad