70 jaar Venlose kinderfeesten, 70 jaar tradities doorgeven

7 oktober 2020

Een 70-jarig jubileum voor de Stichting Kinderfeesten waarbij helaas aan de komende twee activiteiten een andere invulling moet worden gegeven. Een pijnlijk besluit, vooral voor alle Venlose en Blerickse kinderen. Geen optocht met Sintermerte. Geen intocht van Sinterklaas, maar de stichting is wel druk bezig met een alternatief.

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: Leon Vrijdag en Stichting Kinderfeesten

Om het jubileum niet geruisloos voorbij te laten gaan, is vanaf maandag een nieuw boekje van Cielke en Baer met de titel ‘Kinderfeeste’ verkrijgbaar. Een boekje waarin de vijf feesten Palmhöltje, Koningsdag, Sintermerte, Sinterklaas en Allerkinder centraal staan.

Ontstaan
Op 13 oktober 1950 zag Stichting Kinderfeesten Venlo officieel het levenslicht. Ontstaan vanuit het Oranjecomité dat sinds de bevrijding al de diverse kinderfeesten organiseerde, maar vanaf dat moment belangrijk genoeg was om op eigen benen te staan. Het doel was om de folklore van de stad in ere te houden. En die missie heeft de stichting nog steeds. “Het is belangrijk om deze tradities voor Venlo en Blerick te behouden,” zo laat voorzitter Joep Raemakers weten. “Sinterklaas, Sintermerte en Koningsdag blijven succesnummers. Wat betreft Allerkinder en Palmhöltje moeten we de laatste jaren alle zeilen bijzetten om die tradities onder de aandacht van de nieuwe generaties te brengen.”

Tradities waarborgen
Wie lid is van het bestuur, in welke functie dan ook, doet dat in veel gevallen voor lange periode. Raemakers: “Vele decennia bleven leden voor geruime tijd op hun post zitten. Het is een bewuste keuze die je maakt. Ja, het is op vrijwillige basis maar dat betekent niet dat je niets hoeft te doen. Het voortzetten en doorgeven van deze tradities vergt creativiteit, maar ook de nodige tijd om iets te organiseren. Ieder lid van de stichting vindt het belangrijk om deze tradities voor de stad te waarborgen.”

 

Juiste gevoel
Waar Raemakers al vanaf zijn tienerjaren bij de stichting betrokken is, daar is Helène van den Broek-Kuyper sinds 2015 bestuurslid. “Wie vertrekt mag zelf een opvolger benaderen en deze persoon aan het bestuur voorstellen. Ik ben door Marianne Martens benaderd, door het bestuur goedgekeurd en – behalve mijn rol als lid – nu ook intensief betrokken bij de jubileumcommissie.” Hoewel veel leden decennialang het comité trouw bleven merkt het bestuur dat mensen de laatste jaren iets minder binding tonen. Een gevolg van te volle agenda’s en het maken van keuzes.

Factor tijd
Albert Peulen is al sinds de jaren 90 bij de stichting betrokken en had daarin tien jaar lang de rol van Sinterklaas. “We merken dat mensen de kinderfeesten nog steeds enorm belangrijk vinden, maar de factor tijd blijkt inderdaad een groot probleem. En in tegenstelling tot vroeger is een optocht of kleinschalige bijeenkomst niet meer zo bijzonder. In het verleden leefde iedereen naar deze feesten toe. Het waren de ankers gedurende een jaar. Tegenwoordig valt er zoveel te kiezen voor kinderen en hun ouders. Daarnaast speelt het een rol dat de meeste kinderfeesten wel iets met het katholicisme te maken hebben. Dat ligt op veel scholen steeds gevoeliger. Met de enorme diversiteit van geloofsovertuigingen willen velen niet de nadruk op één geloof leggen. Bijkomend nadeel is wel dat steeds minder mensen de ware betekenis van een feest kennen.”

 

Allerkinder
Een van de feesten die het meeste hinder ondervind van de drukke agenda’s bij veel moderne gezinnen is Allerkinder. Waar in het verleden een hele optocht met als volwassenen uitgedoste kinderen door het centrum van Venlo trok, daar moeten de bestuursleden de laatste jaren steeds vaker nieuwe activiteiten verzinnen om het feest (op 28 december) toch op gepaste wijze te vieren. Peulen: “Venlo is nog de enige gemeente in Nederland waar dit gevierd wordt. We horen nog steeds dat ouders het belangrijk vinden en dat deze traditie niet verloren mag gaan, maar ze zijn te druk om hun kinderen aan de activiteit te laten meedoen.” Waar in het verleden kinderen al verkleed naar de locatie kwamen, daar moet de stichting nu zorgen dat het enkele dozen vol kleding voor de deelnemers beschikbaar heeft. “Iedereen zegt: wat is het toch een leuke traditie,” zo vertelt Van den Broek-Kuyper. “Maar we moeten het ieder jaar weer vol onder de aandacht brengen om een representatieve groep op de been te krijgen. We organiseren nu al een aantal jaren een interactief programma in samenwerking met en bij Beej Benders waarbij diverse activiteiten zoals een modeshow plus optocht door de winkel aan bod komen. Alle deelnemers ervaren het als een fantastische middag. We merken daarbij dat vooral opa’s en oma’s komen kijken. Die hebben heel nostalgische herinneringen aan dit feest en genieten ervan dat de nieuwe generatie het nog steeds viert en herdenkt.”

Sinterklaasintocht
De optocht met Sintermerte en de intocht van Sinterklaas hebben nog geen last van een verminderde belangstelling. Raemakers: “Voor dit jaar moeten we vanwege de coronamaatregelen wel een alternatieve invulling zoeken. Hoe wij dat gaan invullen wordt op korte termijn duidelijk.” In al haar beslissingen, zo stelt het bestuur, volgt de stichting de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij blijft de traditie de kern van een activiteit. Hoe dat er precies uit zal zien, blijft nog even het geheim van Sinterklaas. Peulen, die zelf dus nog tien jaar lang de rol van de grote kindervriend speelde, geniet van de mooie herinneringen. Uit zijn eigen kindertijd toen Kees Tabbers ruim 30 jaar lang op fantastische wijze de rol van Sinterklaas op zich nam, maar ook van zijn eigen actieve jaren. “Zeven van de tien jaren ben ik door de modder gelopen. Hoe dat kan? Vanwege de bouw van de Maasboulevard. Het was toch fantastisch om te doen.”

 

Sintermerte
Ook kan Peulen zich herinneren hoe in het verleden het Sintermerte-feest werd gevierd. Belangrijkste wijziging met de moderne tijd is dat hij vanaf de oprichting van de Stichting Kinderfeesten als bisschop door de stad trok. “Sint Maarten was heilig verklaard en in de jaren vijftig was men van mening dat daar een passende uitstraling bij hoorde. Dus in de stijl van Sinterklaas. Ergens in de tweede helft van de jaren tachtig is het besluit genomen om deze persoonlijkheid weer de traditionele rol van Romeinse ridder te geven.”

Sfeervolle binnenstad
Om dit feest van de patroonheilige van de stad dit jaar niet helemaal geruisloos voorbij te laten gaan, kiest de stichting er voor om binnenkort kleurplaten naar Venlose basisscholen te sturen. Kinderen kunnen deze voor de raam met eigen gemaakte lampion ophangen. Tevens is het doel om de binnenstad sfeervol te versieren. De ondernemers van de Gasthuisstraat haakten daar al op in door hun etalages beschikbaar te stellen waar kleurplaten en lampionnen ten toon worden gesteld. Een mooi initiatief zo vinden de bestuursleden. Want Sintermerte staat voor traditie, gezelligheid en warmte in de stad. Drie aspecten die bij de stichting centraal staan. “Afgelopen voorjaar hebben we de Palmhöltjesoptocht en het feest op Koningsdag met versierde fietsen al vanwege corona moeten afblazen. We hopen dat deze in het voorjaar wel weer door kunnen gaan. Ieder kinderfeest kent zijn tradities,” aldus Raemakers.

Van den Broek-Kuyper voegt daar aan toe: “Wij zijn er voor alle bevolkingsgroepen en hopen dat onze feesten dat ook uitstralen. Zaterdag presenteren wij het eerste exemplaar van het jubileumboekje waarin Cielke en Baer uitleg geven over de vijf kinderfeesten. Zo blijven we deze tradities toch onder de aandacht houden. En net zoals bij Sintermerte en Sinterklaas proberen we zo lang het nodig is ook bij andere feesten toch iets op kleinschalige wijze voor de Venlose en Blerickse kinderen te organiseren. Het doel van onze stichting om de feesten en tradities in ere te houden moet ook in deze bijzondere tijden blijven voortleven.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

Bowie in Venlo

Bowie in Venlo

Column: Jac Buchholz | Beeld: Peter Janssen David Bowie kwam voorbij. Op televisie uiteraard – stel je voor, het zou wat zijn. Terug in de tijd, een optreden tijdens zijn Ziggy Stardust-tour in de Hammersmith Odeon. Voorafgaand aan afsluiter Rock ‘n’ Roll Suicide...