Amateurkunst hoopt zich in het najaar gezamenlijk aan het publiek te kunnen presenteren

26 juli 2021

Het wordt geen Ouverture of Cultuurzondag maar ergens in het najaar hopen Venlose amateurkunstverenigingen zich wel weer gezamenlijk aan het publiek te kunnen presenteren. Dat gebeurt met behulp van een subsidie van de gemeente met het programma Cultuurdeler. “Maar op dit moment is nog niet duidelijk wanneer we dat culturele weekend kunnen organiseren; daarvoor is nog te veel onzeker.”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: SweetToday Fotografie

Het programma Cultuurdeler is een herstelprogramma dat de Venlose amateurkunst na de coronaperiode een flinke boost moet geven. De gemeente financiert het met een subsidie van 50.000 euro (zie artikel) en het Kunstencentrum is penvoerder, vertelt Dorrie Besouw, een van de drie kunstcoaches bij dat Kunstencentrum. Ze vertelt wat een cultuurcoach precies doet. “Wij fungeren als intermediair tussen het culturele veld en wat er zoals speelt in de gemeente, in de maatschappij. We kunnen partijen bij elkaar brengen, helpen met fondsen aanvragen, meedenken over nieuwe initiatieven en die stimuleren…”

Promotiecampagne
Dat alles stond het afgelopen anderhalf jaar, vanwege corona, op een lager pitje. Want ook de amateurkunstverenigingen voelden en voelen de gevolgen van de crisis, geeft Dorrie aan. “Je zag dat in het gehele verenigingsleven: geen repetities – of trainingen – meer, activiteiten werden afgeblazen of verplaatst. Daardoor raakten soms leden de band met hun vereniging wat kwijt.” Natuurlijk wordt er met man en macht naar alternatieven gezocht, zegt ze, online bijvoorbeeld. Of met deur-aan-deur-bezoeken, om leden een hart onder de riem te steken. Er werd en wordt gekeken naar wat qua repetities wel en niet kan, waar mogelijkheden liggen toch samen iets te doen. “Verder worden er promotiecampagnes gestart om mensen te wijzen op de rijkdom van het culturele verenigingsleven.”

Stip aan de horizon
Nu ligt er echter de vraag: wat kan er op welk moment? Wat kan er over een tijdje, als in september het culturele seizoen weer van start gaat? Het zal gezien de huidige ontwikkelingen geen start als gebruikelijk zijn, verwacht Dorrie. “Maar we willen wel vooruit, er is een stip aan de horizon nodig. Daarom zijn we al met diverse partijen in gesprek.” Ze wijst op het belang van een gestructureerde aanpak bij het promoten van amateurkunst en –cultuur. “Door samen op te trekken – verenigingen, theaters, wij als Kunstencentrum maar bijvoorbeeld ook het onderwijs – creëren we meerwaarde.”

Gezamenlijk presenteren
Die partijen vonden elkaar in het verleden in een gezamenlijke presentatie aan het begin van het culturele seizoen. Een op het oog succesvol evenement waar echter diverse malen aan werd getornd. Van Cultuurzondag werd het Ouverture, van de opening van het cultuurseizoen werd het verplaatst naar het einde van het seizoen. Hoe het ook zij, een Ouverture hoeven we dit jaar niet te verwachten volgens Dorrie Besouw. Maar er staat wel wat op de agenda. “Als Kunstencentrum organiseren we binnen de mogelijkheden op 26 september een open dag. Daarnaast is het de bedoeling dat amateurkunstverenigingen zich een weekend lang, inclusief de vrijdag, gaan presenteren. Denk dan op vrijdag aan het onderwijs, om jongeren warm te maken voor kunst en cultuur, en de dagen erna in de binnenstad. Dat doen we met behulp van het programma Cultuurdeler.”

Dat zal zeker niet al in september zijn, maakt Dorrie duidelijk. “Nee, dat komt te vroeg. Maar zoals gezegd zijn we wel al in gesprek. Verenigingen zijn enthousiast en denken mee, de gemeente heeft dus subsidie beschikbaar gesteld en het is vooral wachten wanneer het weer kan en mag. We verwachten en hopen in het najaar. Waarna, hopen we, alles weer als vanouds wordt.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad