Eric Lamers, manager Kunstencentrum: ‘Dit zijn bijzonder interessante tijden’

15 juni 2020 | Leestijd: 4 minuten

Ook het Kunstencentrum Venlo heeft diverse activiteiten inmiddels weer opgestart. Dat geldt echter nog niet voor alle cursussen. Volgens Eric Lamers, manager cultuur en samenleving, gaat het vaak om maatwerk waar bij iedere cursus naar specifieke omstandigheden gekeken moet worden. Voor hem is dat overigens geen probleem. “Dit zijn bijzonder interessante tijden die het Kunstencentrum veel nieuwe mogelijkheden bieden. Want zoals het was, wordt het nooit meer.”

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: Peter de Ronde

Die laatste zin bedoelt Lamers vooral positief en spitst hij toe op de ontwikkelingen binnen zijn eigen vakgebied. “In de afgelopen maanden hebben veel cursisten gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheden. Ik verwacht dat we dit in de toekomst nog veel meer gaan toepassen. Het is een positieve verandering, ontstaan door de coronacrisis, die we zeker verder willen ontwikkelen. Die ideeën leefden al langer, maar nu zijn ze versneld doorgevoerd.”

Volledig onbekende situatie
De toekomst. Bij het Kunstencentrum zijn ze er volop mee bezig. Eerst even terug naar medio maart. De lockdown had vanzelfsprekend veel impact. Lamers: “We kwamen in een volledig onbekende situatie waarbij niemand precies wist hoe het verder moest. Wij verzorgen niet alleen cursussen in ons eigen gebouw, maar werken tevens nauw samen met diverse scholen en wijkorganisaties. Op die locaties geldt weer een andere aanpak. Bij sommige partners moet je sneller schakelen dan bij anderen. Verder konden we bij een aantal cursussen makkelijker voor begeleiding online zorgen dan bij andere lessen.”

Danslessen
Inmiddels zijn de maatregelen verder versoepeld. Dat betekent echter niet dat alle cursussen weer volledig in oude vorm zijn hervat. Zo mogen de danslessen nog steeds niet binnen plaatsvinden. Als oplossing liet het Kunstencentrum begin juni een tent op het plein voor de hoofdingang plaatsen. “Het is een probleem waar de hele danswereld mee te maken heeft. De tent dient dan ook vooral als een soort van overkapping in tijden van slecht weer. Deze blijft tot half juli staan.”

Innovatief denken
Een andere uitdaging is dat er slechts 30 mensen op hetzelfde moment in het gebouw aanwezig mogen zijn. “Dat vraagt om het opsplitsen en aanpassen van een aantal cursussen en workshops om aan die eis te voldoen. Verder mogen de zanglessen nog niet in groepen plaatsvinden. Dat gebeurt dus vooral individueel en op afstand. Na bijna drie maanden leren wij nog dagelijks om creatief met de beperkingen om te gaan. Want begrijp mij niet verkeerd: ik snap de gedachte achter de maatregelen die de overheid oplegt. We leven in andere tijden die om nieuwe uitdagingen en een innovatieve wijze van denken vragen. Wat mag wel? Wat mag niet? We moeten het echter vooral zelf doen, want de protocollen voor de culturele sector hebben niet de hoogste prioriteit bij de landelijke overheid.”

Ondernemers met expertise
Een aspect waar velen niet direct bij stilstaan, is het feit dat een instelling als het Venlose Kunstencentrum ook volop met culturele ondernemers te maken heeft die in de afgelopen maanden een deel van hun broodwinning zagen wegvallen. “Het is onze taak om te faciliteren. Neem het plaatsen van de tent voor de danslessen. Dat is daarvan een uitstekend voorbeeld. Alles gaat daarbij in overleg. Wij werken niet topdown. Integendeel. Vaak zijn het de docenten/ondernemers die zelf voorstellen lanceren. Zij beschikken over de juiste expertise en weten wat nodig is. Daarom stellen wij vragen als: waar zie jij kansen? Waar liggen de bedreigingen?” Daarnaast speelt volgens Lamers tevens de inbreng van cursisten een belangrijke rol. “Soms hebben we ook met emoties te maken. Kijk bijvoorbeeld naar de keramiekcursus. Daar hebben deelnemers maandenlang met hun hele ziel en zaligheid een eigen kunstwerk vormgegeven. Kunstwerken waar een persoonlijk verhaal achter schuil gaat. Dat zijn kleine levenswerken. Die mensen willen dat voltooien. Daar is iedereen echt dolblij als ze de draad weer mogen oppakken. Het is echter onze taak dat dit volgens de geldende richtlijnen gebeurt.”

Nieuw cursusjaar
Dan de toekomst. In september start een nieuw cursusjaar. Maar nu, drie maanden eerder, is allesbehalve duidelijk hoe de wereld er dan uitziet. Het Kunstencentrum werkt daarom aan verschillende scenario’s. Juist die uitdaging maakt het werk van Lamers zo interessant. “Wij proberen vooral het positieve uit de huidige situatie te halen. Het gaat nog meer dan ooit eerder om samenwerken. Onze cursussen geven betekenis aan het leven van veel mensen. Iedereen, van jong tot oud, wil graag aan de slag. Zowel leerlingen als docenten. Dus denkt iedereen mee. Ook de scholen en de partners van het sociale domein. Achter de schermen werken wij aan een aantal scenario’s. Zelfs als in het ergste geval de deur weer op slot zou moeten. Nu zijn we voorbereid en beschikken over kennis en faciliteiten om veel cursussen zo snel mogelijk online voort te zetten. Maar we werken ook met scholen samen. Daar zijn ze al bezig met de planning tot juni 2021. Ook van daaruit komen wensen waar wij goed over na moeten denken.”

Expertise verwerven
Volgens Lamers is het lastig om heel ver vooruit te kijken. Om de plannen toch zo goed mogelijk te onderbouwen, legt hij regelmatig contact met medici. Wat zijn hun ervaringen? Wat verwachten zij voor de korte en middellange termijn? “Zij beschikken over expertise die wij niet hebben. Aan de hand daarvan werken wij diverse scenario’s uit. Maar het blijft lastig. Kijk eens hoe snel de ontwikkelingen in maart en april gingen. Toen was er veel onduidelijkheid. Nu keert de rust langzaamaan terug, maar tot september kan er weer veel veranderen. Al verwacht ik niet dat een eventuele stijging van het aantal besmettingen weer dezelfde impact zal hebben. Nu is er kennis en bij een eventuele tweede golf zijn we veel beter voorbereid.”

Een bijzonder fraai aspect dat binnen het Kunstencentrum ontstaat, is de saamhorigheid. “Veel mensen zoeken gezamenlijk naar de mogelijkheden die er wel zijn. Of het nu gaat om het online werken met video of het samenstellen van kleine groepen. Iedereen heeft begrip voor de situatie en denkt mee. Wat dat betreft zijn het echt boeiende tijden. Deze coronacrisis heeft ook een mooie impact op de mensen. Juist dat hebben we nu nodig. Laten we dat meenemen naar de toekomst.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad