Gemeente Venlo laat gemeenschapshuizen niet zomaar vallen: “te belangrijk”

29 oktober 2020

Tijdens de eerste golf van de coronacrisis klonken er bij diverse Venlose gemeenschapshuizen al zorgelijke geluiden. Die zorgen zijn er nog steeds, zeker nu allerlei activiteiten rondom de vastelaovend – een belangrijke bron van inkomsten – komen te vervallen. Wethouder Alexander Vervoort wil die zorgen graag wegnemen maar vraagt wel om geduld. “We moeten deze problematiek zorgvuldig benaderen.”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Er is een lange termijn en een kortere termijn wat de gemeenschapshuizen betreft, begint Alexander Vervoort zijn uitleg. Wat die lange termijn betreft, is er vier jaar geleden nieuw beleid ingezet. Dat zou in eerste instantie halverwege, na twee jaar worden geëvalueerd, maar dat gebeurt pas nu. “Daar kan ik nog niet zo heel veel over vertellen, met die evaluatie zijn we volop bezig. In december wordt die aan de raad gepresenteerd. Uiteraard zijn de Venlose gemeenschapshuizen zelf en belangenbehartiger Samenwerkende Multifunctionele Accommodaties Venlo (SMAV) daar ook bij betrokken.”

Huurharmonisatie
Een tipje van de sluier kan Vervoort overigens wel lichten. “We zien bijvoorbeeld dat de huurharmonisatie niet is doorgevoerd. Uitgangspunt was ongeveer dezelfde huur voor alle accommodaties. Maar die zijn te verschillend om dat goed te laten functioneren. Dat vraagt dus veel meer om maatwerk.”

Scenario’s
Wat de coronacrisis betreft, de kortere termijn of, zoals Vervoort het noemt, het tweede spoor ligt er een ander verhaal. Van de ruim 20 gemeenschapshuizen in Venlo zien er een aantal al over niet al te lange tijd problemen opduiken vanwege een gebrek aan inkomsten. Voor andere accommodaties geldt dat over enkele maanden, als de beperkende maatregelen blijven. Welke scenario’s heeft de gemeente, die de wijken en daarmee de gemeenschapshuizen een belangrijke rol toedicht in haar beleid, daar voor liggen? Vervoort: “We zijn volop in gesprek. De lijnen zijn wat dat betreft heel kort, we horen de signalen. Natuurlijk bespeur ik ongeduld, maar we willen dit zorgvuldig aanpakken.”

Goed in kaart
Over één ding is de wethouder duidelijk: de gemeenschapshuizen hoeven niet vanwege het coronavirus voor hun toekomst te vrezen. “Daarvoor zijn ze te belangrijk. Maar we willen de problematiek wel goed in kaart brengen. Bovendien zijn de komende maanden heel ongewis. Dat vraagt om een grote mate van flexibiliteit.” In het voorjaar, zegt hij, was er al een pakket maatregelen om de gemeenschapshuizen te ontlasten. Wat er nu moet gebeuren wordt onderzocht. “We zijn met alle accommodaties en met de SMAV in gesprek. Hebben ook een analyse uitgevoerd. Die is door een deel van de gemeenschapshuizen beantwoord. Algemeen beeld is dat er niemand direct op omvallen staat. Maar bij een aantal locaties is de situatie zorgelijk en bij nog een aantal dreigt dat over enkele maanden het geval te zijn.”

Creatief
Vervoort is bijzonder te spreken over hoe die contacten momenteel verlopen. “Complimenten aan de gemeenschapshuizen en de SMAV over hoe ze het gesprek aangaan, over hoe ze met de situatie omgaan. In het voorjaar zag je dat op diverse locaties de sluiting werd benut om het pand op te knappen. Laat ze vooral ook nu weer creatief op de situatie inspelen en zo toch wat verdienen. Door zalen te verhuren – wij als gemeente maken daar al gebruik van –, door hun keuken beschikbaar te stellen, door ruimte te bieden aan testlocaties van de GGD.”

Meedenken
Natuurlijk weet hij dat dat niet de oplossingen zijn die het verschil maken. “Maar alle beetjes helpen.” Hoe gaat de gemeente zelf hulp bieden? “Dat is wat momenteel wordt bekeken. Het kan op allerlei manieren. Goede begeleiding, advies en ja, ook financieel.” Geldt dat ook voor over pakweg een aantal maanden, mocht dat nodig zijn, en ook voor gemeenschapshuizen die er nu nog redelijk voor staan? “Ja, zodra er problemen zijn, willen we dat graag horen en gaan we meedenken. Nogmaals, de gemeenschapshuizen zijn voor ons te belangrijk om ze zomaar te laten vallen.”

Vastelaovend
Voorzitter Jan Kessels van de SMAV geeft aan blij te zijn met die toezegging. “We hebben inderdaad een prima contact met de gemeente, maar garanties waren er vooralsnog vooral voor de korte termijn. Voor 4 november staat weer een bijeenkomst op de planning om over noodsteun te praten. Dan zal ook over de langere termijn worden gesproken. Wat als dit nog maanden aanhoudt? Dan gaan er zonder steun zeker gemeenschapshuizen in grote problemen komen. Bedenk dat het wegvallen van de vastelaoves-activiteiten een enorme aderlating is. Daar is voor veel accommodaties een substantieel deel van de inkomsten mee gemoeid. Dat de wethouder nu aangeeft dat er ook verder vooruit wordt gekeken en wordt meegedacht, is een goed signaal. En ja, natuurlijk begrijpen we dat dit zorgvuldig dient te gebeuren, dat er per locatie maatwerk is vereist. Daar willen we graag over meedenken.”

 

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad