Joeks-Jagers gaan weer op pad: “Zo’n optreden vraagt heel wat voorbereiding”

24 april 2023

Het begon in 1980 en groeide al snel uit tot een traditie, het optreden van de Joeks-Jagers eind april – eerst tijdens Koninginnedag, tegenwoordig op Koningsdag. Na de vastelaovend komen de circa 60 muzikanten bijeen om te repeteren. Het samenstellen van het repertoire en het voorbereiden van het lopen van de taptoe start al maanden eerder.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Lodie Suiker

Voor wie het niet meer weet: de oprichting van de Joeks-Jagers in 1980 was een reactie op het vertrek jaren eerder van het Korps der Limburgse Jagers, het militaire muziekkorps dat ooit gehuisvest was in de Frederik Hendrikkazerne in Blerick. Muzikanten van diverse Venlose joekskapellen besloten samen op te treden tijdens Koninginnedag, gekleed in groen legeruniform. Dat optreden vond plaats ’s avonds op de Markt voor het stadhuis waar het publiek in grote getalen was komen opdagen. Sinds die eerste keer is er weinig veranderd, behalve dat er tegenwoordig ook fanfare- en harmoniemuzikanten deel uitmaken van het gezelschap.

Ledenwerving
Dat, ondanks de afname van het aantal joekskapellen en het feit dat minder mensen zich bij een (muziek)vereniging aansluiten, al jaren zo’n 60 leden telt. “Daar zijn we heel tevreden over”, merkt voorzitter René Ensink op. Hij is samen met spelend lid en lid van de muziekcommissie Anita Coenders en tambour-maître Ben de Wit aangeschoven om wat meer te vertellen over wat voorafgaand aan het optreden gebeurt. “Overigens doet die tevredenheid ons niet op onze lauweren rusten. Zo hebben we dit jaar nog heel actief aan ledenwerving gedaan tijdens een promotieweek in januari. En we kiezen er dit jaar bewust voor om de diverse optredens op Koningsdag allemaal in Venlo te laten plaatsvinden, waar we anders ook nog wel eens naar Tegelen of Blerick gingen. We laten ons dit jaar zien tijdens de Koningsmarkt van ‘Straelend Schoon’ aan de Straelseweg, bij de verpleeghuizen Sinselhof en Meeuwbeemd en uiteraard ’s avonds op de Markt.”

Repertoire
Anita Coenders vertelt dat tijdens die optredens een repertoire van vertrouwde maar ook een aantal nieuwe nummers wordt gespeeld. Met het samenstellen van dat repertoire begint de muziekcommissie al in augustus, legt ze uit. “Zo’n optreden vraagt namelijk nogal wat voorbereiding. Als we in augustus samenkomen beginnen we met het uitwisselen van ideeën. Eigen ideeën, maar eventueel ook suggesties van andere leden.” Ze geeft aan dat onder meer naar moeilijkheidsgraad en tempo wordt gekeken. “Er zijn prachtige, wat langzamere nummers maar die zijn niet altijd geschikt voor ons optreden. De nieuwe nummers zijn dit jaar New York, New York, Tijuana Taxi en iets van Tina Turner.” Is het repertoire samengesteld, zegt ze, dan gaat dirigent Martin van Boekholdt ermee aan de slag. “Die werkt de arrangementen uit en vervolgens zorgt de muziekcommissie ervoor dat de muzikanten die in de loop van december, voor Kerstmis, in de mail hebben. Dan kunnen ze alvast oefenen.”

Handleiding
In die periode gaat Ben de Wit aan de slag met de taptoe, de loopexercities voor de muzikanten. Dat doet hij voor de Joeks-Jagers al sinds 2011. Hij is tevens sinds 2007 tambour-maître van Drumfanfare Blerickse Herten, dus kent het klappen van de zweep wel zo’n beetje. Op de vraag hoe hij iedereen in het gareel houdt, begint hij te lachen: “Ik heb een militaire achtergrond, ben 38 jaar rij-instructeur in het leger geweest, dus links en rechts afslaan zit er helemaal ingebakken.” Hij maakt duidelijk dat hij de exercities eerst op papier zet; de daadwerkelijke loopoefeningen beginnen enkele weken voor het optreden. “Toevallig heb ik dit jaar een wat uitgebreidere handleiding gemaakt met ook andere aandachtspunten. Zoals over het dragen van het uniform, de baret, dat het befje netjes zit en dat soort zaken.”

Volle Markt
Het drietal geeft aan uit te kijken naar het komende optreden, De pijn van de coronaperiode is naar achter gedrongen, liever kijken ze terug naar vorig jaar, het uitgestelde 40-jarig jubileumoptreden. René Ensink: “Dat was prachtig, met twee gastzangers. Maar eigenlijk is ieder optreden bijzonder, zeker ook omdat we er veel mensen een plezier mee doen, de Markt staat ieder jaar weer vol.” Coenders en De Wit knikken instemmend. “Het is een echte Venlose traditie.” Laatste vraag aan Ensink: kan het publiek dit jaar ook weer gastoptredens verwachten? Hij schudt zijn hoofd. “Nee, vorig jaar was een hoogtepunt, mede vanwege het jubileum. Maar dat moet je niet ieder jaar doen. Dit jaar gaan we weer terug naar de basis. En volgend jaar… Wie weet. Dat zien we dan wel.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad