Nieuwe naam voor Kunstencentrum Venlo

25 januari 2023

Kunstencentrum Venlo verandert van naam en heet vanaf nu Co. de Cultuurontwikkelaar, in het kort: Co. De reden hiervoor is volgens het Kunstencentrum dat de bestaande naam de lading van de diversiteit aan activiteiten niet meer dekt.

Tekst: redactie VenloVanbinnen | Beeld: Peter de Ronde

De wereld om ons heen verandert en Kunstencentrum Venlo gaat mee in die ontwikkelingen. Vandaar de nieuwe naam, zo luidt de verklaring. In een bericht laat Co. weten wat er onder die nieuwe naam allemaal gebeurt bij de culturele instelling. Zo stimuleert Co. als netwerkorganisatie als voorheen de actieve deelname aan kunst en cultuur in de regio Venlo voor mensen die hun creatieve talenten in de vrije tijd willen ontwikkelen op het gebied van dans, muziek, mode of beeldende kunsten. Dat gebeurde onder meer al door middel van cursussen en workshops en dat blijft zo.

Cultuurloket
Verder stimuleert Co. de ontwikkeling en uitvoering van cultuuronderwijs in samenwerking met scholen zodat leerlingen op een inspirerende manier belangrijke levenslessen leren. Die stimulans geldt eveneens de inzet van kunst en cultuurparticipatie als middel voor maatschappelijke ontwikkeling, gericht op uiteenlopende doelgroepen. Dat gebeurt in samenwerking met culturele- en maatschappelijke organisaties. Co. fungeert tevens als cultuurloket waar individuen, verenigingen, culturele organisaties of ondernemingen terecht kunnen wanneer ze zich verder willen ontwikkelen op het gebied van kunst- en cultuurparticipatie.

Impuls Jeugdcultuur
Belangrijk in de nieuwe opzet van Co. is een nieuw collectief programma, de Impuls Jeugdcultuur. Samen met het culturele- en maatschappelijke veld werkt Co. momenteel het kader en aanvalsplan uit voor een grote impuls voor de jeugdcultuur in de gemeente Venlo. Hiervoor is vanuit het Rijk via de gemeente Venlo in totaal 310.000 euro beschikbaar voor de komende twee jaar. Jongeren tussen de 14 en 27 jaar die ideeën hebben voor culturele activiteiten worden opgeroepen zich te melden door een mail te sturen aan info@cultuurontwikkelaar.nl o.v.v. Impuls Jeugdcultuur. Co gaat dan graag het gesprek met ze aan.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad