René Hovens: ‘Het draaiboek van Jocus is de bijbel voor ieder Boerebroelofsgezelschap’

3 februari 2020 | Leestijd: 5 minuten

Dat het Boerebroelofsgezelschap zich jaarlijks presenteert op de Boeremoosbal en Vastelaovesdinsdag vinden Venlonaren logisch. Dat er meer bij komt kijken dan een gezelschap samenstellen, is misschien bij veel mensen bekend. Maar wat is de rol van Jocus zelf bij deze typisch Venlose traditie? Hoe intensief is de organisatie van dit feest?

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: Leon Vrijdag en Renier Linders

René Hovens, lid Raod van XI (Graaf Spôndgaat) is één van de mensen binnen de vereniging zelf die jaarlijks verantwoordelijk is voor een optimale begeleiding van het gezelschap. “Eigenlijk beginnen we telkens weer op nul. Je zet met heel veel mensen samen ieder jaar opnieuw als het ware een bedrijf op dat ongeveer twee jaar actief is. Vanaf de benoeming tot en met de traditie van d’n Erme Tak. Bij Jocus hebben wij daarom een draaiboek dat noodzakelijk is voor een perfecte begeleiding van ieder gezelschap. Ons doel is daarbij tweeledig: wij zijn zowel cultuurbewakers als procesbeheerders.”

Professionele organisatie
Ja, de organisatie rondom het Boerebroelofsgezelschap is in de afgelopen jaren nog professioneler geworden. Deels door spontane ingevingen, soms door maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan de brand in Volendam, aanslagen op Kerstmarkten of de Damschreeuwer. Geen enkel evenement zit op paniek en onrust te wachten. Hovens knikt bevestigend. “Kijk alleen maar naar aspecten als vergunningen en veiligheid. Ook van ons wordt op dat vlak steeds meer verwacht en geëist. Door ontwikkelingen in Nederland en de rest van de wereld moet iedere organisatie van een evenement zich bewust zijn van onverwachte gebeurtenissen. Toen ik twintig jaar geleden bij Jocus begon, konden wij als organisatie op Vastelaovesdinsdag voor de deur van de Loco nog wel eens relaxed een biertje drinken en alles genieten van het moment. Dat is anno 2020 bijna ondenkbaar. De Vastelaovend bestaat uit diverse evenementen waar regels voor gelden. Dat geldt ook voor het organiseren de Boerebroelof. Als vereniging hebben wij daarin de afgelopen jaren samen met de gemeente enorme stappen gezet.”

Eerste gesprekken
De begeleiding van het gezelschap vormt dus een serieuze aangelegenheid. Hoe is de rolverdeling tussen AZ-commissie van Jocus en het gezelschap? “Laat ik eerst vertellen hoe wij tot de keuze voor een bepaald gezelschap komen. Iedere partij die zich bij ons meldt, verdient en krijgt een eerlijke kans. Als binnen een bedrijf, vereniging of zoals dit jaar een straat plannen zijn om de Boerebroelof te organiseren, vinden de eerste gesprekken plaats. Daarin vertellen wij wat ze van ons mogen verwachten, maar ook wat op henzelf afkomt. Denk dan aan de complete organisatie, financiën en de impact. Die gesprekken vormen voor ons als Jocus tevens een indicatie hoe het enthousiasme en de sfeer binnen de groep is. Ja en soms komt wel eens voor dat een potentieel gezelschap zich verkeken heeft op de impact en de omvang van de organisatie van dit feest. Wij vragen naar hun ideeën en visie over het feest. Gaan ze iets bijzonders doen of voegen ze een vernieuwend aspect toe? Het gaat om de toegevoegde waarde.”

Draaiboek
Volgens Hovens sluit de inschrijving ieder jaar op Aswoensdag en worden er nogmaals gesprekken met alle kandidaten gevoerd. De AZ commissie brengt een advies uit naar de Raod van XI. Tijdens de Raodsvergadering wordt een definitieve keuze gemaakt. “Diezelfde avond lichten we de kandidaten in. Vervolgens gaan een aantal leden van de AZ-commissie onderweg naar het gekozen gezelschap om het goede nieuws te vertellen en om direct een start te maken. Dus het draaiboek voor de rest van het jaar komt die avond meteen op tafel te liggen. Wat daar in staat? Alles! Ieder detail. Over medailles, begroting, verzekeringen, rolverdeling, adressen, rol van de diverse commissies, tijdschema et cetera. Dat draaiboek is de bijbel voor elk gezelschap. Vervolgens wordt door ieder gezelschap een aparte stichting opgericht. Vaak zijn het heel veel aspecten waar de meeste mensen niet bij stil staan. Voor de zomervakantie moet het fundament gelegd zijn. Hoe moet het spel gespeeld worden? Hoe verzorgen ze de PR? Welke technische aspecten zijn belangrijk? Na de zomervakantie worden details verder ingevuld. Als Jocus hebben we de rol van regisseur, geven de juiste tips, maar bewaken zeker de deadlines. Denk daarbij aan het maken van foto’s, de interne presentatie, zijn bestellingen voor medailles gedaan? Ja, dat zijn keiharde deadlines.”

Begeleiding
Een van de hoogtepunten is natuurlijk de ondertrouw tijdens de Boeremoosbal. Een feest dat door Jocus georganiseerd wordt. “Klopt. En ieder gezelschap is daar onze hoofdgast. Zij staan die avond centraal. Ook die dag zijn tijdschema, het vasthouden aan tradities en de organisatie van groot belang. Natuurlijk blijft de spontaniteit essentieel, maar dat kan alleen als het organisatorisch tot in detail klopt. Na de Boeremoosbal gaan bij ieder evenement dat het gezelschap bezoekt twee commissieleden ter ondersteuning mee. Overdreven? Nee, zeker niet. De leden van het gezelschap moeten bij iedere presentatie kunnen stralen en niet aan details hoeven te denken. Zij krijgen bijna een zelfde begeleiding en aandacht als ‘t Dreejspan van Jocus. Ik zal je een voorbeeld geven. Ieder lid van het gezelschap moet weten hoe ze tijdens Vastelaovesdinsdag de trappen van het stadhuis op moeten lopen. Anders kan het met een dergelijk groot gezelschap snel chaotisch worden. Dat ziet voor de duizenden mensen op de Markt niet uit. Juist door alles tot in detail op de achtergrond te regelen, verloopt het feest zo fantastisch.”

Impact
Het is vooral de impact die bij elk gezelschap weer voor aangename verrassingen zorgt, zo merkt Hovens ieder jaar weer. “Zowel qua organisatie als de reacties is de impact enorm. Zomers zijn ze nog zoekende naar structuur. Een half jaar later staat ieder gezelschap als een huis en dan begint het grote genieten. Het enthousiasme van de Venlonaren voor het Boerebroelofsgezelschap is zo enorm groot. De energie die ze uitstralen, krijgen ze vanuit de stad weer terug. Niet alleen bij de grote evenementen, maar juist tijdens meer intieme momenten, zoals bezoek bij bedrijven, verenigingen, scholen en verpleeghuizen. Iedere Venlonaar kent en omarmt deze traditie. Daar mag iedereen terecht trots op zijn. Vaak ontstaan binnen gezelschappen dan ook nieuwe, hechte vriendschappen voor het leven. Neem bijvoorbeeld VieCuri. Daar werken meer dan 2.000 mensen op vele verschillende afdelingen. Vooraf kenden ze elkaar niet, maar dankzij de organisatie van de Boerebroelof groeiden ze naar elkaar toe.”

Nieuwe tradities
René Hovens benadrukt dat ondanks het draaiboek en de organisatie van Jocus elk gezelschap voldoende eigen inbreng heeft. “Absoluut. Zoals gezegd, onze organisatie moet een fundament zijn waar zij op kunnen bouwen. Soms ontstaan tijdens een feest of op bijzondere momenten ook spontane ideeën die doorgroeien naar nieuwe tradities voor volgende gezelschappen. Ja, die krijgen dan vervolgens weer een plek in dat grote draaiboek. We merken echt dat de Boerebroelof en alles er omheen in de afgelopen jaren weer duidelijk aan populariteit heeft gewonnen. Ook bij de nieuwe generatie. En dat is net zo belangrijk. Tradities zijn belangrijk, maar hetzelfde geldt voor vernieuwing. Het gaat niet om aardverschuivingen want dan verlies je de sympathie van de mensen. Het moet herkenbaar blijven.”

Volgens Hovens realiseert iedere Venlonaar zich: ook ik kan ooit onderdeel van het gezelschap zijn. “Niet iedereen wordt Prins, maar een rol binnen de Boerebroelof is in principe voor iedereen weggelegd. Van het belang van onze rol als organisatie zijn we ons als commissie heel erg bewust. Ik heb een passie voor Venlo en voor de Vastelaovend. Het organiseren van feesten als deze geeft mij energie. Daar kan ik samen met de andere commissieleden erg genieten. In Venlo is te veel verdwenen. Als Jocus vormen we een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van deze stad. Het is onze belangrijke taak deze tradities te bewaken en door te geven aan de volgende generatie zodat zij deze weer omarmen. Volgens mij slagen we daar als vereniging prima in. Het is een dankbare taak.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad