Theater De Garage: ‘Wij kijken vooral naar wat wel kan.’

11 mei 2020

Ook voor Theater De Garage zijn het lastige tijden. Volgens programmeur/coördinator Marlie van Ulft is het door de anderhalve-meter-maatschappij lastig om voorstellingen op de eigen locatie te plannen. Toch zit ze boordevol plannen. “Wij gaan vooral kijken naar wat wel mogelijk is. Wat niet kan, dat weten we inmiddels allemaal wel.”

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Vrijdag de 13e. Dat was de dag waarop de voorlopig laatste activiteit in Theater De Garage plaatsvond. Uitgerekend die datum. “Ja, 13 maart. Twee dagen voor die persconferentie van Rutte,” zo herinnert Van Ulft zich. “Er was al twijfel. Moeten we deze avond wel door laten gaan? Maar we voldeden aan de toen nog geldende eis dat er niet meer dan 100 mensen aanwezig mochten zijn. De bezoekers waren in ieder geval blij dat ze deze dansactiviteit nog mochten meemaken.”

Plannen maken
En nu? Een onzekere toekomst in. De cultuursector krijgt met veel uitdagingen te maken. Veel mag of kan niet. Hoe ziet de nabije toekomst voor Venloos kleinste theater er uit? De verwachting is dat De Garage in september in ieder geval wel weer met cursussen kan starten. “Denk aan moderne dans of improvisatiecursussen. Daarbij hebben we het over tien tot twaalf deelnemers. Die kunnen we prima plaatsen. Daarnaast beschikken we sinds kort over een terrasvergunning. Naast dat terras kunnen we bijvoorbeeld voorstellingen voor kinderen, zoals poppenkast, organiseren. Ouders kunnen dan op het terras zitten. Maar of dat ook echt mag? We moeten eerst overal een goed plan van maken en bespreken dat vervolgens met de gemeente.”

Samenwerken
Van Ulft merkt dat artiesten meedenken, zelf ideeën lanceren en zich aanmelden. Het probleem is echter de capaciteit. “Door die maatregelen kunnen we hier slechts 18 bezoekers toelaten. Dat is te weinig. Daarom ben ik contacten met andere zalen en podia aan het leggen. Kunnen we samenwerken? Denk aan De Doolhof in Tegelen. Maar er zijn meer plannen. Zo zijn er plannen om met een mobiel theater de wijk in te gaan: de mobiele Garage. Het is belangrijk om het contact met onze bezoekers aan te houden, maar ook om de naamsbekendheid bij nieuwe doelgroepen te vergroten. Daarnaast zijn theater en kunst natuurlijk ideale vormen om maatschappelijk problemen en vraagstukken bespreekbaar te maken. Verwerk bijvoorbeeld de problematiek die in een wijk speelt in een theaterstuk. Maak het luchtig zodat mensen gaan nadenken of het in ander perspectief gaan zien. Ook daar kunnen voor ons mooie uitdagingen liggen. Breng je een dergelijke voorstelling bij de mensen in de wijk, dan kunnen we op meerdere terreinen winst boeken.”

Lange termijn
Over een fataal financieel tekort maakt ze zich niet direct zorgen. Dat deze situatie vol beperkingen lang aanhoudt, daar is Van Ulft wel vrij zeker van. “We ontvangen subsidie en daarmee kunnen we nu de vaste lasten betalen. Ik ben de enige betaalde kracht van deze organisatie. Voor de rest zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Maar dat de anderhalve-meter-maatschappij ons lange tijd parten blijft spelen, ja daar ben ik wel van overtuigd. Deze situatie houdt aan tot er een vaccin is. En wat gebeurt er tot het zover is? Hoe lang gaat dit duren? Een half jaar of langer? Wat doet de gemeente met onze subsidie? Ik heb geen idee wat de gevolgen voor de lange termijn zijn. Daarom moeten we nu al innovatief zijn en ideeën ontwikkelen.”

Eerst zekerheid
Investeringen worden in ieder geval voorlopig niet gedaan. In 2019 onderging Theater De Garage nog een verbouwing. “Hadden we net alles op orde, komt deze coronacrisis er overheen. Daar had niemand rekening mee gehouden.” Een programmaboekje voor het aanstaande seizoen komt er in ieder geval niet. “We kunnen onder deze omstandigheden geen fatsoenlijk programma samenstellen. Neem de voorstelling De Bokkenrijders van De Torenspelers waar we mee bezig waren. Die zijn zelf al met een hele groep aanwezig. Deze productie kunnen we dus niet in het eigen theater ontvangen. Voor dergelijke uitvoeringen zoeken we een alternatieve locatie in de regio Venlo. Maar je kunt dus niks plannen. We zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van andere podia en dan gaan we weer met het gezelschap in gesprek of zij op die data beschikbaar zijn. Eerst zekerheid hebben, dan kunnen we pas alles regelen. Daarom geen programmaboekje voor een heel seizoen.”

Van Ulft merkt wel dat de coronacrisis diverse positieve gevolgen heeft. “Het bestuur vergadert nu via Skype. We komen veel sneller to the point en maken dus tijdwinst. Tevens merk ik het aan de mensen om mij heen. Ze genieten weer van kleine dingen en komen dichter bij zichzelf te staan. Dat vind ik een mooie ontwikkeling. Grote vraag is: kunnen we dat vasthouden? Misschien moeten we daar als theater op inspelen? Maar laat vooral iedereen die een goed idee heeft voor kleinschalig theater zich bij ons melden. Wie weet wat deze bizarre tijd nog voor mooie perspectieven op lange termijn biedt.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad