Venlonaar Luc Verhaegh organiseert literaire lezingen om nieuwsgierigheid te prikkelen

13 juli 2020

Hij heeft een collectie van zo’n 6.000 boeken en nee, die heeft Luc Verhaegh (30) echt niet allemaal gelezen. Hij ziet die boeken niet alleen als bibliotheek maar tevens als kunstwerk. Dat kunstwerk vormt vanaf nu de basis voor een serie literaire lezingen.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Thom Spierenburg

Had hem tijdens zijn middelbare schoolperiode een boek in de handen gedrukt en Luc Verhaegh had het aan de kant gelegd. “Ik ben nogal recalcitrant. Als iemand mij toen aan het lezen had willen brengen, was dat niet gelukt.” Enkele jaren later, Luc woonde vanwege de liefde en een studie in Amsterdam, was het wel raak. Hoe kwam dat zo? “Zoals ik dat ook met andere kunstvormen heb, obsessief. Neem muziek. Ik luister niet alleen, ik wil graag op een encyclopedische manier weten hoe alles in elkaar zit, wil dingen in kaart brengen. Zoek zaken uit en kom van het een bij het ander uit. Zo ook met de literatuur.”

Strooptochten
Dus nee, hij liep niet naar de boekenzaak om de hoek om een enkel nieuw boek aan te schaffen. Hij ging vaker op een soort strooptocht. Naar kringloopwinkels, beurzen, antiquairs en ja natuurlijk ook de gewone boekenzaak. “Er waren dagen bij dat ik wel met 30, 40 boeken thuiskwam.” Inmiddels woont hij in Venlo en bezit hij een van de grootste privébibliotheken van de stad. “Maar ik ben geen omnivoor zoals Boudewijn Buch die zelfs reisfolders bewaarde. Ik ga bewust naar een schrijver, genre of bepaalde uitgave op zoek. Kies voor de kwaliteit in plaats van de kwantiteit.”

Stijl
Zijn eigen of ongeacht welke andere uitgebreide boekencollectie ziet Luc niet alleen als bibliotheek maar eveneens als kunstwerk. “Je kunt naar een boek kijken als naar een schilderij. Je verwonderen over wat de schrijver met zijn werk wil uitdrukken. Ik ben bijvoorbeeld heel gevoelig voor stijl, ongeacht of iets commercieel is of niet. Dus ja, ik lees heel populaire schrijvers, maar ook boeken die alleen bij een kleine groep liefhebbers bekend zijn.”

Geen hoger ideaal
Met zijn bibliotheek en kennis als basis gaat Luc nu literaire lezingen organiseren. Hoe ontstond dat idee? “Ik wil mensen gewoon een paar uurtjes mijn leefwereld intrekken. Geen hoger ideaal, geen behoefte om ze een bepaalde richting te duwen, gewoon hun nieuwsgierigheid prikkelen. Het is niet zozeer dat ik een heel specifieke visie heb; ik voel vooral de behoefte om mijn inzichten, mijn ideeën te delen. Het belang van literatuur te benadrukken. Wat dat belang is, daar mogen de bezoekers zelf over nadenken.”

Kleinschalig
Dat doet hij in lezingen die twee keer drie kwartier duren en die plaats vinden bij Smitje & Snippie aan de Parade in Venlo. Daar kunnen coronaproof zo’n 15 mensen terecht, glimlacht Luc. “Veel meer hoeft voor mij ook niet. Ik vind het kleinschalige wel prettig. Mochten zich er meer mensen aanmelden, wat ik natuurlijk hoop, dan kunnen we altijd een dag later een tweede avond organiseren met hetzelfde thema.” Dat er zich meer dan 15 mensen aandien acht hij zeer aannemelijk. “Ik heb recent een mailing de deur uitgedaan en er komen dagelijks namen bij op de mailinglijst.”

Thema Europa
De eerste lezing zal waarschijnlijk nog deze maand plaatsvinden, met als thema Europa. “Na een inleiding lees ik dan voor uit werk van een of meerdere schrijvers die op een of andere manier over Europa hebben geschreven. Na de lezing kunnen we daar dan over in gesprek gaan.” Zoals het er nu naar uitziet, zegt Luc, zal er iedere vijf à zes weken een literaire lezing plaatsvinden. “Nee, er is geen lijst van vaste data. Mensen die op de mailinglist staan krijgen van te voren een bericht wanneer een lezing plaatsvindt en wat het thema is.” Gezien het aantal aanmeldingen voor de mailinglijst is Luc er van overtuigd dat zijn initiatief succesvol zal zijn. Maar ook los daarvan denkt hij dat literair Venlo warm zal lopen voor de lezingen. “Als je denkt dat je iets belangrijks hebt te melden, dan is er overal en altijd wel publiek voor te vinden.”

Wie wil weten wanneer de lezingen plaatsvinden kan zich inschrijven voor de mailinglist via verhaeghluc@gmail.com.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

‘Het vrijwilligersteam van de Venloop is één grote familie’

‘Het vrijwilligersteam van de Venloop is één grote familie’

Geen enkel evenement kan zonder steun van vrijwilligers. Ook de Venloop niet. De populariteit van het evenement is in ruim 15 jaar explosief gegroeid. Ondanks het feit dat corona de afgelopen twee jaar voor een korte onderbreking zorgde, nemen dit weekend weer...