Wat kunnen Nederlandse en Duitse onderwijsinstellingen van elkaar leren?

8 juni 2021

In de reeks kennisontmoetingen ‘Im Gespräch / in gesprek’, georganiseerd door de Bibliotheek Venlo, gemeente Venlo en Mediothek Krefeld, staan op 8 en 15 juni het Duitse en Nederlandse voortgezet (beroeps-)onderwijs centraal. De ontmoetingen zijn online te volgen en deelnemers kunnen via een chat vragen stellen.

Tekst en beeld: Redactie VenloVanbinnen

Yvonne Linssen, communicatieadviseur van de Bibliotheek Venlo, kijkt tevreden terug op de eerste twee van de reeks van acht ontmoetingen. Ja, natuurlijk was het fijner geweest als get publiek er bij had kunnen zijn. Maar dat was toen en ook bij de huidige twee ontmoetingen nog niet mogelijk. “De sprekers zijn wel op de beoogde locatie – op 8 juni in Krefeld en op 15 juni in Venlo, bij ons in de bibliotheek – maar toeschouwers volgen het online. ARD-correspondent Ludger Kazmierczak leidt de gesprekken en dat doet hij uitstekend. Daardoor zit er dynamiek in.”

Van elkaar leren
Tijdens de twee komende ontmoetingen staat dus het thema onderwijs op de agenda. Vragen waar tijdens die bijeenkomsten een antwoord op wordt gegeven, zijn onder andere: Wie bepaalt de leerinhoud? Wat is het percentage vroegtijdige schoolverlaters?  Zijn er ervaringen met grensoverschrijdende stages? Wat zouden wij van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld om opleidingstrajecten bekend te maken, anders dan hogeschool of universitaire studies. Yvonne Linssen: “Aan beide zijden van de grens zijn er veel discussies over het onderwijs en hoe het is ingericht. Door zowel Duitse als Nederlandse aanpak te bespreken kun je de goede punten eruit lichten. En zo dus van elkaar leren – de overkoepelende insteek van de reeks.”

Leesmotivatie
Ze noemt als voorbeeld de leesmotivatie die onder Nederlandse jongeren stukken slechter is dan onder Duitse. “Dan kun je je afvragen wat ze daar wellicht beter doen. Dat is een aspect dat aan de orde kan komen.” Maar bijvoorbeeld ook, zegt ze, hoe belangrijk het is dat we als buren elkaars taal spreken. Of kunnen we juist het beste met Engels uit de voeten?

Vertaald
Over deze en andere kwesties gaan op 8 juni Pauline van den Bosch (Gilde opleidingen) en Stefan Bur (Berufskolleg Vera Beckers) in gesprek. Beide scholen combineren school en beroepsopleiding. Op 15.juni ontmoet Wilbert Beurskens van het Venlose Valuascollege Jan von der Heydt van de Krefeldse Gesamtschule Kaiserplatz. Tijdens de online bijeenkomsten wordt zowel Duits als Nederlands gesproken. Daar waar nodig, wordt een samenvatting vertaald. In een chat kunnen de toehoorders actief deelnemen aan de bijeenkomst.

Aanmelden voor de bijeenkomst van 8 juni, klik hier
Aanmelden voor de bijeenkomst van 15 juni, klik hier
Beide bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad