Zoekboek moet kinderen langer en bewuster naar kunst laten kijken

21 april 2022

Rob Benders en Bart Heesen leerden elkaar jaren geleden kennen tijdens een gezamenlijk kunstproject in het onderwijs. Ze besloten te gaan samenwerken onder de naam Tintenkillers. Met als resultaat onder meer het vrijdag 22 april te verschijnen boek ‘COOLLAGE – A Closer Look’, een kunstboek met werken van 45 internationale artiesten dat kinderen wil aanzetten zelf op creatieve wijze met kunst om te gaan.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Tintenkillers

Collagekunstenaar Rob Benders en ambachtelijk drukker Bart Heesen zetten als Tintenkillers op onorthodoxe wijze kunst en cultuur in als middel om doelgericht met bepaalde thema’s aan de slag te gaan. Dat doen ze op scholen, maar eveneens bij musea, overheidsinstanties en bedrijven. Benders: “Wat we daarbij onder meer zien is dat jongeren steeds meer communiceren met beelden. We zagen al snel dat er op dat vlak nog heel veel winst te behalen valt. Natuurlijk, lezen, schrijven, rekenen, dat zijn en blijven belangrijke vakken. Maar als je communicatie en creativiteit kunt bevorderen door met beelden te werken, waarom zou je dat niet doen?”

Slang
Het tweetal besloot de kennis die ze opdeden tijdens hun lessen – waarin ze allerlei elementen uit de collagekunst toepassen – als uitgangspunt voor het boek te gebruiken. Benders noemt een voorbeeld. “Stel iemand heeft motorisch gezien moeite met het schrijven van de letter ‘s’. Dan kun je met materialen een s-vorm maken. Of een kronkelende slang. Die lijkt qua vorm op een ‘s’. Daarnaast maakt de slang een sissend geluid. Uiteindelijk willen we zo op een leuke manier de creativiteit stimuleren.”

Nieuw werk
Het boek waaraan Benders en Heesen de afgelopen twee jaar hebben gewerkt is echter geen knip- en plakboek. In ‘COOLLAGE – A Closer Look’ staan 45 collages van kunstenaars uit 29 landen, zoals Kenia, Japan, Duitsland en India. Benders geeft aan dat hij kon terugvallen op zijn brede netwerk bij het benaderen van die kunstenaars. “Vrijwel iedereen zei ja. Ik vroeg ze een bestaand werk aan te leveren, maar een deel wilde zelfs een nieuw werk voor het boek maken.” Hij vertelt dat het boek, uitgegeven door de gerenommeerde uitgeverij Komma, wereldwijd te koop zal zijn. “Via boekwinkels en museumwinkels. De methodiek kan in ieder land worden toegepast. We hopen dat veel scholen er gebruik van gaan maken. Maar thuis kan ook.”

Hij legt uit dat het boek de vorm heeft van een zoekboek. Waarbij naast het collagekunstwerk op de ene pagina, op de pagina ernaast 12 ronde fragmenten te zien zijn die onderdeel van het werk uitmaken. Bedoeling is dat kinderen die fragmenten in het kunstwerk zien terug te vinden. “Daardoor gaan ze langer en bewuster naar kunst kijken. De kinderen komen zo op een laagdrempelige wijze in aanraking met mondiale thema’s en ervaren tegelijkertijd dat de werken zijn gemaakt van materialen die zijn terug te vinden in de dagelijkse omgeving, thuis of op school.” Het educatieve kunstboek, zoals Benders het ook noemt, komt uit in een oplage van 1.000 stuks. “We hopen vooral dat het heel actief wordt ingezet. Daar willen wij hier in Nederland, maar willen ook de deelnemende kunstenaars uit andere landen een ondersteunende rol bij spelen. Uiteindelijk is het doel dat onze methode zo breed mogelijk wordt ingezet.”

De presentatie van ‘COOLLAGE – A Closer Look’ vindt plaats op 22 april van 16.00 tot 18.00 uur bij Kunstencentrum Venlo. Ter gelegenheid van het uitkomen van hun boek houdt Tintenkillers daar van 9 mei t/m 3 juni tevens een expositie, in samenwerking met leerlingen van Taalbrug Junior en de Nova Montessorischool (Venlo).

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad