Aanleg ecologische stadstuin in Venlo-Zuid: “een tuin voor iedereen”

29 september 2020 | Leestijd: 3 minuten

Venlo-Zuid, of eigenlijk, Venlo Oud-Zuid zoals de initiatiefnemers zeggen, krijgt een ecologische stadstuin; met de aanleg wordt binnenkort begonnen. Niet zomaar een stukje groen waarin je op een bankje kunt zitten, maar een tuin met veel facetten. Een die verbindt, waar educatie plaatsvindt en gezonde, duurzame voeding een plek krijgt.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen, Ecologische stadstuin Venlo Oud-Zuid

Het was buurtbewoners al langer een doorn in het oog, het braakliggend stuk grond – circa 2.000 vierkante meter groot – bij de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Venlo-Zuid. Dus besloten enkele van hen in actie te komen, vertelt Frans Aerdts, voorzitter van de stichting die inmiddels vanwege de aanleg van de tuin is opgericht. “Het terrein ligt er verloederd bij, het is een schuilplaats voor zwervers, er wordt in drugs gehandeld, niet wenselijk allemaal.”

Ambities
Toen de buurtbewoners een paar jaar geleden een bewonerscollectief introduceerden om elkaar wat beter te leren kennen, raakten ze met elkaar in gesprek over de lap grond, maakt Aerdts duidelijk. “Destijds heb ik het idee van een ecologische tuin geopperd. Vond dat dit prima aansloot bij de ambities van de gemeente Venlo op het gebied van Cradle 2 Cradle en duurzaamheid. Dat werd uiteindelijk ook het definitieve plan.”

Partners
Dat was in 2016. Aerdts wist meteen dat zo’n project niet 1-2-3 is gerealiseerd. “Daar moet je een lange adem voor hebben.” In die periode werd gezocht naar partners, zegt hij. Want één ding stond vast: de tuin moest zeker voor verbinding gaan zorgen. In de wijk, maar ook met de rest van Venlo, op meerdere vlakken. “De grond is van het bisdom, dus dan kom je bij de parochie uit. Dat was snel rond; zij hebben baat bij het project. Wij huren de grond, hebben een contract voor 15 jaar.” Gemeenschapshuis ‘t Tref, dat grenst aan het stuk grond, kwam ook meteen in beeld. Verder werd contact gezocht met de vestiging Wildveld van Scholengemeenschap Buitengewoon, vanwege het educatieve aspect.

Wisselwerking
Daarna volgde een lange periode van voorbereiding met onder meer een wijziging van het bestemmingsplan, het doorontwikkelen van het plan en andere formele zaken. Die voorbereiding is nu afgerond en binnenkort wordt begonnen met het bouwrijp maken van de grond, maakt Aerdts duidelijk. “Dat betekent onder meer dat onderzocht wordt of het speeltuintje op die plek kan worden verhuisd naar het Onze Lieve Vrouweplein even verderop. Daarnaast worden het struikgewas, de grindpaden en enkele bomen weggehaald. Wat dat laatste betreft planten we elders in de tuin nieuwe aan. Verder wordt de brandtrap van ’t Tref vervangen door een wenteltrap als connectie met de tuin. In ’t Tref komt namelijk een klaslokaal. Het is de bedoeling dat er een sterke wisselwerking tussen stadstuin en gemeenschapshuis komt.”

Crowdfunding
Rondom de ecologische stadstuin komt een hekwerk zodat die ’s nacht kan worden afgesloten. “Tijdens schooluren is het beheer in handen van de school, erbuiten van vrijwilligers in de buurt”, legt Aerdts uit. Dat hekwerk, zegt hij, wordt gesmeed door leerlingen van Wildveld. De tuinderskas die nu nog bij de school staat, verhuist naar de ecologische tuin. Daar komen op termijn eveneens een toiletunit en een opbergschuur. “Voor alle werkzaamheden is twee jaar uitgetrokken, met een knip halverwege. Dan maken we even pas op de plaats om te evalueren.” Hij maakt duidelijk dat voor de financiering van het project onder meer van diverse fondsen gebruik kon worden gemaakt. “Maar niet alles, we gaan ook een crowdfunding-actie opzetten.”

Lokale producten
Als al die werkzaamheden zijn afgerond, hoe ziet de tuin er dan uit? “Het wordt een tuin voor iedereen, met tal van functies. Een plek om te ontmoeten, met tevens een stiltehoek waar je bijvoorbeeld een boek kunt lezen. Zoals gezegd volop ruimte voor educatie, voor leerlingen van Wildveld, maar we hebben tevens contact gelegd met de HAS. Innovatie is eveneens een thema, bijvoorbeeld nieuwe vormen van het telen van voedsel. Dus met de Brightlands Campus is ook contact. We willen lokale producten telen en die vervolgens verkopen aan buurtbewoners, Resto VanHarte of restaurants in de regio. Daarmee gaan we contact leggen. Zo zijn er nog allerlei plannen. Die sluiten allemaal aan bij ons motto ‘zaaien, oogsten, verbinden. Geloof me, hier ontstaat een bijzonder en dynamisch plekje waar heel veel mensen van gaan genieten.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

Vastelaovesvaria deel 1: Jocus, Omroep Venlo, 3kes

Vastelaovesvaria deel 1: Jocus, Omroep Venlo, 3kes

Ondanks het feit dat er dit jaar geen officiële activiteiten rondom Vastelaovend zijn, proberen diverse verenigingen en andere partijen toch actief te blijven om het gevoel van Vastelaovend de komende weken in stand te houden. Die activiteiten en andere nieuwsfeiten...