Begroting gemeente Venlo: Ruim 33 miljoen aan extra investeringen

8 oktober 2021

Donderdag 7 oktober presenteerde het Venlose gemeentebestuur haar begrotingsplannen voor de komende jaren, de laatste van de huidige coalitie. Er is geen verhoging van de woonlasten voorzien, eerdere subsidiekortingen worden teruggedraaid en er is ruimte voor maar liefst 33 miljoen euro aan extra investeringen. Daarvan gaat overigens 14 miljoen naar de bouw van een nieuw zwembad De Wisselslag.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Leon Vrijdag

Wethouder Frans Schatorjé (EENLokaal) moest het deze laatste begrotingspresentatie zonder vaste kompaan Ad Roest doen, die naar Gedeputeerde Staten in Maastricht is vertrokken. Maar dat was geen probleem, want Schatorjé had een goed-nieuws-show te verkondigen en deed dat met bouwmetaforen. “Het fundament is stevig, het huis is op orde”, zo omschreef hij de gemeentelijke financiële situatie. Terwijl vier jaar geleden het water nog aan de lippen stond. “Toen de huidige coalitie begon, was het huis Venlo aan een grondige renovatie toe.”

Woonlasten
Inmiddels wordt er letterlijk volop gebouwd, is er aandacht voor de aantrekkelijkheid van woon- en winkelgebieden, verduurzaming, talentontwikkeling en staan majeure projecten als het Kazerneterrein en de tunnel onder het spoor bij de Vierpaardjes op het punt van beginnen. De begroting is sluitend en dat betekent goed nieuws voor iedere Venlonaar. Zo stijgen de woonlasten niet. “Dat is momenteel redelijk uniek in Nederland.” Daarnaast worden de voorgenomen subsidiekortingen voor verenigingen teruggedraaid. Die bedroegen 900.000 euro waarvan ongeveer de helft al is gekort. Daar blijft het bij. “Veel subsidies waren gedateerd. We hebben gekeken hoe we wat dat betreft een eenduidiger en gerichter beleid kunnen voeren. Dat heeft soms pijn gedaan, maar de verdeling is nu eerlijker en duidelijker.”

Warm huis
Terugkijkend op de afgelopen vier jaar erkent Schatorjé dat er in het begin lastige beslissingen genomen moesten worden. “Neem het Kazerneterrein. Die plannen zijn behoorlijk aangepast. Het zwembad moest eigenlijk dicht, maar uiteindelijk was er de mogelijkheid tot vernieuwing.” Toen de zaken eenmaal grotendeels op orde waren, kwam de coronaperiode, merkt Schatorjé op. “Het is ons echter gelukt het huis warm te houden.”

Parkeerbeleid
In de nieuwe begroting is ruimte voor 33,1 miljoen euro aan extra investeringen, waar dat verleden jaar nog 17,2 miljoen euro was. Van die 33,1 miljoen is een groot deel, 14 miljoen euro, bestemd voor de vernieuwing van De Wisselslag. “Veel van wat we voor 2022 begroten is eenmalig geld.” Er wordt verder volop geïnvesteerd in onderwijshuisvesting, sportaccommodaties, verkeers- en hoogwaterveiligheid. Jong talent moet zich kunnen ontwikkelen, voor (eenzame) ouderen is eveneens oog. “Denk aan het beschikbaar stellen van laptops. Nee, een definitieve invulling is er nog niet; daarvoor gaan we in overleg met partners.” Schatorjé wijst eveneens op de voorbereiding van het nieuwe parkeerbeleid. “Een hot issue, dat later dit jaar in de raad wordt besproken.”

Erfgoed
Een gezondere levensstijl, met name onder jongeren, en de aanpak van laaggeletterdheid zijn eveneens thema’s in de nieuwe begroting. Voor wonen in erfgoed trekt het gemeentebestuur 200.000 euro uit. Dat bedrag moet vooral worden gezien als een aanjaagsubsidie bij projecten, zodat ook andere subsidieverstrekkers over de streep kunnen worden getrokken. Of er in de begroting nog rekening is gehouden met de nijpende problemen die vooral de laatste tijd snel de kop opstaken: de energiecrisis en woningcrisis. “We bouwen volop, maar versnellen is lastig omdat je nu eenmaal trajecten door moet. Dat gebeurt overigens wel bij het Kazernekwartier waar de tweede fase wordt versneld.” De energiekwestie zal de gemeentelijke huishoudpot niet hard treffen, denkt Schatorjé. “We hebben vooral langlopende contracten. En zijn voorbereid omdat we volop inzetten op verduurzaming.”

Als de wethouder aan het eind van zijn betoog nog even terug kijkt naar de start van de huidige coalitie en de eerste begroting, merkt hij op dat er destijds harde beslissingen zijn genomen. “Moesten worden genomen, we stonden toen voor een hele opgave. Terugkijkend hadden we wellicht sommige dingen anders moeten doen. Maar dat zeg ik met de kennis van nu. Kennis die we op dat moment niet hadden.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad