De Beerendonck, van zorglocatie naar vluchtelingenopvang naar…

23 maart 2022

Afgelopen maandag arriveerden de eerste Oekraïense vluchtelingen in De Beerendonk, zorglocatie van De Zorggroep. Overigens niet als zodanig in gebruik vanwege een geplande grootschalige verbouwing. Na die verbouwing zouden bewoners die dat willen kunnen terugkeren. Althans, dat was het oorspronkelijke plan. Inmiddels blijken er diverse scenario’s voor de toekomst te liggen.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Vanuit Horst en Bergen arriveerden afgelopen maandag 55 vluchtelingen uit Oekraïne in De Beerendonck. Of er nog meer bij komen is niet bekend, hoe lang ze zullen blijven evenmin. Er staan momenteel 75 opvangbedden klaar, de kamers zijn ingericht en alle faciliteiten voor een langer verblijf zijn aanwezig. Samen met Hotel Rooland en Hotel Puur, die nu nagenoeg vol zijn, heeft de gemeente Venlo met deze derde opvanglocatie in totaal, in twee weken tijd, voor zo’n 240 vluchtelingen opvang gerealiseerd.

Belangeloos inzetten
“Met de opening van locatie De Beerendonck is een belangrijk deel van de Venlose opgave gereed,” gaf locoburgemeester Frans Schatorjé aan. “Samen met onze betrokken partners is er in korte tijd bergen werk verzet. Ik ben enorm trots dat er nu al drie locaties in onze gemeente operationeel zijn. Vooral de bereidheid, ook van bedrijven, om hier snel op te reageren is bewonderenswaardig. Mooi om te zien dat zoveel vrijwilligers en inwoners zich belangeloos inzetten om de vluchtelingen een warm welkom te geven.”

Leerlingen
Daarmee heeft De Beerendonck in ruim een jaar tijd een tweede functiewijziging ondergaan. Decennialang was het een zorglocatie voor senioren, vroeger bejaardenhuis genoemd, tot in 2019 werd geconstateerd dat het gebouw was verouderd. De bewoners moesten tijdelijk verhuizen waarna er tot de start van de verbouwing anti-kraakbewoning in zou komen. In september vorig jaar vonden daarnaast een aantal leerlingen van de Martinusschool er onderdak die moesten uitwijken vanwege de renovatie van hun eigen schoolgebouw. En nu dus Oekraïense vluchtelingen.

Vragen over de toekomst
Daarmee kunnen de oorspronkelijke plannen uit 2019 in ieder geval voorlopig niet worden uitgevoerd. De bewoners van De Beerendonck, die in 2021 naar het Auxiliatrixpark verhuisden keren dan ook, opnieuw voorlopig, niet terug. Omdat er in een bericht van de gemeente Venlo over de komst van de vluchtelingen en daarnaast bijvoorbeeld eveneens in De Limburger over De Beerendonck wordt gesproken als ‘voormalige zorglocatie’ roept dat vragen op over de toekomst van het gebouw.

Voormalig
In december 2019 was die nog helder, zo blijkt onder meer uit een artikel van Omroep Venlo. Daarin staat vermeld dat na het vertrek van de bewoners de verbouwing van de Beerendonck zou starten. Die verbouwing zou anderhalf jaar duren. ‘Als de verbouwing achter de rug is, kunnen de voormalige bewoners ervoor kiezen om terug te keren.’ Een woordvoerster van De Zorggroep laat weten dat “we spreken van voormalige zorglocatie omdat dit gebouw momenteel geen dienst doet als zorglocatie, aangezien er geen cliënten wonen. Vanuit de gemeente is het verzoek op ons gedaan om dit pand ter beschikking te stellen. Gezien de ernst van de situatie werken we daar graag aan mee.”

Onduidelijk
Op de vraag of De Beerendonck, zij het met uitstel, ergens in de toekomst toch weer dienst gaat doen als zorglocatie voor senioren, is volgens haar geen eenduidig antwoord te geven. “Wat dit (de opvang van vluchtelingen, red.) betekent voor de toekomst van dit pand is op dit moment nog onduidelijk. Dat is afhankelijk van de situatie. We onderzoeken een aantal scenario’s om op deze locatie straks weer zorg te kunnen leveren.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad