Dilemma: het huisvesten van de arbeidsmigrant

29 januari 2020

Ze komen, met honderden, duizenden naar Nederland, arbeidsmigranten. Ook naar Venlo uiteraard, waar ze broodnodig zijn. Maar waar laat je ze allemaal? De gemeente Venlo kiest nu samen met een aantal partijen voor grootschalige locaties. Maar op een bedrijventerrein of bij een woonbuurt, de vraag is of dat nu wel dé oplossing is. En wat te doen met mensen die zich hier permanent willen vestigen?

Tekst: Jac Buchholz | Beeld:Google Maps

Commotie in Blerick, rond de Drie Decembersingel. Voor drie leegstaande panden daar liggen plannen om er 550 arbeidsmigranten onder te brengen. Voor de middellange termijn. Mensen die zich hier definitief willen vestigen. Ook recent is het aantal van 900 plekken op Greenport, verdeeld over twee locaties (respectievelijk 400 en 500 plekken). Dan is er Noorderpoort in Venlo, waar in voormalig klooster Albertushof 750 plekken komen, deels ter vervanging van 350 plekken op camping Maasvallei-Oost in Arcen. Een ander klooster, Bethanië in Venlo, krijgt een uitbreiding van 225 naar 400 bedden. Zo zijn er nog enkele grootschalige locaties (voorzien) in de gemeente Venlo. In De Limburger zei verantwoordelijk wethouder Sjors Peeters dat hij begrijpt dat hij voor die plannen niet de handen op elkaar krijgt. Maar hij wil de arbeidsmigranten ook niet op straat.

Slecht idee
In totaal gaat het om 3.000 plekken, te realiseren door marktpartijen. Maar is grootschalige opvang wel een goed idee? Zeker bij een woonwijk. Aan de andere kant, woon eens maanden op rij op een bedrijventerrein. Dat gaat vervelen. En wat gebeurt er met de mensen die zich hier definitief willen vestigen? De woningmarkt is krap en de wachttijden lang.

Voorzieningen
De gemeente laat bij monde van een woordvoerder weten dat bedrijven arbeidsmigranten hard nodig hebben. “Wat we niet willen is dat deze mensen terecht komen bij huisjesmelkers in opgekochte woningen. Dan hebben we geen zicht op waar mensen zich bevinden en ontstaan onwenselijke situaties in de wijken. Voordeel van grootschaligere locaties is dat er meer voorzieningen gecreëerd kunnen worden voor de internationale werknemers, beheer en toezicht centraal en beter geregeld kunnen worden en dat bekend is waar mensen verblijven.” Per locatie, geeft hij aan, wordt bekeken wat mogelijk is.

Krapte
Dan is er de krapte op de woningmarkt. Hoe wordt daar de toestroom verwerkt? De gemeentelijke woordvoerder laat weten dat de ontwikkeling van de Venlose bevolking op de voet wordt gevolgd. “Zien we voor de toekomst een grotere instroom van internationale werknemers, dan is er meer ruimte voor nieuwe initiatieven voor woningbouw. Hierbij spelen de corporaties ook een grote rol; samen met hen bekijken we of en waar het nodig is om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.”

Onveilig
Een van de locaties waar grootschalige migrantenopvang is beoogd, is Albertushof aan de Hakkestraat in Venlo, bij bedrijventerrein Noorderpoort. Belangenbehartiger Ondernemend Venlo liet in het najaar van 2018 al weten 750 plekken veel te veel te vinden. Dat standpunt is niet veranderd, vertelt Bas van Soest, bestuurslid namens Noorderpoort. “Omdat deze arbeidsmigranten niet op Noorderpoort komen te werken, maar elders, verwachten we flinke verkeersproblemen en onveilige situaties. Bedenk maar eens hoeveel busjes dagelijks hier af en aan rijden.”

Begrip
Ondernemend Venlo hield een enquête onder de ondernemers waaruit bleek dat de massaliteit een van de grootste struikelblokken is. “We begrijpen de noodzaak van de komst van arbeidsmigranten”, zegt Van Soest, “maar niet het aantal. Zouden het er circa 250 zijn, dan zouden we daar veel meer begrip voor hebben.” Hij geeft aan dat naar aanleiding van het bezwaar van Ondernemend Venlo de gemeente een beslissing over de Albertushof heeft uitgesteld tot maart van dit jaar.

Verbazing
De woningcorporaties in Venlo, Woonwenz en Antares, gaan niet over het tijdelijk opvangen van arbeidsmigranten, maar krijgen wel te maken met mensen die zich definitief in Venlo willen vestigen. Beide woningcorporaties laten in een gezamenlijke verklaring weten verrast te zijn door zowel de omvang als de doelgroep van de arbeidsmigranten die, volgens de plannen, aan de Drie Decembersingel gehuisvest worden. “We hebben beide woningen in dit gebied en we hebben dan ook zorgen om de leefbaarheid. Ook de genoemde doelgroep, mid-stay met eventueel doorstroming naar permanente vestiging, verbaast ons. Hier is nooit eerder sprake van geweest.”

Wachtlijst
Arbeidsmigranten die zich permanent in Venlo willen vestigen zullen zich, net als iedere andere woningzoekende, moeten inschrijven om voor huurwoningen in aanmerking te komen, zo laten de woordvoerders van Woonwenz en Antares weten. “Ook zij komen dan op de wachtlijst. Wij hebben er uiteraard geen bezwaar tegen als mensen uit Oost-Europa zich hier permanent willen vestigen, maar willen wel benadrukken dat er op dit moment al een grote vraag naar betaalbare huurwoningen is. Niet voor niets zijn we beide actief met diverse nieuwbouwplannen én zijn we constant op zoek naar nieuwe locaties waar we kunnen bouwen.”

Leefbaarheid
De Drie Decembersingel is als nieuwbouwlocatie nadrukkelijk in beeld. Antares en Woonwenz hebben interesse getoond om de grond te kopen, de gebouwen te slopen en er betaalbare woningen te bouwen. “Het Waterschap, een van de pandeigenaren, maakt echter een puur zakelijke overweging met een veel hogere vraagprijs voor de gebouwen dan wat wij kunnen en willen betalen. Nieuwbouw op de Waterschaps-locatie is, vanwege deze hoge vraagprijs, dan ook absoluut geen haalbare kaart. Dat is zonde. Wij denken namelijk dat dit veel beter aansluit bij waar in Venlo, en vooral in een woonwijk zoals deze, behoefte aan is. Ook voor de leefbaarheid zou goede, duurzame én betaalbare nieuwbouw veel gunstiger zijn. Het huisvesten van grote aantallen arbeidsmigranten die hier tijdelijk verblijven, kan beter buiten de woonwijken georganiseerd worden.”

Voorbereidende fase
Dat gebeurt dus op Greenport waar 900 plekken zullen worden gerealiseerd. Niet bij de Brightlands Campus, waar inmiddels bouwactiviteiten plaats vinden. Daar komt een gebouw met kantoren en laboratoria. De gemeentewoordvoerder meldt dat 500 plekken gerealiseerd worden bij West Plant Group aan de Venrayseweg. “Over de andere locatie op Greenport kunnen we nog geen mededelingen doen omdat de initiatiefnemer nog in de voorbereidende fase zit.”

Terug