Directeur Sint Martinusschool gaat met pensioen: ‘Iedere dag dat ik een kind zie lachen, blijft voor mij een bijzondere dag’

21 juli 2023

Ruim veertig jaar lang was hij actief in het onderwijs, maar op 1 augustus gaat Frank Giesen (1957) genieten van zijn pensioen. Een carrière waarbij twintig jaar voor de klas stond om vanaf 2003 als directeur van de Sint Martinusschool actief te zijn. In die vier decennia zag hij zowel het onderwijs, als de maatschappij veranderen.

Tekst en beeld : Rob Buchholz

“Op scholen moeten we steeds meer tijd vrij maken voor zaken als burgerschap, gezonde voeding, social media en pesten. Dat gaat ten koste van basisvaardigheden als taal en rekenen. Echter zo lang een leerling goed in zijn of haar vel zit, komt het met leren ook wel goed, is inmiddels mijn ervaring. Het is onze taak dat ze zich hier thuis voelen en ze met plezier naar school komen.”

Maatschappelijke ontwikkelingen
Toen deze ontwikkeling van nieuwe vaardigheden zich voordeed kon Giesen zich naar eigen zeggen nog wel eens druk maken. “Nederland is gedaald op de wereldranglijst van goed onderwijs, maar dat zijn we deels zelf schuld door minder tijd aan de traditionele vakken te besteden. Het aantal lesuren per week blijft hetzelfde. Natuurlijk snap ik dat maatschappelijke ontwikkelingen ook aandacht verdienen. Pesten is echt een groot probleem en dat gebeurt door de opkomst van social media steeds meer. Kinderen gebruiken het om anoniem te schelden of zijn het slachtoffer. Bij de jaarlijkse gastlessen checken de gastdocenten de accounts van leerlingen om voorbeelden in de les te bespreken. Gelukkig ziet een grote groep dan wel de consequenties van hun gedrag. Ook daarmee bereiden we ze voor op hun verdere leven. Het is nodig maar het blijft jammer dat dit ten koste gaat van de tijd voor andere essentiële vakken.”

Liefde voor het onderwijs
Begin jaren 80, nadat hij geslaagd was op de Pabo, was Giesen als vervanger actief op de Sint Martinusschool. Waarom de keuze voor het onderwijs? “Ik zat op het Atheneum van het Sint Thomascollege en wist eerlijk gezegd niet precies waar mijn interesse lag. De Pabo had een breed vakkenpakket en ik koos voor die studie als een soort van oriëntatie. Het beviel echter goed en gedurende de opleiding groeide mijn liefde voor het onderwijs en het omgaan met kinderen. Tot mijn laatste dag bleef ik het prachtig vinden om ze iedere morgen buiten in de ogen te kijken. Dan zie en voel je hun stemming direct aan. Heeft iemand een aai over de bol nodig of juist een schop onder de kont? Het blijft bovendien prachtig om kennis aan kinderen over te dragen.”

Sollicitatie
De eerste 20 jaar van zijn carrière was Giesen actief als docent in de Blerickse wijk Klingerberg. Toen hij daar alle groepen doorlopen had, kwam bij de Sint Martinusschool de functie van directeur vrij. Giesen biecht eerlijk op dat hij in die twintig voorafgaande jaren geen sollicitatiebrief meer had geschreven, maar uit nieuwsgierigheid toch de gok waagde. “Ik was gewoon benieuwd tot hoe ver ik in het traject zou komen.” Na het eerste gesprek Giesen een goed gevoel en zei tegen zijn vrouw: “Volgens mij moet ik echt goed gaan nadenken of dit is wat ik wil.” En inderdaad, niet veel later volgde het positieve bericht dat de keuze op hem was gevallen. “Ik was degene die om een tweede gesprek vroeg. Waarom? Ik voelde mij een rookie, een beginneling. Uiteindelijk ging ik de uitdaging aan, maar het heeft mij een half jaar gekost om aan die nieuwe rol van directeur en de andere school te wennen. Ik nam de telefoon op en noemde nog steeds de naam Klingerberg. Of ik gaf mensen het verkeerde telefoonnummer. Het adres van de Martinusschool moest ik maandenlang opzoeken. Het was beter geweest een maand vakantie te nemen. Maar ik ging van de ene op de andere dag naar een nieuwe school in een andere functie.”

Mislukte fusie
Giesen kreeg vooral de taak om de rust op de Sint Martinusschool te herstellen. In de vijf jaar voor zijn komst waren er drie andere directeuren actief geweest, nam het aantal leerlingen af en had de school besloten zich terug te trekken uit de fusiebesprekingen met andere basisscholen. Deze gingen uiteindelijk gezamenlijk onder de naam Fortior verder . “Begin deze eeuw was de periode van schoolfusies en schaalvergroting. De Sint Martinusschool werd vanwege het feit dat ze er uiteindelijk bewust voor kozen om als zogenaamde eenpitter door te gaan toch een tijdje met de nek aangekeken. We bevonden ons op een eilandje.. Gelukkig herstelde het contact met de andere scholen zich na verloop van tijd weer. Hetzelfde gebeurde met het aantal leerlingen. Dat groeide van 150 tot 180-190. Tegenwoordig schommelt het ergens tussen 190 en 205. Een prima aantal. Het gezicht van de Sint Martinusschool was weer naar buiten gericht en in de Venlose binnenstad kwamen weer meer gezinnen met kinderen wonen. Een positieve ontwikkeling.”

Gedragsproblemen
Anno 2023 is de school aan het Rosarium ook niet meer puur het domein van traditionele Venlose binnenstadskinderen. Inmiddels bevinden zich er zestien verschillende nationaliteiten. Gedurende de eerste jaren moest Giesen wel wennen aan de Martinusschool. “Er kwamen in teamvergaderingen casussen voorbij van kinderen die een leer- of gedragsprobleem zouden hebben. Ik dacht wel eens: kom op jongens, dit mag toch geen probleem zijn voor een leerkracht? Op de Klingerberg had ik heel andere dingen meegemaakt. Wat hier gebeurde was in vergelijk daarbij kinderspel. Het kostte een tijdje om aan die andere mentaliteit te wennen, maar uiteindelijk ga je toch mee in die andere realiteit. De populatie was gewoon anders en het gemiddelde van alle kinderen bepaalt de boven- en ondergrens van acceptatie.”

Als een dorpsschool
Twintig jaar stond Giesen dus aan het hoofd van deze typische binnenstadschool. Want gelijk met het veranderen van de populatie in het Venlose centrum onderging ook het beeld van ‘de gemiddelde leerling’ een facelift. Tijdens zijn carrière had hij vanzelf te maken met mooie, maar ook met trieste, ingrijpende momenten. “Bij alles is de Sint Martinusschool in feite gewoon als een dorpsschool met familiaire trekjes waar iedereen met elkaar meeleeft en lief en leed wordt gedeeld.” Voor hem persoonlijk is het gewone contact met de leerlingen altijd het meest essentiële aspect van zijn werk gebleven. “Iedere dag dat ik een kind zie lachen, blijft voor mij een bijzondere dag. Hoewel ik hier twintig jaar als directeur actief was, is dat directe contact gebleven.”

Laatste lesweek
Giesen kreeg tijdens de laatste lesweek alle aandacht van zijn leerlingen. “Meer dan ik verdiend heb”. Op woensdag zijn er door alle groepen liedjes gezongen en geschenken uitgedeeld. De dag erna mocht ik van mijn vrouw niet op het gebruikelijke tijdstip naar mijn werk gaan. Zij zat namelijk in het complot. Dat maakte mij onrustig. Rond half negen stonden de kinderen van groep acht plotseling voor onze deur. Met muziek en gezang. Mijn fiets werd versierd en in een soort van optocht vertrokken we naar Venlo. Het leek wel vastelaovend. Tot genoegen van andere mensen. Op het schoolplein stonden alle andere kinderen klaar om mij toe te zingen. Tijdens deze laatste schooldag maakten ze mij onderdeel van het traditionele uitglijden van de leerlingen van groep acht. Het waren twee fantastische dagen die ik ’s avonds met collega’s, het schoolbestuur plus de ouder- en medezeggenschapsraad op feestelijke wijze heb afgesloten.”

Zijn opvolger, voormalig docent Ron Hermans, staat al in de startblokken om het stokje van Giesen vanaf 1 augustus over te nemen. “We hebben de laatste maanden al intensief samengewerkt en Ron is uitstekend voorbereid. De echte overdracht vindt in alle rust tijdens de zomervakantie plaats. Wat ik zelf ga doen? Eerst afschakelen. Ik heb inmiddels wel samen met twee heel betrokken ouders de stichting‘Vrienden van Sint Martinusschool’ opgericht. De stichting gaat proberen de school te ondersteunen bij zaken die door de overheid niet gefinancierd worden maar die voor het onderwijs of de kinderen wel van belang zijn. De school heeft mij veel gegeven en heeft mijn leven verrijkt. Nu is het tijd om iets terug te doen.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad