Families bewoners Venlose verpleeghuizen vol zorgen

16 maart 2020

Sinds maandag zijn bijna alle verpleeghuizen in Venlo op slot. Nadat afgelopen week al Villa Dalia besloot om geen bezoek meer toe te laten, nam ook de Zorggroep (Auxiliatrix, Beerendonck, Crescendo, Meeuwbeemd) maandag dit drastische besluit. Bij De Wachtpost (onderdeel van Proteion) geldt de maatregel: niet meer dan één bezoeker per dag per bewoner.

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

“Het is alsof ik in een slechte film zit,” zo omschrijft een familielid van een bewoner van Crescendo. Maandagmorgen kwam de mededeling dat ze hun vader/partner drie weken lang niet meer mogen bezoeken. Dat nieuws sloeg in als een bom. “De zon schijnt, het is heerlijk weer. Eigenlijk wil je genieten, maar dan komt dit bericht. We begrijpen het, maar dit is een bittere pil. En dan die onzekerheid. Wat staat ons nog meer te wachten? Welke impact heeft dit op pap? Hoe graag ik het ook wil en zelfs kan begrijpen, maar het is verschrikkelijk.” Het is bekend dat het voor mensen die lijden aan dementie niet goed is om geïsoleerd te leven. Ook dat kan een negatieve impact hebben op hun gezondheid.  Herkennen ze hun geliefde familieleden nog na een aantal weken? Kortom: veel families zitten in dubio. Of het coronavirus of het risico van achteruitgang door isolatie.

Geen enkel risico
De Zorggroep nam maandagmorgen dit besluit ondanks het feit dat er nog geen coronabesmettingen in de diverse huizen waren geconstateerd. Het RIVM schrijft op dit moment nog voor: probeer het bezoek aan kwetsbare personen te beperken. Waarom dan toch zo drastisch? “Wij hebben te maken met een uiterst kwetsbare groep waarmee we geen enkel risico willen lopen,” aldus een woordvoerder van De Zorggroep. “We gaan de komende dagen kijken hoe we toch op een bepaalde manier contact kunnen leggen tussen bewoners en hun families. Denk dan aan Skype of andere oplossingen in die richting.” Ook voor de familie van een bewoner van de Beerendonck kwam de klap maandagochtend hard aan. “We gaan kijken of we nog even wat spulletjes af mogen geven, maar of dat nog lukt? De overheid had veel eerder in moeten grijpen. Naar mijn mening hebben ze dit te lang aangekeken. Waarom niet eerder? Dan was het aantal besmettingen nu  lager geweest. En waarom mogen tuincentra en andere grote zaken waar dagelijks honderden of zelfs duizenden bezoekers komen nog wel open zijn? Dit is zo tegenstrijdig. Iedere dag extra zorgt voor meer slachtoffers en zijn meer drastische maatregelen nodig.”

Niet waterdicht
Voor een familielid van een bewoner van Auxiliatrix waren de druiven maandagmorgen extra zuur. Zij had de mail over het toegangsverbod nog niet gelezen, maar kreeg wel een telefoontje dat haar moeder was gevallen en enkele verwondingen had opgelopen. “Dan wil je er eigenlijk direct naar toe, maar het kan niet. Zorgen ze wel goed voor haar? Ik ken haar het beste. Ja, ik begrijp het ergens wel. Maar dit voelt zo ontzettend dubbel. Ik bedoel: het personeel en weet ik wie nog meer lopen ook naar binnen. Dus waterdicht is die oplossing ook niet. Drie weken lang niet bij mijn moeder op bezoek. Het is vreselijk.”

In afzondering
Bij Villa Dalia ging afgelopen zaterdag al de deur op slot. Alleen bij hoge uitzondering, en wanneer vooraf overleg is geweest met de locatiemanager, mag familie eventueel een bezoek aan de locatie brengen. Wel dienen dan diverse voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen. Tevens is men bezig om middels alternatieve communicatiemiddelen te bekijken hoe er toch contact tussen families en bewoners kan plaatsvinden. “We moeten er mee leven en het is misschien ook wel goed zo,” aldus een familielid van een bewoner. “Ik heb het gevoel dat ze er heel serieus mee omgaan. Mam vertoonde afgelopen weekend wat lichte klachten. Toen hebben ze haar direct in afzondering op de eigen kamer geplaatst. Personeel ging alleen met speciale pakken aan naar binnen. Nee, er was geen sprake van corona, maar het was een voorzorgsmaatregel. Het is wat het is en we moeten het er drie weken mee doen.”

Zowel bij De Zorggroep als bij Korian (waar Villa Dalia onder valt) als ook bij Proteion laten bestuurders weten dat ze zich bewust zijn van de impact van de maatregelen.

Heeft u ook familie in één van de Venlose verpleeghuizen en wilt u uw verhaal kwijt, neem dan contact op via info@venlovanbinnen.nl

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad