Havenvisie gemeente Venlo: waar blijven we met de jachthaven?

1 oktober 2020

Met de vandaag, 1 oktober, aan de gemeenteraad voorgelegde Havenvisie 2020 geeft het Venlose College van B & W haar kijk op de verdere ontwikkeling van de industriële haven, onderdeel van Venlo Trade Port. Veel aandacht in die visie voor de verplaatsing van de jachthaven. Er zijn verschillende opties en voorkeuren.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Venlo is als knooppunt van de modaliteiten weg, spoor en water een belangrijke Europese hotspot. Om die positie te behouden moeten de drie modaliteiten wel zo optimaal mogelijk worden benut, maakt wethouder Erwin Boom (Economische Zaken) duidelijk. “Wat water betreft is er wel wat te winnen. Vandaar de plannen voor de doorontwikkeling van de industriële haven.”

Grotere schepen
Die moet bijvoorbeeld beter aansluiten op de aanwezige wegen en het spoor. Er is aandacht voor een veiligere infrastructuur, zowel in het havengebied als in de omgeving. Verder liggen er al plannen om de capaciteit te vergroten. En de haven moet beter worden afgestemd op de komst van grotere schepen. Om alle plannen goed te kunnen verwezenlijken is het zaak dat de jachthaven naar een andere locatie verhuist, een traject waarvoor al jaren geleden de aanzet werd gegeven.

Haken en ogen
Dat zal niet in de nabijheid van het Kazerneterrein zijn, een idee dat een aantal jaren geleden werd geopperd. Boom: “Dat is onderzocht en bleek niet haalbaar.” Wat zijn de alternatieven? Boom noemt de Maaswaard, Lomm en de Weerd bij Océ. “Aan die laatste locatie zitten de meeste haken en ogen, onder meer omdat de grond geen eigendom is van de gemeente. Dat wordt een heel kostbaar project.”

Wisselwerking
De wethouder geeft aan dat in het voortraject is gesproken met gebruikers van de jachthaven, Watersportvereniging De Maas en waterscouting Belletable Stella Maris. “Voor hun is Lomm een optie. Voordeel is dat daar al een ‘gat’ ligt; de basis is er. Daarnaast is tevens de Maaswaard in beeld, bijvoorbeeld voor een deel van de activiteiten van de waterscouting. Voordeel van die locatie is dat die dicht bij de stad ligt. Daar kan gemakkelijk een wisselwerking ontstaan. Je maakt waterrecreatie daar ook heel zichtbaar.” Boom merkt op dat er verder nog niet concreet is nagedacht over de exacte invulling van de locaties. “Er zijn wel ideeën, maar die zijn nog niet verder uitgewerkt.”

Sloep
Zowel voorzitter Fred Ebben van waterscouting Belletable Stella Maris als voorzitter Jan Joosten van WSV De Maas bevestigt dat Lomm een optie is. “Een acceptabele optie”, stelt Ebben. “Nee, de Maaswaard is dat niet. Ja, we zouden er enkele seizoensgebonden activiteiten kunnen doen, het kanovaren, maar het roeien en zeilen daar kunnen we daar niet laten plaatsvinden.” Bovendien, zegt hij, maakt de waterscouting gebruik van een grote sloep. “Die zou er dan ieder jaar tijdelijk uit moeten omdat bij de Maaswaard de winterbedding van de Maas ligt.”

Afstand
Lomm is wel een optie, zegt hij, als er aan bepaalde criteria wordt voldoen. “We willen graag kunnen samenwerken met WSV De Maas, onder andere om kosten te drukken.” De afstand vindt hij geen noemenswaardig probleem. “De locatie ligt tegen Velden aan, voor veel van onze leden net zo ver fietsen als naar onze huidige plek.” Het liefst ziet hij echter de waterscouting landen bij De Weerd. “Ik heb begrepen dat die optie erg kostbaar is. Maar misschien moet men ook naar de lange termijn kijken. Het zou een serieuze overnachtingslocatie zijn voor mensen die met de boot de Maas afvaren. Daar zou de binnenstad weer profijt van hebben.”

Volwaardige haven
Jan Joosten van WSV De Maas gebruikt ook het woord ‘acceptabel’ als het over Lomm gaat. “De Maaswaard is geen optie, te klein. Maar wij hebben vanaf het begin aangegeven dat voor ons de Weerd bij Océ de beste optie is. Dat is echter te duur, lijkt onhaalbaar. Raayeind zien we ook zitten, dat ligt maar 2 kilometer bij onze huidige locatie vandaan, maar wel in Horst aan de Maas.” Dus komt Lomm in beeld. Dan moet wel aan bepaalde wensen worden voldaan, geeft Joosten aan. “Het moet wel een volwaardige haven worden, met voldoende aanlegmogelijkheden. Met een mooi havenrestaurant ook, aan de zuidkant. En met de mogelijkheid campers te plaatsen.”

Geen jachthaven
Potentie heeft de plek in Lomm volgens Joosten verder genoeg. “Het is heel veilig, er is geen golfslag. Je zou er andere faciliteiten kunnen realiseren. Maar goed, we gaan binnenkort maar eens bekijken welke mogelijkheden er zijn, wat wel en wat niet kan.” Want over de meest ongunstige afloop wil hij net zo min als Fred Ebben en Erwin Boom nadenken: dat in 2035, als de overeenkomst op de huidige plek verloopt, er geen jachthaven meer zal zijn.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

Bowie in Venlo

Bowie in Venlo

Column: Jac Buchholz | Beeld: Peter Janssen David Bowie kwam voorbij. Op televisie uiteraard – stel je voor, het zou wat zijn. Terug in de tijd, een optreden tijdens zijn Ziggy Stardust-tour in de Hammersmith Odeon. Voorafgaand aan afsluiter Rock ‘n’ Roll Suicide...