Herenboerderij Ulingshof in oprichting: “Weer eten volgens de seizoenen”

31 maart 2022

Zelf duurzaam en gezond voedsel produceren, dat is het doel van de in oprichting zijnde coöperatie Herenboeren Ulingshof. De eerste ideeën ontstonden al in 2019, daarna lag het initiatief een tijdje stil, maar inmiddels zit de vaart er weer goed in, vertelt Aäron Noya, een van de initiatiefnemers. “We hopen in het najaar van 2023 te kunnen eten van onze eerste oogst.”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Herenboeren Ulingshof

Nadat in 2019 de eerste gesprekken waren gevoerd, besloten de Venlose initiatiefnemers een kijkje te gaan nemen in Boxtel, waar de eerste Herenboerderij van Nederland ligt. Aäron Noya vertelt dat in Nederland inmiddels 14 Herenboerderijen actief zijn en er op 35 locaties initiatieven zijn om zo’n boerderij op te richten, waaronder dus in Venlo. “Het idee sprak ons aan. Bij terugkomst zijn we verder gaan brainstormen, maar op een gegeven verwaterde het plan iets.”

Zorggroep
Dat had te maken, zegt hij, met de locatie die ze op het oog hadden. “Dat was bij Ulingsheide, waar op dat moment sprake was van het vestigen van arbeidsmigranten. Daar was nogal wat over te doen. We hebben vervolgens Emmaus benaderd maar die waren al in gesprek met Rendiz.” Dus werd er uitgekeken naar een andere locatie, in eerste instantie zonder veel succes. Tot het initiatief onder de aandacht kwam van De Zorggroep. “Die hebben, grenzend aan Ulingsheide, een stuk grond dat ze wilden herontwikkelen en onze ideeën sloten aan bij wat zij voor ogen hadden.”

Overkoepelende organisatie
De zeven kartrekkers besloten vervolgens hun ideeën verder uit te werken. Noya geeft een korte uitleg. “Je hebt een stuk grond nodig, in ons geval 15 hectare, en tussen de 150 en 200 gezinnen die deelnemen en die door een financiële inbreng te doen allemaal mede-eigenaar worden. We hebben eerst in onze eigen kennissenkring rondgevraagd en daarna enkele informatiebijeenkomsten gehouden. Daarbij heeft de overkoepelende organisatie, Herenboeren Nederland, uitleg gegeven over het concept. Het lastige was, dat we in de coronaperiode zaten en in eerste instantie dus maar een beperkt aantal mensen konden toelaten. We hebben inmiddels ook een eigen website en profileren ons via Facebook.”

Agrarische kennis
Tot nu toe hebben volgens Noya 75 mensen een intentieverklaring getekend en nog zo’n 15 overwegen het. Hij legt vervolgens uit dat de gezamenlijke financiële inbreng in de boerderij wordt geïnvesteerd. “Dan moet je niet zozeer aan een gebouw denken, maar aan het pachten van het land, het kopen van zaden en planten en de noodzakelijke machines. Er staan overigens wel loodsen waarvan we nog moeten bekijken wat we ermee zullen doen.” Hij glimlacht en schudt het hoofd als hem wordt gevraagd of deelnemers over agrarische kennis dienen te beschikken. “Nee, niet per se, de boerderij wordt in de toekomst gerund door één boer, al is het wel de bedoeling dat de leden hand- en spandiensten gaan verlenen – er zijn er ook die verstand van zaken hebben, overigens. Maar ze zijn tot niets verplicht.”

Teeltplan
Bij sommige van de Herenboerderijen in Nederland lopen dieren rond, maar Noya geeft aan dat hij nog niet weet of dat in Venlo ook het geval zal zijn. “Daar dubben we nog over. Maar dan is er wel extra inzet nodig en moet je de nodige vergunningen regelen.” Hij geeft aan dat de beoogde grond op 1 januari 2023 vrijkomt en de coöperatie er dan over kan beschikken. De eerste oogst wordt in het najaar verwacht. Daar worden dan wekelijks pakketten van gemaakt voor de leden. “Wat daarvan de samenstelling wordt moeten we nog bespreken. We gaan daarover met de leden in gesprek om hun voorkeur te peilen. Op basis daarvan stellen we een teeltplan op. En ja, dan wordt ons eten weer ouderwets geproduceerd. Eerlijk, duurzaam en gezond. En nee, geen asperges in februari; we eten dan weer met de seizoenen mee.”

Op de foto boven:  Het bestuur van Herenboeren Ulingshof met derde van links een vertegenwoordiger van de overkoepelende organisatie Herenboeren Nederland bij het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Bestuurslid Martien Janssen ontbreekt op de foto.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad