Horeca zoekt dringend personeel: “Hoe meer hengels je uitwerpt, des te meer kans op succes”

21 mei 2021

De schaarste aan horecapersoneel speelde al voor de coronacrisis, maar is in die periode alleen maar nijpender geworden. Dus worden er allerlei wervingsprojecten gestart. Daaronder ook ‘Welldone’, waarin vijf Noord-Limburgse horecabedrijven participeren onder wie Van der Valk Hotel Venlo en ’t Raodhoes in Blerick. “In de horeca is veel ruimte om je baan op je persoonlijke omstandigheden af te stemmen.”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Van der Valk Hotel Venlo

Naast vijf bedrijven nemen ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de gemeente Venlo, het UWV Venlo en Foodlab Limburg – een samenwerking van bedrijven in de food- en hospitality-sector, de provincie en het mbo-onderwijs in Limburg – deel in het project. Laatstgenoemde is opgezet om het imago van de horeca te verbeteren. Foodlab Limburg zet zich onder meer in om mensen geïnteresseerd te krijgen voor een baan in de horeca, vertelt projectmanager André Duijghuisen. “Daar waren we voor de coronacrisis al nadrukkelijk mee bezig. Uit het overleg tussen de diverse partijen werden diverse ideeën gelanceerd. Een ervan was om asielzoekers en uitkeringsgerechtigden te enthousiasmeren voor een horecabaan.”

Baangarantie
Het project, vertelt hij, kwam door lockdown een tijd stil te liggen maar werd eerder dit jaar weer opgepakt en verder uitgewerkt. “We besloten klein te beginnen, met vijf bedrijven en tien kandidaten. Er zijn wel meer mensen benaderd, maar een deel bleek geen feeling met de horeca te hebben. Uiteindelijk zijn er van die tien nog twee afgevallen. Die zijn afgelopen week een traject ingegaan waarbij ze aan het eind een baan met een half jaar baangarantie krijgen aangeboden.”

Vaardigheden
Christel Nabuurs, regiomanager voor KHN Noord- en Midden-Limburg legt uit dat de kandidaten afgelopen week ter kennismaking de vijf bedrijven hebben bezocht. “Ze gaan vervolgens gedurende vier weken tien mastersclasses bij die vijf bedrijven volgen. Zo leren ze de veelzijdigheid van de horeca kennen en ontdekken ze welk bedrijf het best bij ze past. Daarna volgt nog een praktijkstage van twee weken.” Nee, zegt ze, het is geen opleiding met een diploma. “Het is vooral bedoeld om mensen vaardigheden eigen te maken en de horeca beter te leren kennen.” Bij de bedrijven gaat het vooral om het opdoen van praktische vaardigheden, Gilde Opleidingen geeft invulling aan het overbrengen van theoretische kennis.

Uitrollen
Het project is tevens bedoeld om het imago van de horeca te verbeteren, stelt Nabuurs, iets wat in een bijbehorend wervingsfilmpje ook nadrukkelijk naar voren komt. “Bij horeca denken veel mensen aan hard werken tijdens uren dat anderen vrij zijn en slechte betaling. Maar dat klopt niet. Omdat veel horecabedrijven lang of zoals een hotel altijd open zijn, kun je vaak je uren deels zelf bepalen. De verdiensten zijn bovendien goed. Verder is het een heel leuke branche. Ga maar na, wat hebben de mensen de afgelopen periode nadrukkelijk gemist: dat was onder andere de horeca. En je leert er veel, onder andere op sociaal vlak.” Zowel Nabuurs als Duijghuisen bevestigt dat als dit project over enkele weken een succes blijkt te zijn, het een vervolg krijgt en ook wordt uitgerold naar Midden- en Zuid-Limburg.

Personeelsbestand uitbreiden
Directeur Han van der Eijk van Van der Valk Hotel Venlo is blij met het project. Hij is dan ook op zoek naar heel wat nieuwe medewerkers. “We hebben een grootschalige vernieuwbouw achter de rug, in combinatie met de lockdown voor de horeca. Voor die periode hadden we zo’n 100 medewerkers. Dat werden er 50 – een deel werd gedetacheerd, mensen gingen met pensioen – en nu zitten we op 80. We willen op korte termijn uitbreiden naar 120 en op de wat langere termijn naar een personeelsbestand van 150.”

Veelzijdigheid
Zijn dan de wellicht twee nieuwe medewerkers die ‘Welldone’ oplevert niet een druppel op een gloeiende plaat? Hij lacht: “We werven natuurlijk ook op andere manieren. Laat ik het zo stellen, hoe meer hengels je uitwerpt, des te meer kans op succes.” Wat hij mooi vindt van dit project, maar wat ook in de andere wervingsacties van Van der Valk naar voren komt is hoe leuk een baan in de horeca kan zijn. “Kijk alleen al naar de veelzijdigheid binnen ons bedrijf, van de keuken en bediening tot housekeeping – maar ook van de vijf deelnemende bedrijven.”

Keukenpersoneel
Van der Eijk vertelt dat de potentiële nieuwe medewerkers zorgvuldig worden begeleid door een vaste kracht. Hij geeft aan vooral op zoek te zijn naar keukenmedewerkers. “Daar is de nood momenteel het hoogst, al hebben we ook voor andere functies nieuwe medewerkers nodig. We hopen in ieder geval dat dit project succesvol is en dat we over enkele weken twee nieuwe mensen kunnen verwelkomen. En dat daarnaast het beeld van de horeca als een fijne plek om te werken wordt versterkt. Wij als werkgevers doen er in ieder geval alles aan om het onze medewerkers naar de zin te maken.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad