Kadernota 2021 gemeente Venlo: “Pijn verlichten, kansen pakken”

17 april 2020

We hebben financiële armslag, maar de bomen groeien niet tot in de hemel, verre van. Dat was de boodschap van de wethouders Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn en Onderwijs), Ad Roest (Financiën)  en Erwin Boom (Economie) tijdens de presentatie van de kadernota vrijdag 17 april. Die uiteraard in het teken stond van de coronacrisis.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Leon Vrijdag

De gemeentelijke financiële positie ziet er momenteel goed uit, zo vertellen de heren. Genomen maatregelen in het verleden hebben voor spek op de ribben gezorgd. Dus zijn er mogelijkheden om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren, maakt Frans Schatorjé duidelijk. “Waar mogelijk zullen we de pijn verlichten en kijken hoe we kansen kunnen pakken, als aanvulling op landelijke en provinciale steun.” De kadernota, de behandeling ervan in de raad, de besluitvorming en dan de begroting begin november, normaal zijn het geijkte momenten. “In deze tijd moeten we echter flexibel zijn, inspelen op wat er om ons heen gebeurt.”

Ondersteuningsmaatregelen
Schatorjé noemt drie belangrijke ondersteuningsmaatregelen. Zo is er een centrumfonds met een omvang van zo’n 2 miljoen euro om de binnenstad en de winkelcentra van Blerick en Tegelen aantrekkelijker te maken. “Verder is er een speciaal coronafonds, ook zo’n 2 miljoen euro, bedoeld om te voorkomen dat inwoners en organisaties omvallen. Een derde maatregel is, zegt hij, dat de woonlasten zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB de komende twee jaar niet omhoog gaan. “Venlo heeft het lastig en wij willen als het ware onze arm om de stad leggen.” Maar er moet ook vooruit worden gekeken, stelt hij. “We blijven een duidelijke koers varen, kijken ook al naar de periode na corona. We blijven investeren, bouwen, de sociale structuur versterken en de leefbaarheid in de wijken verbeteren.”

Goed voorbereid
Ad Roest geeft aan zich zorgen te maken, maar wijst eveneens op de sterke financiële positie van de stad. “Projecten die lopen of in voorbereiding zijn gaan gewoon door. Daarnaast gaan we inwoners en bedrijven zo veel mogelijk helpen. We kunnen echter niet alle problemen oplossen.” Hij noemt het ondernemersloket als een voorbeeld van hoe de gemeente de Venlose bedrijvigheid ondersteunt. “Dat was er al heel snel en daar was veel waardering voor.” Frans Schatorjé vult aan dat ondanks dat investeringen gewoon doorgaan, het eigen vermogen van Venlo blijft groeien. “Er is veel onzekerheid, op allerlei vlakken, maar we zijn een gezonde gemeente en zijn goed voorbereid op tegenvallers.”

Vertrouwen
Bovendien blijkt volgens Roest uit de interesse voor majeure bouwprojecten zoals het Kazernekwartier dat er veel vertrouwen is. “Voor het Kazernekwartier hebben zich diverse ontwikkelaars gemeld. Het Museumkwartier wordt gewoon voortgezet en het zelfde geldt voor de Vierpaardjes. Het voordeel van onze goede financiële positie is dat we kunnen participeren in projecten. We willen dan ook vol gas geven om onze concurrentiepositie te versterken.”

Identiteit herontdekken
Erwin Boom gaat vervolgens in op de flink getroffen winkelcentra in de gemeente. “Daarom is er het centrumfonds van 2 miljoen euro om die centra aantrekkelijker te maken. Dat initiatief lag er al voor de coronacrisis en dat halen we nu naar voren. Met daarnaast dus ter ondersteuning het coronafonds.” Boom noemt dan de strategische visies die voor de drie winkelcentra zijn opgezet: Samen Vooruit, het tienjarenplan voor Blerick en Tegelen, en de Strategische Visie 2030 voor de Venlose binnenstad. “Doel is dat we onze identiteit herontdekken, dat we onaantrekkelijke plekken in de binnenstad verfraaien. Door een locatie op te knappen, een monument als de puddingfabriek in ere te herstellen, misschien door winkels naar woningen te transformeren. Mocht dat voor een partij financieel wat lastig zijn, dan kan altijd worden bekeken welke rol wij als gemeente kunnen spelen.”

Behapbaar
Maar, weet Boom, dat is momenteel voor veel mensen niet de grootste zorg, dat is het overleven van de crisis. “De onzekerheid is momenteel een heel bepalende factor. Bovendien kunnen wij als lokale overheid niet alles oplossen, provincie en Rijk zullen ook hun rol moeten pakken. En de komende maanden? Het traject naar de begroting zal waarschijnlijk anders worden dan normaal. In kleine stappen, zo behapbaar mogelijk en inspelend op zaken die we nu nog niet kunnen voorzien. Dat wordt een uitdaging, maar het is niet anders.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

Bowie in Venlo

Bowie in Venlo

Column: Jac Buchholz | Beeld: Peter Janssen David Bowie kwam voorbij. Op televisie uiteraard – stel je voor, het zou wat zijn. Terug in de tijd, een optreden tijdens zijn Ziggy Stardust-tour in de Hammersmith Odeon. Voorafgaand aan afsluiter Rock ‘n’ Roll Suicide...