Lizbeth van den Boogaart: “Als je iets graag wilt, lukt dat ook”

8 maart 2023

Toen ze een paar jaar geleden in het bestuur van de belangenbehartiger van het Venlose bedrijfsleven Ondernemend Venlo zat, vond ze de tijd nog niet rijp. Vorig jaar was dat wel het geval. Dus zei Lizbeth van den Boogaart ‘ja’ op de vraag van Peter Thissen of hij haar, begin dit jaar, wilde opvolgen als voorzitter van Ondernemend Venlo. “Peter heeft natuurlijk enorm veel bereikt, maar met het bestuur en de diverse ervaren commissies weet ik zeker dat ik zijn werk op een goede manier kan voortzetten.”

Tekst: Jac Buchholz: Beeld: Zebra Fotostudio’s

“In Nederland kan iedereen die zich inzet iets bereiken, in Mexico is dat niet vanzelfsprekend. Dat heeft mij gevormd. Daarom ben ik ambitieus en super toegewijd.” Mexico is het land waar Lizbeth van den Boogaart geboren werd en opgroeide in een ondernemend gezin.” Mijn ouders, mijn oma, ze werkten keihard – mijn moeder had twee banen. Aanpakken heb ik dus van thuis uit meegekregen: geef niet op en benut je kansen optimaal.”

Bouwkunde
Op haar achttiende vertrok ze naar Nederland, het land van haar stiefvader. “Ik wilde studeren en hij had een appartement in Den Bosch.” De taal was ze op dat moment nog niet meester, wat in de beginperiode voor een extra uitdaging zorgde. Ze ging naar de studie Bouwkunde, had de intentie architect te worden. Lachend: “Naar verloop van tijd bleek dat ik heel veel aspecten van de bouwwereld leuk vond, maar het architectenvak sprak me uiteindelijk minder aan.” Dus werd Lizbeth projectontwikkelaar en kwam ze via via bij Fresh Park Venlo terecht waar een belangrijk deel van haar werkzaamheden in het vastgoed lag. En waar ze op haar 32e directeur werd. “Toen ze me ervoor vroegen zag ik het niet aankomen. Ik was zwanger van mijn tweede kindje en daar totaal niet mee bezig. Maar ik dacht: als ze me als directeur zien, dan zal ik er wel geschikt voor zijn.”

Venlose contacten
Dat bleek. Lizbeth vervulde de functie acht jaar en ging vervolgens op zoek naar een nieuwe uitdaging: een eigen bedrijf als adviseur vastgoedvraagstukken. Hoewel ze niet in Venlo woont, kwam en komt ze er in haar nieuwe hoedanigheid veelvuldig, mede vanwege de vele contacten die ze in de loop der jaren bij Fresh Park Venlo, maar eveneens als bestuurslid Parkmanagement van Ondernemend Venlo had opgebouwd. Bovendien werd ze commissaris bij een bedrijf in Venlo. “Ik reed er dus zeer regelmatig naartoe en als ik dan die bekende locaties en gebouwen zag, ging mijn hart open.”

Geoliede machine
Alsof het zo moest kreeg ze in die periode, zomer 2022, een telefoontje van Peter Thissen. Of ze eens konden bijpraten bij een kopje koffie. “Ik verwachtte een informeel gesprekje om wat ideeën uit te wisselen. Maar hij vroeg me of ik de nieuwe voorzitter van Ondernemend Venlo wilde worden. Ik voelde me heel vereerd, heb er even over nagedacht en vond dat ik er klaar voor was.” Had ze niet het idee dat het combineren van een eigen zaak, een jong gezin en dat voorzitterschap wat te veel van het goede zou zijn? Ze glimlacht: “Als je iets heel graag wilt, dan lukt dat ook. Bovendien, ik doe het absoluut niet alleen. Er is een prima bestuur, ervaren commissies met veel kennis, enthousiaste vrijwilligers; Ondernemend Venlo is inmiddels een geoliede machine met allemaal betrokken mensen.”

Bijzondere bedrijven
Lizbeth geeft aan dat ze momenteel nog een beetje in de aftast- en kennismakingsfase zit. Maar, zegt ze, Ondernemend Venlo heeft op enig moment een duidelijke lijn ingezet, gebaseerd op diverse pijlers zoals het verbinden van ondernemers en draagvlak creëren. “Die blijf ik uiteraard volgen. Wat onder meer belangrijk is dat de ondernemers op de diverse Venlose bedrijventerreinen elkaar nog beter leren kennen en zo onderlinge synergie kunnen creëren. Ken je buurman of -vrouw en profiteer van diens kennis. Er zijn hier bijvoorbeeld 24 wereldwijde marktleiders actief. Dat is nog veel te weinig bekend. Waarom kennis van ver weg halen als je die hier eveneens kunt vinden. In zijn algemeenheid mogen we best nadrukkelijker laten zien wat er op de bedrijventerreinen gebeurt en wat voor bijzondere bedrijven daar actief zijn.”

Liefde en passie
Wat ziet ze als concrete uitdagingen, nu en over pakweg een à twee jaar? “Het rond krijgen van de BIZ is altijd een uitdaging, maar de laatste keer hebben we daar een goede strategie voor gekozen, zo bleek. Daar kunnen we op voortborduren; we zijn dat nu dus al aan het voorbereiden. Verder is verduurzaming een belangrijk thema. Belangrijk is eveneens dat ik me continu en uitgebreid informeer over wat er speelt onder de ondernemers zodat we ze goed kunnen faciliteren. Maar ook dat ik met allerlei andere partijen in gesprek ga en blijf, waarbij de gemeente Venlo natuurlijk een heel belangrijke partner is. En verder partijen in de regio en eveneens in de Euregio.” Daarbij zal ze vooral de weg van de geleidelijkheid blijven volgen, geeft Lizbeth aan. Zoals ze al aangaf is Ondernemend Venlo goed georganiseerd en zijn rigoureuze veranderingen niet aan de orde. “Heel ver vooruit kijken wil ik niet, stap voor stap vind ik beter. En vooral dat je de dingen die je doet met liefde en passie doet.”

Klankbord
Ze merkt dan op dat veranderingen er vanzelf zullen komen. “Daar ontkom je niet aan bij ondernemers. Die zijn innovatief, creatief, dynamisch, steeds bezig met nieuwe zaken, dat zit in hun DNA. Als belangenorganisatie is het zaak dat we ze daar zo goed mogelijk in ondersteunen en begeleiden.” Waarbij zij als nieuwe voorzitter een prominent gezicht van Ondernemend Venlo is. Lizbeth glimlacht weer: “Ja, dat hoort bij het voorzitterschap. Zoals gezegd, nu ben ik nog aan het aftasten, maar op den duur zal ik wat meer in beeld komen.” Kan ze dan nog terugvallen op haar voorganger. “Jazeker. Peter maakt sowieso nu deel uit van de Raad van Advies. Hij is een klankbord en we hebben van tijd tot tijd overleg. Maar ik ga verder wel mijn eigen weg volgen. Met het belang van Ondernemend Venlo en de ondernemers voorop.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad