Omwonenden en belanghebbenden zeer bezorgd over toekomst Ulingsheide

11 maart 2020

Met een petitie die inmiddels meer dan 1.500 keer is ondertekend en een recente brief aan de gemeenteraad van Venlo geeft een groep omwonenden, bezoekers en belanghebbenden van klooster Ulingsheide uiting aan hun bezorgdheid over de plannen voor het complex. De potentiële ontwikkelaar, Raas/Werkconsult, stelt dat die plannen zich in een prematuur stadium bevinden en dat ze over de concrete invulling nog in overleg moeten gaan.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

De huidige eigenaar van het tussen Venlo en Tegelen, nabij natuurgebied Jaomerdal gelegen klooster Ulingsheide verkeert in financieel zwaar weer. Die eigenaar zijn de zusterstichtingen Emmaus Fenix (exploitatie) en BOEF (vastgoedbeheer). Vanwege die situatie werd er een koper gezocht; dat werd het consortium Raas/Werkconsult. De plannen die voorafgaand aan de koop – er ligt momenteel een intentieovereenkomst – naar buiten zijn gebracht leidden tot veel onrust. In eerste instantie onder de huidige bewoners van abdij Ulingsheide – mensen die aan lager wal zijn geraakt en proberen terug te keren naar de maatschappij – en de vrijwilligers en medewerkers. Daar heeft zich de afgelopen periode een grote groep omwonenden, gebruikers en bezoekers van Ulingsheide bij gevoegd, verenigd in Actiecomité Ulingsheide.

Plek van bezinning
Hun woordvoerder, John Raijer, somt een hele lijst te verwachten problemen op als de plannen zoals ze er nu liggen daadwerkelijk worden uitgevoerd. “Daarin is sprake van huisvesting van arbeidsmigranten in de tuin van het klooster, tot zo’n 750 personen. Verder is er sprake van een zorghotel voor 100 mensen en zouden er zorgopleidingen komen voor mensen van wie een deel ook al dan niet tijdelijk in het klooster zal wonen. Tevens is er volgens de plannen sprake van huisvesting van specifieke doelgroepen. Al met al zo’n 1.250 personen. En dat op een plek in de natuur, een plek van rust en bezinning waar ooit slechts 100 trappisten woonden.”

Uiteenlopend
Met steun van de ondertekenaars van de petitie, wordt het actiecomité, zegt Raijer, gevormd door onder andere de Heemkundige Kring Tegelen, Natuur- en Milieufederatie Limburg, Limburgs Landschap, IVN de Steilrand, werkgroep Wijkzaken Op de Heide en de werkgroep Verkeer Kaldenkerkerweg. De problemen die zij voorzien zijn uiteenlopend. “Ulingsheide is een cultuurhistorisch waardevol gebied dat met de genoemde aantallen zwaar onder druk komt te staan. Datzelfde geldt voor het complex zelf, met zijn vele waardevolle historische elementen. Dat is niet berekend op de huisvesting zoals Raas/Werkconsult het voor ogen heeft.”

Onacceptabele druk
Raijer noemt verder de onacceptabele druk op de natuurgebieden ‘Jaomerdal’ en ‘Maasduinen’. Hij wijst op de verkeersonveilige situaties die kunnen ontstaan omdat de infrastructuur rondom Ulingsheide niet op grote groepen mensen is afgestemd. “Het is nu vaak al passen en meten op die smalle kronkelwegen, laat staan als er dagelijks nog honderden mensen extra bij komen.” Daarnaast is het de verwachting volgens Raijer dat een kwetsbare wijk als Op de Heide onder druk zal komen te staan en dat ook Kaldenkerken te maken krijgt met overlastsituaties. “Vandaar dat we eveneens over de grens contacten hebben gelegd, onder meer met de plaatselijke politiek.”

Alternatief plan
Wat het actiecomité verder zorgen baart, zegt Raijer, is dat het zogenaamd aantrekkelijke aspect van de plannen, het zorghotel en de zorgopleidingen, op den duur komt te vervallen en dat alles draait om de  huisvesting van arbeidsmigranten. Daaraan is immers het meest te verdienen. “Ze hebben wat dat betreft geen goede reputatie, zijn vooral uit op een zo groot mogelijk financieel gewin. Dat was bijvoorbeeld het geval bij camping Zwarte Bergen in Luyksgestel. Ze zeggen dat ze met allerlei zorgpartijen in gesprek zijn, maar klopt dat wel? We begrijpen dat er iets moet gebeuren voor het behoud van het klooster en er een inkomstenbron moet zijn om het onderhoud te kunnen dekken. Dit is ook de reden dat een aantal partijen een alternatief plan uitwerkt, met steun van het Actiecomité. Een plan dat aansluit bij de cultureel-maatschappelijke functie van het kloostercomplex en beter gaat passen bij het gebied.” Na eerder verantwoordelijk wethouder Sjors Peeters tevergeefs over hun zorgen te hebben aangesproken, heeft het Actiecomité Ulingsheide zich onlangs met een brief tot de Venlose gemeenteraad gericht. “We hopen dat zij wel de urgentie van het probleem inzien en in actie komen. En snel, want volgens onze informatie wordt deze maand de koop afgerond.”

Vroeg stadium
Geconfronteerd met de zorgen van Actiecomité Ulingsheide laat een woordvoerder van Raas/Werkconsult weten daar begrip voor te hebben. Hij geeft aan dat de plannen echter nog in een dusdanig vroeg stadium verkeren dat er vooralsnog weinig conclusies aan kunnen worden verbonden. “Bij dit soort grote projecten is er altijd sprake van meerdere opties. Die zijn we nog aan het onderzoeken. Uiteraard kijken we daarbij naar wat wel en niet kan. Het aantal van 1.250 klopt sowieso niet, dat wordt nergens vermeld. Wellicht dat er bepaalde aantallen zijn opgeteld. Het gaat waarschijnlijk om 500 tot 750 arbeidsmigranten en mensen die een zorgopleiding gaan volgen en daarnaast maximaal 100 gasten voor het zorghotel.”

Afgeschermd
Hij merkt vervolgens op dat ligging en locatie juist heel geschikt zijn voor de plannen. Dat er voorzieningen zijn en bij komen waardoor bewoners voor vertier niet naar elders hoeven. “We hebben het hier juist over een mooie, afgeschermde omgeving. Het restaurant blijft, de kringloopwinkel blijft, het terrein blijft toegankelijk voor bezoekers en alle andere partijen die er nu ook komen. We willen de gebouwen daarnaast verder opknappen, maar daar moeten wel financiële middelen voor zijn. Die komen onder meer voort uit de bewoning.”

Enthousiast
Volgens de woordvoerder van Raas/Werkconsult is er contact geweest met diverse (zorg)partijen in de regio, zoals De Zorggroep en VieCuri, en is er enthousiast op de plannen voor zorgopleidingen en zorghotel gereageerd. “Daar is behoefte aan. Daarom organiseren we eind maart een Ronde Tafel Conferentie waar al die partijen bij aanwezig zijn. We willen graag horen waar behoefte aan is, wat voor ideeën bij de diverse partijen leven zodat we die in onze plannen kunnen meenemen.”

Afwachten
In een reactie laat De Zorggroep weten dat er op bestuurlijk niveau nog geen contact is geweest over de plannen van Raas/Werkconsult. Wel ligt er een uitnodiging. “Of we erheen gaan en wie, dat is op dit moment nog niet bekend.” Bij VieCuri is evenmin sprake van ‘enthousiasme’. Wel de bevestiging dat er een uitnodiging ligt. “We gaan luisteren naar hun plannen.” Hetzelfde geldt voor woningcorporatie Antares, zegt een woordvoerster. “Onze directeur Paul Stelder heeft een uitnodiging ontvangen; we laten ons verrassen. Er is op dit moment echter nog geen enkele bemoeienis met de plannen.” Het college van B&W van de gemeente Venlo laat tot slot via een woordvoerder weten de verdere planuitwerking door de initiatiefnemers – mede naar aanleiding van hun Ronde Tafel Conferentie – af te wachten.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad