Op Venlo toegesneden plan moet Kazerne Kwartier hart van de stad maken

4 december 2019

Geen 600.000 toeristen op jaarbasis, geen kabelbaan, voetbalstadion of groot leisure dome meer. Een megabioscoop evenmin, al wordt die nog niet helemaal uitgesloten. Woensdag 4 december presenteerden wethouders Marij Pollux en Erwin Boom de nieuwe plannen voor het Kazerne Terrein in Blerick. Wonen staat daarin centraal. En voor de rest? Wat de markt en de stad wil. Binnen bepaalde kaders uiteraard.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: West 8

Ja, zo erkennen beide wethouders tijdens de uitleg over de nieuwe plannen, in het verleden is wellicht te groot gedacht, lagen er te zeer in beton gegoten plannen waar niet flexibel mee kon worden omgegaan. Dus zijn de plannen nu afgestemd op de Venlose maat. Gebaseerd op gesprekken met allerlei belanghebbende partijen uit de gemeente en marktpartijen. Met de resultaten van die gesprekken gingen eerst de conceptontwikkelaars van De mannen van Schuim aan de slag, vervolgens werkte ontwerpbureau West 8 dat uit in een stedenbouwkundige visie.

Nieuwe historische laag
In die visie, zo vertelt wethouder Pollux, wordt een nieuwe laag aan de historie van het terrein toegevoegd. “Ooit leefden daar Romeinen, later kwamen de Spanjaarden en in de meest recente periode was er de kazerne gevestigd. Daar komt nu een nieuwe laag bij. Wonen staat daarin centraal. Daarnaast kunnen er allerlei andere functies komen.” Welke dat zijn, zegt ze, ligt aan de markt. Leisure, retail, onderwijs, horeca, het kan allemaal. Al is er geen sprake van concurrentie voor de winkelcentra van Venlo, Blerick en Tegelen. “Het moet een gebied worden waar mensen uit de gemeente en de regio graag komen.”

Verbrede spoorbrug

 

Autoluwe Venrayseweg
Het Kazerne Terrein is een uniek gebied dat volop kansen biedt, maakt Erwin Boom duidelijk. Er kan een nieuwe stadswijk worden gerealiseerd, een scharnierpunt als verbinding tussen de kernen Venlo en Blerick. Boom en Pollux beseffen dat een goede verbinding dan bittere noodzaak is. Daar is wel over nagedacht, maar concrete plannen liggen er niet. Er is de optie om de spoorbrug te verbreden, al zal dat in samenspraak met ProRail moeten gebeuren. Het aanpassen van de Eindhovenseweg, meer specifiek de stadsbrug, behoort tevens tot de mogelijkheden. Een derde brug richting Kop van de Weerd of een veerpont eveneens. “We willen tijdens de eerste fase de opties nader onderzoeken en kijken wat de beste en meest haalbare oplossing is.” Een andere infrastructurele aanpassing, het autoluw maken van een deel van de Venrayseweg, is ook onderdeel van de plannen.

Een autoluwe Venrayseweg

 

Omarmen
Op het terrein zelf zullen bepaalde elementen uit de historie – een deel van het oude fort, de appèlplaats van de kazerne – behouden blijven, maar zegt Pollux “we gaan niet het hele oude fort opgraven”. De principes van Cradle 2 Cradle, benadrukt ze, worden in alle plannen zonder meer meegenomen. Beide wethouders hameren er diverse malen op dat de Venlonaar het terrein moet gaan omarmen. Een lastige opgave gezien de ontwikkelingen in het recente verleden die voor nogal wat weerstand hebben gezorgd, begrijpen ook zij. Daarom, leggen ze uit, gaat gastheer of kwartiermaker Lucas Bremmers nu al aan de slag om weer leven in het terrein te brengen. “Zeker tot de zomer kunnen er allerlei kleine en grote evenementen worden georganiseerd.”

90 miljoen euro
De komende vijftien à twintig jaar worden de plannen in fases verder uitgewerkt en gerealiseerd. Ruimte voor flexibiliteit is er, maar wel binnen bepaalde kaders. Dus nee, de ideeën uit het verleden zoals in het initiatief Fort van Venlo en eerder de combinatie van onder meer voetbalstadion en een partij als Holland Casino zijn van de baan. Al wil Pollux een megabioscoop niet meteen uitsluiten. “Maar we denken nu kleinschaliger, aan functies die passen in een stadswijk waarin wonen centraal staat. Ja, dat kan ook een onderwijsvoorziening zijn, gecombineerd met studentenhuisvesting. Een sportvoorziening. Of een stadshotel, mocht daar behoefte aan zijn.” Vast staat dat in die eerste fase maximaal 200 woningen worden gerealiseerd. Voor de periode erna liggen er diverse scenario’s. Met ruimte dus voor marktpartijen om met initiatieven te komen. Erwin Boom bevestigt tot slot dat het totale project een investering vraagt van 90 miljoen euro. Ruim de helft daarvan is al gedekt. Bijdragen van de provincie – “daar trekken we nadrukkelijk mee op” – en investeringen en inkomsten uit verkoop en verhuur moeten het financieel plaatje rond maken.

Het woord is nu aan de gemeenteraad, stellen Pollux en Boom tot besluit. Die zal in de raadsvergadering van 15 januari haar oordeel over de plannen vellen. “Het zal geen hamerstuk worden, maar we hebben de goede hoop dat we vanaf 16 januari verder aan de slag kunnen.”

 

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

‘Het vrijwilligersteam van de Venloop is één grote familie’

‘Het vrijwilligersteam van de Venloop is één grote familie’

Geen enkel evenement kan zonder steun van vrijwilligers. Ook de Venloop niet. De populariteit van het evenement is in ruim 15 jaar explosief gegroeid. Ondanks het feit dat corona de afgelopen twee jaar voor een korte onderbreking zorgde, nemen dit weekend weer...