Start bouw Brightworks op Venlose campus: nieuwe impuls voor economie

17 september 2020

Op 16 september was de officiële bouwstart van Brightworks – een nieuw gebouw op Brightlands Campus Greenport Venlo. Het gebouw moet nieuwe ondernemers trekken, maar ook de onderlinge band tussen al aanwezige partijen versterken.

Tekst: Redactie VenloVanbinnen | Beeld: rightlands Campus Greenport Venlo

Nadat er in februari al begonnen was met de bouw van een ander nieuw gebouw, Brighthouse, is er nu dus gestart met de nieuwbouw van Brightworks. Dat biedt vanaf februari 2021 ruimte aan ondernemers die zich op de campus willen vestigen of daar al gevestigd zijn en op zoek zijn naar werkplaatsen.

Concept
Ruud van Heugten, directeur Campus Vastgoed Greenport Venlo, merkt op dat beide projecten laten zien dat de Venlose campus snel groeit. Daarnaast, zegt hij, neemt de diversiteit van bedrijven en instellingen die belangstelling tonen voor vestiging op de campus toe. Hij geeft aan dat er behalve aan kantoorruimten en laboratoria tevens behoefte is aan werkplaatsen. “Als Campus Vastgoed hebben we op basis van gesprekken met ondernemers het Brightworks concept ontwikkeld. Dit zijn zelfstandige units die wat betreft ontwerp aansluiten bij de Villa Flora en onderling schakelbaar zijn. Hier kan door de hoogte van de ruimte en de technische basisvoorzieningen een breed palet aan activiteiten plaatsvinden.”

Combineren
Ook Saskia Goetgeluk, directeur Brightlands Campus Greenport Venlo, bevestigt dat er op de campus behoefte is aan kleinschalige ruimtes: “Dat zien we aan het succes van de box-in-boxen in Villa Flora.” Ze legt uit dat Brightworks een strategische plek op de campus krijgt, zodat ook huurders van de Innovatoren, Villa Flora en het eveneens in aanbouw zijnde Brighthouse op korte afstand van elkaar kunnen werken en zo verschillende behoeftes kunnen combineren. “In een volgende fase kunnen nieuwe gebouwen volgens het concept Brightworks aan de campus worden toegevoegd. Het nieuwe, ‘grote’ Brighthouse speelt al in op de vraag naar lab- en onderzoeksruimte.”

Met een investering van ruim 1,5 miljoen euro onderstrepen ook de provincie Limburg en gemeente Venlo het belang van nieuwe werkplekken op de campus. Wethouder Erwin Boom: “De bouw van Brightworks is de volgende stap in de verdere voltooiing van de Brightlands Campus Greenport Venlo. De combinatie van onderzoek en praktijk krijgt op deze manier een zichtbare plek op het terrein.” Gedeputeerde Hubert Mackus wijst op het belang voor de regionale economie en de creatie van nieuwe banen op de campus. “De grote behoefte van ondernemers aan ruimte om zich te vestigen is misschien wel het meest tastbare bewijs voor alle positieve ontwikkelingen rond de campus in Venlo en de hele regio. Brightworks biedt die ruimte. Het geeft aan dat de samenwerking tussen ondernemers, wetenschappers en studenten floreert op het gebied van future farming, van onderzoek naar gezonde en veilige voeding en van bio-circulaire economie.”

(Op de foto vlnr: Erwin Boom, Hubert Mackus, Saskia Goetgeluk en Ruud van Heugten)

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad