Teuniswijk ruimt op: nieuwbouwproject Venlo-Noord naar tweede fase

9 juli 2020

De Teuniswijk, gelegen tussen de Bisschop Hoensbroeckstraat, Hogeweg en Veldenseweg, ondergaat een metamorfose. Zes complexen met portiekappartementen worden afgebroken en maken plaats voor duurzame grondgebonden woningen. Tussen de verhuisperikelen was er woensdag ook een containeractie, georganiseerd door woningcorporatie Woonwenz, eigenaar van de complexen en opdrachtgever voor de nieuwbouw.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Veel reuring op straat woensdag in de Teuniswijk. Her en der stapels grof vuil, op diverse hoeken containers en dan ook nog mensen die aan het in- of uithuizen zijn. De eerste fase van de nieuwbouwwoningen in de Teuniswijk is onlangs afgerond, wat het inhuizen verklaart. Binnenkort begint de sloop van twee volgende complexen, wat het uithuizen verklaart.

Huisbezoek
“Laat ik bij het begin beginnen”, zegt Gé Derks, als buurtcoördinator van Woonwenz in de wijk actief. “Een paar jaar geleden hebben we de complexen onder de loep genomen en kwamen we nogal wat gebreken tegen. Het was er gehorig, er was sprake van betonrot, energetisch was het niet best en zo waren er nog wat technische zaken.” Na een evaluatie werd volgens Derks besloten tot sloop en nieuwbouw van grondgebonden woningen. “Dat zijn we toen meteen met de bewoners hier gaan bespreken, op een heel intensieve manier; bij iedereen zijn we op huisbezoek geweest.”

Bewonersgroep
Want, legt hij uit, aan zo’n project zitten uiteraard ook sociale aspecten. Zeker omdat 126 appartementen worden vervangen door 68 woningen. “Mensen moeten verhuizen. Een keer, maar een deel twee keer. Want 80 procent heeft aangegeven te willen terugkeren – naar de wijk of naar het omliggende gebied.” Na de 126 huisbezoeken, geeft Derks aan, werd er al snel een bewonerswerkgroep geformeerd. Ook werd er een enquête gehouden die veel input opleverde.

Intensief
Volgende stap was een bewonersavond. “Tijdens die avond hebben we alle bevindingen gepresenteerd. We zijn dus aan de slag gegaan met wat de bewoners ons aan info hebben gegeven. Na die avond hielden de contacten overigens niet op. Die zijn vanaf het eerste moment intensief en dat is nog steeds zo. Mensen willen niet alleen informatie maar ook vaak even hun verhaal kwijt.”

Inhuizen
De bedoeling was dat het project in twee fasen zou worden uitgevoerd. Fase twee wordt echter opgeknipt. Een van de complexen wordt later gesloopt om zo in de behoefte aan wisselwoningen te voorzien. “Voor mensen die willen terugkeren naar de Teuniswijk. Die verhuizen dus twee keer.” Met de transformatie werd vorig jaar begonnen en de eerste fase is nu gereed. “Daarom zie je zo veel beweging op staat”, glimlacht Derks. “Bewoners van de nieuwe woningen zijn de afgelopen dagen begonnen met inhuizen. De oude complexen worden nu leeggehaald.”

Containeractie
Dat verklaart ook de containeractie, legt hij uit. “We hebben een pakket samengesteld om de verhuizing zo prettig mogelijk te laten verlopen. Daar hoort onder andere een verhuisvergoeding bij, geen dubbele huur en dus de containeractie. Als mensen gaan verhuizen komen er een hoop oude spullen tevoorschijn. Met de containeractie bieden we de mogelijkheid daar nu gratis vanaf te komen.” Dat de wijk dat met graagte accepteert blijkt. De stapels grof vuil slinken gestaag, nieuwe containers worden aangevoerd. “Het is iets wat we met z’n allen doen, bewoners en medewerkers van Woonwenz, en dat draagt eveneens bij aan een goede interactie.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad