Transformatie voormalig veilingterrein in Venlo-Zuid: focus op gezondheid

11 juni 2021

Gezondheid wordt het centrale thema op het voormalige veilingterrein in Venlo-Zuid. Dat hebben de gemeente Venlo en projectontwikkelaar JPO, eigenaar van het 7 hectare grote terrein bekend gemaakt. Beide partijen trekken vanaf het begin van de planvorming samen op. “Vanwege de snelheid; die planvorming gaat dus niet jarenlang duren.”

Tekst: Jac Buchholz / Beeld: JPO

Het voormalig veilingterrein ligt op een strategische plek in de stad, tussen hoogwaardige voorzieningen zoals het VieCuri Medisch Centrum, Fontys Hogeschool en Gilde Opleidingen. Eigenaar JPO neemt het voortouw om een integrale ontwikkelvisie voor dit gebied te presenteren. De gemeente hecht grote waarde aan het verder versterken van het zogenaamde Middengebied en verwelkomt het initiatief van JPO.

Gouden kans
Erwin Boom, wethouder economie, arbeidsmarkt en hoger onderwijs van Venlo: “De ontwikkeling op het voormalige veilingterrein is enorm belangrijk voor Venlo. Deze plek ligt centraal in onze gemeente en dit is de gouden kans om de functies onderwijs, zorg en sport prominent met elkaar te verbinden. Oude hallen maken plaats voor innovatie en kennisdeling, waar gezondheid het centrale thema gaat zijn.”

Vroeg stadium
Het project bevindt zich nog in een te vroeg stadium om over een concrete invulling te spreken, geeft hij aan. Maar dat Fontys met een bacheloropleiding Gezondheid start en dat VieCuri daar een rol bij kan spelen, zou van betekenis kunnen zijn voor de locatie, merkt Boom op. “Je kunt denken aan een bepaalde vorm van samenwerking tussen beide partijen op het terrein . Maar ook Gilde Opleidingen en de sportafdeling van Den Hulster zouden er een plekje kunnen vinden.”

Snelheid
De gemeente is volgens de wethouder als procesbegeleider vanaf het begin bij het project betrokken. “Om alles soepel te laten verlopen en de snelheid erin te houden. JPO kan zaken snel met ons terugkoppelen. De planvorming wordt dan ook geen proces van jaren. Over pakweg een half jaar zal al wel bekend zijn welke kant het op gaat.” Door faciliteiten en voorzieningen op het terrein samen te delen kunnen deelnemende partijen gezamenlijk aan de slag om het talent in de zorg te boeien, binden en behouden en een plek te creëren waar men een leven lang kan leren en meer zichtbaar kan worden voor de maatschappij.

Integrale visie
Gard Stals, directeur JPO (foto rechts): “Wij creëren graag leef- en werkomgevingen die ontstaan vanuit een visie die voor lange tijd het verschil maken. Door met elkaar een visie te ontwikkelen ontstaan projecten die verbinden. Plekken waarin de mens en gezondheid centraal staan. Gemeente Venlo en JPO gaan samen met belangrijke stakeholders in het gebied werken aan de ontwikkeling van een integrale visie voor het gehele gebied waarin dit samenkomt.”

Korte termijn
Erwin Boom geeft tot slot aan dat de verwachting is dat er op het terrein op korte termijn al ontwikkelingen te zien zullen zijn. “Naast de plannen voor de wat langere termijn is er ook de mogelijkheid om al op korte termijn activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld in tijdelijke voorzieningen. Gezondheid gerelateerd uiteraard. Met de mogelijkheid om eventueel door te groeien. Geïnteresseerde partijen kunnen zich dus altijd bij ons melden.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad