“Venlose binnenstadondernemer zelfsturing terug laten krijgen”

19 juni 2020

Het zijn verwarrende tijden, zeker voor ondernemers. Stress, onrust, slapeloze nachten, passiviteit, neerslachtigheid, angst, de gevolgen van de coronacrisis zorgen voor uiteenlopende emoties. Paul Joosten en Fons Houben, zelf getroffen zzp’ers, runnen allebei een coaching- en adviesbureau. Vanuit hun kennis willen ze onder andere een aantal Venlose binnenstadondernemers ondersteunen. Kosteloos. “Al kunnen we maar een paar ondernemers helpen, dan is de missie al geslaagd.”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Ze runnen allebei een coaching- en adviesbureau, wel gebaseerd op verschillende filosofieën. Met als overeenkomst dat de mens en niet de organisatie centraal staat. Daarnaast hebben ze nog een overeenkomst, al is die niet werkgerelateerd. Paul Joosten en Fons Houben waren afgelopen vastelaovend beiden adjudant, de een bij Jocus, de ander bij de Wortelepin. “We kwamen elkaar in de aanloop naar vastelaovend in de studio van Omroep Venlo voor het eerst tegen, raakten aan de praat en merkten dat het klikte. Bleek dat we naast de passie voor de vastelaovend vooral ook een professionele passie delen: die van het duurzaam ontwikkelen van mens en organisatie. ”

Amper werk
Paul begon zijn adviespraktijk vorig jaar, Fons dit jaar. Allebei hebben ze flink wat last van de coronacrisis. “Al begint het nu weer wat aan te trekken.” Ze weten wat het is om amper nog werk te hebben en de omzet te zien kelderen. “Ja, dan zit je wel eens met de handen in het haar. Maar we hebben allebei ook de instelling dat we kijken naar kansen, naar de mogelijkheden om toch van betekenis te zijn.”

Venlose binnenstad
Die mogelijkheid deed zich voor dankzij Chifactum, een landelijke community van ervaren coaches die duurzaam welzijn faciliteren en waar zowel Paul als Fons bij is aangesloten. Fons: “Zij hebben coaches door het hele land en kwamen met het idee om als bijdrage aan de maatschappij kosteloos een aantal ondernemers te ondersteunen bij vraagstukken over de persoonlijke toekomst als ondernemer en als mens  in deze lastige tijd.” Paul: “Fons en ik besloten hierin gezamenlijk op te trekken. Bovendien hebben we heel bewust voor een specifieke doelgroep gekozen: de ondernemers in de Venlose binnenstad – en daarnaast dezelfde doelgroep in Tegelen en Blerick.”

Signalen
Want die hebben het de afgelopen maanden fors voor de kiezen gekregen, zo weten Paul en Fons uit de verhalen die ze direct en indirect te horen kregen. “Sommige werden heel druk, chaotisch, richting burn-out, anderen gelaten, apathisch bijna. Mensen hadden en hebben slapeloze nachten, maken zich zorgen en missen de energie om verder aan de toekomst te bouwen. Er zijn er die dat herkennen, er zijn er ook die dat niet herkennen of niet willen herkennen. Maar vaak zijn signalen uit de omgeving, van de partner bijvoorbeeld, over veranderd gedrag een duidelijk teken.”

Venlo Partners
Ze leggen vervolgens uit wat hun bedoeling is. Paul: “Ik heb in eerste instantie wethouder Erwin Boom met ons idee benaderd omdat we graag iets aan de Venlose gemeenschap wilden teruggeven. Die heeft me doorverwezen naar onder meer Marcel Tabbers van Venlo Partners. Vervolgens is er vanuit Venlo Partners via het door hun en Venlostad.com opgezette informatiekanaal Chainels een bericht naar alle 450 ondernemers in de binnenstad gestuurd. Met het aanbod om een aantal ondernemers in de periode van 1 juni tot 1 september kosteloos deel te laten nemen aan een coachingtraject van vijf sessies. Fons heeft daarna zijn contacten in de winkelharten van Blerick en Tegelen ook deelgenoot gemaakt van dit initiatief.”

Discretie
Voordat hij daar meer uitleg over geeft, benadrukt Fons dat alles met de grootst mogelijke zorg en discretie gebeurt. “Lang niet alle ondernemers vinden het leuk hulp te zoeken. Die willen hun problemen zelf oplossen. Maar als die je boven het hoofd groeien, zal je toch iets moeten doen. We komen niet naar de winkel; de sessies vinden plaats via videobellen of bij ons, als mensen liever direct contact willen hebben.”

Sessies
Over de invulling van die sessies is Fons duidelijk: die sluit aan op de behoefte en situatie van de betreffende ondernemer. “We pakken dit heel flexibel aan. Voeren eerst een kennismakingsgesprek. Misschien komt daarin al zoveel naar boven dat we de ondernemer voldoende tools kunnen aanreiken om zijn of haar problemen aan te pakken. Maar normaal gesproken zullen het meerdere sessies zijn. Die over uiteenlopende zaken kunnen gaan.”

Vraagstukken
Paul geeft aan dat er vooral vraagstukken aan bod komen die te maken hebben met de huidige situatie en de toekomst, zowel die van de ondernemer als de mens erachter. “Denk aan hoe om te gaan met de huidige stressvolle situatie, aan hoe blijf ik zelf gezond en vitaal, wat als ik failliet ga en hoe geef ik de toekomst na de crisis vorm. Nee, we kunnen geen antwoorden geven op vragen over de bedrijfsvoering. Maar we kunnen wel op basis van wat we horen tips en adviezen geven hoe met de situatie om te gaan, of doorverwijzen naar specialisten op een bepaald vlak.”

Regie
Bij dat alles hebben Paul en Fons één specifiek doel voor ogen. “We hopen met onze coaching, onze adviezen ervoor te kunnen zorgen dat de ondernemer zijn of haar zelfsturing  weer terugkrijgt, de regie weer in handen neemt. Ook al zijn de problemen nog zo groot.” En dat alles gebeurt kosteloos? “Klopt, een aantal ondernemers kunnen we dit kosteloos aanbieden, je kunt die nu niet op kosten jagen, vinden we. Mocht blijken dat we voorzien in een grotere behoefte dan zorgen we voor een maatwerk oplossing eventueel in samenwerking met andere partijen. Onze beloning is als we ondernemers weer terug op de rit krijgen. Liefst zo veel mogelijk, maar al zijn het er een paar, dan nog is de missie geslaagd.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad