Vijf jaar Greenport Campus: “Economisch belang voor de regio is bijzonder groot”

19 oktober 2022

Veel mensen kennen het als het voormalige Floriade-terrein waar je ooit uitgebreid kon wandelen en waar nog altijd ‘die’ gebouwen staan. Dat er op de – wat voluit heet – Brightlands Campus Greenport Venlo tegenwoordig ruim 70 bedrijven, bijna 800 medewerkers en zo’n 1.200 studenten actief zijn is veel minder bekend. Het is daarmee een innovatieve plek waar volop verbindingen worden gelegd tussen bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen. Wethouder Erwin Boom (EZ) en campusdirecteur Sigrid Helbig vertellen naar aanleiding van het vijfjarig bestaan deze maand over het belang ervan.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Bram Becks

Ze lacht. “Je ziet aan mijn naam en hoort aan mijn accent dat ik niet uit Nederland maar uit Duitsland kom”, begint Sigrid Helbig. Maar, legt ze uit, ze heeft in Nederland gestudeerd en gewerkt en kent de regio omdat ze eerder voor logistiek bedrijf Frans Maas (nu DSV, red.) werkzaam was. Sinds februari van dit jaar is ze zowel directeur van het vastgoedbedrijf als de organisatie van de Greenport Campus, een functie die eerder gesplitst was. “Dat was in de opbouwfase. Nu zijn, zeg maar, de hardware en software aan elkaar gekoppeld. Dat maakt het voor partijen van buitenaf logischer.”

Kennis uitwisselen
Dan even terug in de tijd. Ruim tien jaar geleden mocht Venlo de Floriade organiseren. Al in de voorbereidende periode was het plan om naast tijdelijke gebouwen ook twee gebouwen voor de lange termijn te realiseren: Villa Flora en de Innovatoren. En daar, na afloop van de tuinbouwtentoonstelling, een hightech bedrijventerrein omheen aan te leggen. De bankencrisis gooide echter roet in het eten en op het terrein gebeurde een tijdlang niet veel. Tot Universiteit Maastricht en de provincie met het idee voor het Brightlands-concept kwamen, vier campussen verdeeld over de provincie. Twee bestaande in Maastricht (health innovatie) en Sittard-Geleen (chemie) en twee nieuwe in Venlo (gezonde voeding) en Heerlen (data). Helbig: “Doel was om de over Limburg – een langgerekte provincie – verdeelde kennis zo via de campussen beter te kunnen delen en uitwisselen.”

Jong talent
Voor Venlo, zegt ze, was het tevens belangrijk dat de arbeidsmarkt een impuls zou krijgen. “Deze regio had en heeft behoefte aan jonge talenten. Hoger opgeleiden, maar eveneens op andere niveaus.” Erwin Boom wijst dan op de samenwerking die in de regio is ontstaan en het belang ervan voor de economie. “We profileren ons nadrukkelijk als gezonde regio, met bijbehorende opleidingen, en je ziet dat dat zowel ondernemers als studenten trekt.” De gemeente Venlo is volgens hem dan ook zeer tevreden over de ontwikkelingen op de campus. “Reden dat we onlangs hebben besloten tot een nieuwe financiële investering. De hele gemeenteraad was overtuigd van het belang van die beslissing. Van oudsher heeft Venlo drie belangrijke sectoren – logistiek, agro en maakindustrie – en je ziet dat die elkaar op de campus op een innovatieve manier raken. Er ontstaan allerlei crossovers. Bovendien is dit een plek waar studenten volop met de praktijk in aanraking komen.”

Ambassadeurs
Boom en Helbig erkennen dat het belang van de campus nog lang niet in alle geledingen van de Venlose en regionale maatschappij is doorgedrongen. Ze geven toe dat de campus nog te onzichtbaar is voor de buitenwereld. “Twee jaar corona hebben daar uiteraard evenmin bij geholpen.” Dus ja, bevestigen ze, de promotie kan beter. Boom: “Daar wordt volop aan gewerkt, recent bijvoorbeeld nog met de streekweken waarbij lokale ondernemers en lokale producten onder de aandacht worden gebracht. Met een aanpak waarmee we hopen een brede doelgroep te bereiken. Door te laten zien wat er in het traject gebeurt voordat een product in de winkel of horeca terechtkomt; de ontwikkelingen op de campus bijvoorbeeld.” Volgens Helbig is de basis er feitelijk al. “Er liggen al veel verbindingen, lijntjes naar de omgeving; die moeten we beter benutten.” Boom hoopt daarnaast dat steeds meer mensen die op wat voor manier dan ook op de campus actief zijn, daarover vertellen. “Regiobewoners kennen de gebouwen maar weten niet goed wat zich daarin afspeelt. Daar hebben we ambassadeurs voor nodig.”

BASF
Helbig en Boom wijzen dan op de belangrijke rol die het onderwijs inmiddels op de campus speelt. “Die hebben hun weg gevonden.” Dat er met BASF een grote speler is aangehaakt is mooi, maar er zouden er nog wel enkele zich mogen melden, vinden ze. En het is van belang dat het mkb volop aanhaakt. Dat dit gebeurt, blijkt wel uit de realisatie van twee nieuwe gebouwen op het terrein, Brighthouse en Brightworks. “Brightworks zit helemaal vol, daar zou ik er zo nog een of twee van willen hebben”, glimlacht Sigrid Helbig. Erwin Boom legt uit dat er in samenwerking met onder meer LIOF volop aandacht uitgaat naar het binnenhalen van innovatieve start ups. “Maar de focus ligt zeker niet alleen daarop. Bedrijven in de groei, de scale ups, zijn eveneens welkom. Opnieuw om zo veel mogelijk verbindingen te leggen.” Niet alleen op de campus, benadrukt hij, ook met de regio, over de grens met Duitsland en met de andere campussen.

Er is in die vijf jaar al veel bereikt, besluiten Helbig en Boom, er gaat veel goed, maar, zo onderstrepen ze, het kan altijd beter. “We moeten nu vervolgstappen zetten. We hebben met de Kids university for cooking Kokkerelli een belangrijk instrument in handen om de jeugd te bereiken; dat moeten we optimaliseren. Het concept ‘Gezondste regio’ willen we verder uitwerken. Maar bijvoorbeeld de huidige crisis dwingt ons ook om op zoek te gaan naar alternatieven op het gebied van voeding. We hebben dus nog uitdagingen genoeg.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad