Woonwenz bouwt verder in Venlo-Noord: 68 woningen op voormalige Canon-locatie

6 oktober 2021

Aan de rij bouwprojecten van woningcorporatie Woonwenz wordt onder de noemer ‘Van wonen naar werken’ een nieuw project toegevoegd. Het betreft de bouw van 68 woningen op de voormalige Canon-locatie (voorheen Océ) Complex 5, ook bekend als Hal 5 (zie foto). Directeur Frank van Engelen van Woonwenz, Canon-CFO Marcel Frielinck en wethouder Sjors Peeters (Wonen) gaven dinsdag 5 oktober het startsein. De op het terrein aanwezige, uit 1939 stammende schuilkelder wordt in de omgeving ingepast.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Woonwenz

Hij zou soms wel eens in de huid van Hans Klok of Hans Kazan willen kruipen. Wethouder Sjors Peeters is duidelijk: “Soms lijkt het wel of mensen verwachten dat ik woningen kan toveren. Als ik dat zou kunnen, deed ik het.” Hij wijst op het begin van zijn wethoudersperiode. “Toen moest ik ze bij wijze van spreken afbreken, nu staan we voor een grote bouwopgave. Sneller bouwen dan nu gebeurt kan helaas niet.”

Chicago
Hij geeft aan blij te zijn met de projecten van onder meer Woonwenz, zoals nu de herontwikkeling van de Canon-locatie. Daar worden 68 woningen gebouwd: 49 levensloopbestendige en 19 eengezinswoningen, waarvan 54 sociale huurwoningen en 14 vrijesector huurwoningen. Woningen die Venlo hard nodig heeft, merkt Frank van Engelen op. Hij wijst op eerdere projecten en initiatieven in dit deel van de stad en geeft aan het fijn te vinden dat de woningcorporatie er weer aan de slag kan. En dan, lachend: “Te bedenken dat Venlo-Noord ooit het Chicago van Limburg werd genoemd. Daar is echter al heel lang geen sprake meer van.”

Met het printen van een bouwposter geven Frank van Engelen (Woonwenz), Marcel Frielinck (Canon) en wethouder Sjors Peeters het startsein voor een nieuw bouwproject in Venlo-Noord

Nieuw hoofdkantoor
De bouw van de woningen is mogelijk door de verhuizing van Canon naar een nieuw hoofdkantoor. Een teken dat het bedrijf in de lange geschiedenis dat het met Venlo is verbonden een nieuwe fase is ingegaan, zegt Marcel Frielinck. “Jammer, dat we dat mooie nieuwe gebouw in coronatijd in gebruik hebben genomen. Daardoor hebben we het nog niet volop kunnen benutten.” Complex 5 of Hal 5, legt hij uit, is een in 1939 gebouwde fabriek die in 1958 door – toen nog Océ – werd overgenomen.

Ecologisch onderzoek
Dat complex wordt nu dus gesloopt, vertellen Cor Lambregts en Niels Vervoort, projectleiders namens Woonwenz. Ze leggen uit dat nu de aankoop van het terrein is afgerond, de voorbereidingen een nieuwe fase ingaan. “We gaan nu verder met ecologisch onderzoek, iets wat Canon ook al deels heeft gedaan en voorzieningen voor heeft getroffen. Daarna starten de sloop- en saneringswerkzaamheden. Daarnaast gaan we het vergunningen- en aanbestedingstraject in.”

Schuilkelder
De onder de gebouwen gelegen schuilkelder – gebouwd in 1939 en met name aan het eind van de oorlog vanwege de bombardementen volop gebruikt – wordt volgens beide heren in de omgeving ingepast. “Dat is erfgoed. Wat er verder mee gaat gebeuren weten we momenteel niet. Wellicht van tijd tot tijd openstellen voor rondleidingen.” De woningen die in het gebied worden gebouwd krijgen allemaal het stempel energieneutraal. Als alles goed verloopt, is het de verwachting dat begin 2023 kan worden gestart met de bouw, met als ambitie eind van dat jaar de eerste sleutels aan de nieuwe bewoners te overhandigen. “Dat is heel ambitieus, maar we gaan ervoor.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad