Woonwenz hoopt ook in Vastenavondkamp stukje Venlose woningnood te lenigen

8 september 2022

Woningcorporatie Woonwenz staat voor weer een nieuw project: de bouw van woningen in de wijk Vastenavondkamp. Minstens 100, zegt directeur-bestuurder Frank van Engelen. “Maar liever meer. Of dat kan, gaan we onderzoeken.” Op 8 september tekenden hij en wethouder Jacques Smeets een intentieverklaring voor de herontwikkeling van het gebied rondom de Johannes de Doperkerk.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: Woonwenz

Het vastenavondkamp is een wederopbouwwijk, vernoemd naar de vroeger in het gebied gelegen Hoeve Vastenavondkamp. De bouw begon eind jaren vijftig en werd in de jaren zeventig afgerond. Aan het begin van dat decennium werd eveneens de Johannes de Doperkerk en enkele jaren later buurthuis ’t Muspelheim gerealiseerd. De wijk is ruim van opzet, met brede straten, zoals vaak kenmerkend is voor bouwprojecten uit die naoorlogse periode.

Niet onvoorbereid
Een deel van die woningen is nu aan het eind van de levensduur, maakt Frank van Engelen duidelijk. “Het gaat om in totaal 74 woningen: 54 huurappartementen en 20 grondgebonden woningen. De intentie is om die te slopen en vervangen door nieuwbouw, in totaal zeker 100 woningen, maar de doelstelling is meer dan dat aantal.” Of dat mogelijk is, moet duidelijk worden uit een haalbaarheidsstudie die de komende maanden wordt uitgevoerd. Op de vraag of de uitkomst van die studie er ook toe kan leiden dat er niet gesloopt gaat worden, schudt van Engelen met zijn hoofd. “Die kans acht ik heel klein. We zijn natuurlijk niet onvoorbereid met dit project begonnen, weten in grote lijnen wat de mogelijkheden zijn.”

Wachttijd
Hij geeft vervolgens aan dat er bewust is gekozen het project nu al nadrukkelijk te presenteren. “We kunnen er niet omheen dat er een grote behoefte is aan onder meer sociale huurwoningen en dat er een wachttijd is. Mensen die interesse hebben, kunnen zich nú inschrijven en als het project naar verwachting over ongeveer twee jaar is afgerond vrij snel in hun nieuwe woning trekken.” Hij legt dan uit dat er de komende tijd vooral ook wordt gekeken naar de locaties van buurthuis ’t Muspelheim en de kerk. “Daar zijn we inmiddels mee in gesprek. Beide gebouwen zijn eveneens al wat ouder. Wat ons betreft worden ze gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Maar nogmaals, daar gaan wij niet alleen over.

Identiteit
Wethouder Jacques Smeets, onder andere wijkwethouder van Vastenavondkamp, noemt het belangrijk dat beide functies voor de wijk behouden blijven. “Vanuit de gebiedsvisie kijken we niet alleen naar de fysieke invulling, maar eveneens naar het maatschappelijk aspect, de sociale cohesie. Belangrijk is dat de identiteit van Vastenavondkamp wordt versterkt. Er moet voor diverse doelgroepen een plek zijn. Dit project van Woonwenz zien we als gemeente als een mooie stap om de wijk een nieuwe impuls te geven. Het behoud van buurthuis en kerk, in welke vorm dan ook, gerenoveerd of nieuwbouw, is een belangrijk onderdeel van die identiteit.”

Verhuistraject
Van Engelen schetst dan hoe hij de komende periode voor zich ziet. Hij verwacht dat het haalbaarheidsonderzoek in het eerste kwartaal van 2023 is afgerond. Dan volgen de diverse procedures en aanbesteding. In de loop van 2024 moeten de eerste woningen naar verwachting klaar zijn. Hij merkt op dat er sprake is van een terugkeerdersregeling: “Mensen die willen terugkeren krijgen voorrang”. Problemen vanwege de krapte op de markt of vertraagde materiaalleveringen noemt hij niet te voorzien. En het verhuizen van de huidige bewoners, eventueel tijdelijk? “Daar maken we goede afspraken over, dat is iets waar we heel zorgvuldig mee omgaan. We gaan de bewoners goed begeleiden. Lege woningen worden tijdelijk verhuurd aan jongeren. Nee, we verwachten niet dat bewoners tegen gaan werken. We hebben dit soort verhuistrajecten al eerder op andere locaties gedaan en als dat met zorg en aandacht gebeurt zijn er op dat vlak geen problemen te verwachten.”

Foto: wethouder Jacques Smeets (l) en Woonwenz-directeur Frank van Engelen ondertekenen de intentieverklaring

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad