25 jaar “laagdrempelig proeven bij de buren”

19 september 2022

Business-Club Maas-Rhein vierde vorige week het 25-jarige bestaan. Dat gebeurde met een informele bijeenkomst die begon bij museum van Bommel van Dam en een vervolg kreeg op de Maas. Waar volop werd teruggekeken maar tevens vooruit geblikt. “Business is mooi, maar het gaat vooral om de lange termijn en het opbouwen van relaties.”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: BC Maas-Rhein

Het was Wiel Aerts, destijds wethouder van Venlo, die een belangrijke rol had bij het tot stand komen van Business-Club Maas-Rhein, vertelt huidig voorzitter Vincent Pijnenburg. “Wiel was en is een pleitbezorger van het zoeken naar samenwerking tussen het Nederlandse en Duitse bedrijfsleven in het grensgebied. Dus toen er in de jaren negentig bij de Kamer van Koophandel en zijn Duitse equivalent, de IHK, plannen bestonden om die grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven te stimuleren, liep Wiel daar meteen warm voor en was hij een belangrijke factor bij het oprichten van Business-Club Maas-Rhein. Daar werd hij later, van 2001 tot en met 2012, voorzitter van. Vervolgens droeg hij het stokje over aan Lei Heldens en sinds 2018 bekleed ik die functie.”

Breed netwerk
De historie van de business club kwam vorige week tijdens de bijeenkomst uiteraard aan bod, zegt Pijnenburg. Maar er werd tevens gesproken over de doelstellingen en hoe die de afgelopen jaren zijn verwezenlijkt. Daar kan tevreden naar worden gekeken, geeft hij aan. “Er zijn nu zo’n 100 leden, eerlijk verdeeld over beide landen, en behalve dat we ondernemers bij elkaar brengen, doen we dat eveneens met het onderwijs en overheden. Dat we de grens wegdenken is belangrijk voor de regio.” BC Maas-Rhein, merkt hij op, heeft een verbindende en faciliterende functie. Een keer per maand is er een bijeenkomst waarvoor ook niet-leden kunnen worden uitgenodigd. “Dat kan een bedrijfsbezoek zijn, maar eveneens een interactieve sessie of een workshop – het programma is gevarieerd. Daarnaast organiseren we tevens bijeenkomsten met andere business clubs en verenigingen, om een zo breed mogelijk netwerk op te bouwen.”

Cultuur
Op die manier, zegt Pijnenburg “kan op laagdrempelige wijzen worden geproefd bij de buren.” Als dat tot business leidt, is dat volgens hem prima. “Maar wat tevens heel belangrijk is, is het opbouwen van relaties. Dat heeft tijd nodig. We kijken dan ook naar de lange termijn. Zodat we elkaars cultuur goed leren kennen, de manier van hoe met elkaar om te gaan. Als je andere ondernemers beter leert kennen, weet je wat je voor elkaar kunt betekenen.”

Studenten
Bij zo’n jubileum liggen er uiteraard ook ambities op tafel, maakt Pijnenburg duidelijk. Zoals het nog specifieker op actuele thema’s ingaan. “Een goed voorbeeld daarvan is de huidige discussie over duurzaamheid. Daar gaan beide landen soms anders mee om.Wat kun je daar van leren? Hoe creëer je hierover nog meer bewustzijn? Hoe vergroot je de kennis op dat vlak?” Een andere ambitie werd vorige week kort voor de jubileumbijeenkomst concreet. “We gaan samenwerken met Fontys om jongeren die tijdens het studeren al een bedrijf hebben opgezet, op een aantrekkelijke manier te interesseren voor Business-Club Maas-Rhein en ze zo te ondersteunen. We zijn nu een levendig gezelschap met een mix van jong en oud. Met initiatieven als deze, willen we dat zo houden.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad