Start ontwikkeling Kazernekwartier: van “historische vergissing” tot “kansen voor de toekomst”

31 januari 2020

Afgelopen week ging de kogel door de kerk: in grote lijnen ging het merendeel van de Venlose gemeenteraad akkoord met de plannen voor het Kazernekwartier zoals onlangs door de wethouders Marij Pollux en Erwin Boom gepresenteerd. Het leverde gemengde reacties op. En de start van de voorbereidingen.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: West 8, René Ensink

De plannen voor het Kazernekwartier kregen al niet de handen op elkaar van actiegroep Red Ons Fort, de instemming met die plannen door de gemeenteraad evenmin. Op hun Facebook-pagina staat te lezen dat er sprake is van een ‘historische vergissing’. Volgens Red Ons Fort ‘blijkt uit alles dat prioriteit vooral het ‘er vanaf zijn’ was en niét om het fort centraal te stellen’.

Niet geleerd
Auteur Paul Seelen geeft in een brief eveneens blijk het niet met de gang van zaken eens te zijn. Daarin stelt hij dat het besluit over het Kazernekwartier veel te snel is genomen. ‘Het terrein wordt volgebouwd met woningen. De meest fantasieloze invulling die maar mogelijk is.’ Hij vindt dat Venlo niet van het verleden heeft geleerd, verwijzend naar het afbreken van allerlei fraaie historische panden in de afgelopen decennia. Het feit dat burgemeester Scholten afgelopen woensdag na de raadsvergadering sprak van een ‘historisch besluit’ vindt Seelen een schrikbarend gebrek aan historisch besef.

Lof
Veel milder is het Fort Museum Venlo. Alle lof voor de gemeenteraad, laten ze in een verklaring weten. In die verklaring staat verder dat er het vertrouwen is dat wethouder Pollux een visie gaat schrijven om ‘de invulling van het Fort Museum Venlo te garanderen en een (definitieve) plaats te geven op het terrein’. Woordvoerster Corina Brouwers: “Er moest iets gebeuren. De toestand van zowel de resten van het fort als de monumentale kazernegebouwen ging door gebrek aan onderhoud achteruit. Er is bijvoorbeeld sprake van lekkages en verzakkingen. Nu de plannen zijn goedgekeurd, hopen we dat  het onderhoud snel wordt opgepakt.

Toezien
Brouwers geeft aan vooral in kansen voor de toekomst te willen denken. Ze zegt dat Fort Museum Venlo zich blijft inzetten voor de archeologie, cultuur- en natuurhistorische waarde van het terrein. “We zullen er bijvoorbeeld op toezien dat afspraken die in het verleden zijn gemaakt over de restanten van het fort – dat ze een belangrijk onderdeel van het plan worden, goed zichtbaar en beleefbaar en waar mogelijk verbeterd – ook worden nageleefd. Zelf willen we graag op het terrein actief blijven. We hebben inmiddels onze visie bij de gemeente neergelegd en zijn nu op zoek naar mogelijkheden die te financieren.”

Markt
Dan naar de huidige realiteit. Die is dat er daadwerkelijk wordt begonnen met de herontwikkeling van het voormalige kazerneterrein. Projectmanager Ivo Gerits geeft uitleg. “In de eerste fase gaan we aan de slag met zo’n 50.000 vierkante meter. Daarop komen 25 wooneenheden met 75 studentenwoningen, 75 sociale huurwoningen en 100 koopwoningen in het midden en hoger segment. In welke vorm die worden gebouwd laten we aan de markt.” Die eerste fase, geeft hij aan, moet in 2025 klaar zijn. De tweede fase heeft een soortgelijke omvang. “Hoe we die gaan invullen bekijken we in de loop van de komende jaren. Blijft er een grote vraag naar woningen, dan zal woningbouw ook in de tweede fase de nadruk krijgen. Maar we kijken eveneens naar alternatieven als voorzieningen voor onderwijs en sport.”

Andere functies
In beide fases is ook ruimte voor andere functies, maakt Gerits duidelijk. “Alles wat past bij een binnenstedelijke ontwikkeling. Denk aan leisure, pleasure, onderwijs, horeca, een kleine brouwerij of kinderopvang. We hebben wat dat aangaat in de afgelopen maanden met veel partijen gesproken. Die zijn nu aan zet. Allereerst vragen we ze hun visie vast te leggen op drie, vier A 4’tjes. Met daarin uitleg over wat ze willen gaan doen, hoe ze met het erfgoed omgaan, met duurzaamheid, hoe ze van meerwaarde denken te zijn. Uit die visies maken we een selectie. Waarbij we bijvoorbeeld kijken naar diversiteit en hoe diverse visies onderling matchen. Vervolgens kunnen de uitgekozen partijen hun visie verder uitwerken.”

Erfgoedsector
Wat de restanten van het fort betreft, daarover gaat de gemeente met deskundige partijen uit de erfgoedsector in gesprek. Volgens Gerits zijn er verschillende wijzen van aanpak mogelijk. “Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen op een bepaald punt de oorspronkelijke hoogte te verbeelden. Doe je dat dan op de authentieke manier of kies je voor een meer kunstzinnige invulling? We bekijken daarnaast ook het ophogen van muren op andere plekken en het uitdiepen van de wallen.”

Uitvraag
Gerits verwacht dat er de komende maanden snel meer duidelijkheid zal komen. Zo wordt er volgende week een uitvraag uitgezet voor de te bouwen woningen. Sluitingsdatum is 3 april, de selectie volgt later in april. In het voorjaar zal ook meer duidelijk worden over partijen die andere functies gaan invullen. “Het zal nu vlug gaan. Ik verwacht dat we rond de zomer al de eerste concrete plannen kunnen presenteren.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad