Truuj Bolwater blaast Bastion Lichtenberg nieuw leven in

27 mei 2020

Na jaren van plannen en praten lijkt er nu een plan klaar te liggen om Bastion Lichtenberg in Q4 op te knappen. Het merendeel van de panden blijven behouden, aan de Ginkelstraat worden er een aantal gesloopt. Het plan komt voort uit een intensieve samenwerking tussen gemeente en bewoners (vaak creatieve in Q4 actieve ondernemers) van het blok. “Fijn dat er met en niet alleen over ons werd gesproken.”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: project Truuj Bolwater

Veel frustratie en emotie, zo typeren zowel bewoners als de voor Q4 verantwoordelijke wethouder Marij Pollux de jarenlange pogingen om Bastion Lichtenberg te renoveren. Het betreft het blok panden aan de Maaskade, Bolwaterstraat en Ginkelstraat. Vorig jaar kwam de omslag, nadat de bewoners besloten om gezamenlijk op te trekken. Dat in combinatie met een pittige brief naar en een goed gesprek met wethouder Pollux zorgde voor de omslag. “Eerlijk gezegd, als iemand me twee jaar geleden had verteld dat er nu een raadsvoorstel ligt met een concreet plan van aanpak voor de herontwikkeling van Bastion Lichtenberg zou ik dat niet hebben geloofd. We laten daarmee zien dat we de frustraties van toen hebben weten om te buigen naar een prachtig product, dat we er een positieve draai aan hebben weten te geven.”

Sociale aspect
Ze legt uit dat er in het verleden drie scenario’s lagen voor die herontwikkeling. “In het eerste scenario was sprake van verkoop van panden aan geïnteresseerde bewoners en de rest aan de markt. Maar dan raak je als gemeente de regie deels kwijt. Niet ideaal dus.” Ook de twee andere scenario’s, vertelt ze, voldeden niet. “Daarin was sprake van gehele of gedeeltelijke sloop en nieuwbouw. Ook die voldeden niet aan de criteria. Zo was er onder meer te weinig aandacht voor het sociale aspect.”

Vierde scenario
Na het gesprek met de buurt werd er gewerkt aan een vierde scenario, Truuj Bolwater genaamd, naar het bekende stadsfiguur. Dat werd de basis voor het raadsvoorstel dat 24 juni aan de Venlose gemeenteraad wordt voorgelegd. Met de vraag om de plannen te steunen met een bedrag van zoals het er nu naar uitziet 1,1 miljoen euro. Pollux vertelt dat het vierde scenario gebaseerd is op een primair idee van de bewoners dat vervolgens door de gemeente samen de bewoners verder is uitgewerkt. “Er is veel met elkaar gesproken het afgelopen jaar. Daardoor ligt er nu een scenario waar iedereen zich in kan vinden.” Een uniek en spannend proces, is zowel de mening van Pollux als van de bewoners. Een proces waarbij verschillende belangen ondergeschikt zijn gemaakt aan een gezamenlijk doel, namelijk het komen tot een concreet plan voor de herontwikkeling van Bastion Lichtenberg. Dat wordt, als de gemeenteraad akkoord gaat, in fases uitgevoerd, te beginnen met de aanleg van een grote binnentuin aan de n oordzijde van het blok later dit jaar. “Daarvoor geven bewoners hun eigen, kleine tuin op”, maakt Pollux duidelijk. “Juist die tuin wordt een goed voorbeeld van het sociale aspect dat zo kenmerkend voor het blok is. Die zorgt voor maatschappelijke meerwaarde.”

Tweede fase
De tweede fase bestaat uit de panden aan de Maaskade. Die blijven behouden en worden opgeknapt. Bedoeling is dat de huidige bewoners de panden kopen en zelf het achterstallige onderhoud uitvoeren. Pollux: “Constructief zijn deze nog goed. De bewoners hebben inmiddels zelf een gevelplan (zie foto) gemaakt waardoor het geheel meer smoel krijgt.” Daarbij is nadrukkelijk naar het verleden van de gevels gekeken, zoals naar het kleurgebruik en allerlei details.

Ook de panden aan de Bolwaterstraat blijven behouden en worden opgeknapt. Voor vier panden is een stabiliteitsverbetering noodzakelijk. Volgens Pollux is de staat van deze panden dan ook wat minder dan van die aan de Maaskade. Aan de Ginkelstraat blijven enkele panden overeind, maar worden er eveneens een aantal gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. “De bedoeling is dat er medio dit jaar met de tuin wordt begonnen. Daarna volgen stapsgewijs de werkzaamheden aan de gebouwen. Over vijf jaar hopen we klaar te zijn. Althans met dit blok. Maar dat is de opstap naar een verdere herontwikkeling van de rest van de wijk Q4.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad