Venlo door de eeuwen heen – Deel 15: 1810-1820 Waterloo voor de Fransen; Koning Willem I komt

25 maart 2021

Napoleon had veel plannen. Met Europa, maar ook in Venlo en omgeving was zijn invloed aan het begin van de 19e eeuw goed merkbaar. Echter niet voor lang. De Franse keizer verloor twee keer zijn macht en Europa maakte zich op voor een nieuwe start.

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: archief VenloVanbinnen

Dat de Franse keizer aan de macht was, bleek uit diverse ontwikkelingen. Zo voerde hij in 1810 in ons land de dienstplicht in; het jaar waarin Nederland officieel werd ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Dankzij Napoleon ontstond de weg die we nu kennen als Straelseweg. Bij de aanleg in1810 was deze onderdeel van de Grande Route, de weg van Parijs naar Hamburg. Een jaar later begon de aanleg van de Napoleonsbaan. Het was tijd voor groei en vernieuwing.

Waterloo
Aan de expansiedrift van Napoleon kwam echter relatief snel een einde. Al in 1813 verliest het Franse leger de strijd met de Russen. Een keerpunt in de Europese geschiedenis. Mede met dank aan Koning Winter. De barre weersomstandigheden waren in het voordeel van het Russische leger dat hierop beter was voorbereid dan de Fransen. Een nederlaag met grote gevolgen. Een jaar later werd Napoleon door een coalitie van Britse, Nederlandse en Pruisische troepen tot aftreden gedwongen en verbannen naar Elba. Inmiddels had zijn leger ook Nederland verlaten. Een jaar later keerde de voormalig keizer nog één keer terug naar zijn land. Hij greep opnieuw de macht, maar aan deze regeerperiode kwam al na 100 dagen een einde. Napoleon leed opnieuw een zware nederlaag bij Waterloo en werd gedeporteerd naar Sint Helena. Hij stierf in 1821.

Koning Willem I

Vertrek Franssen
Na het vertrek van de Fransen kreeg ons land met een nieuwe orde te maken. Prins Willem Frederik van Oranje Nassau, zoon van stadhouder Willem V, werd in 1813 uitgeroepen tot vorst. Venlo en Maastricht vielen nog niet direct onder zijn gezag omdat het Franse leger tot 1814 in beide steden aan de macht bleef. Pas na betaling van een flinke som geld, verlieten zij Venlo, een volgens velen strategische plek langs de Maas. Helaas voor Venlo hadden de vestingswerken onder de Fransen flink te lijden gehad. Herstelwerkzaamheden waren uitgebleven. Hetzelfde verhaal ging op voor het Fort Sint-Michiel. Bruggen, poorten, sluizen en rioleringen waren in bijzonder slechte staat. Een plan voor herstel kwam op tafel, maar werd helaas voor Venlo niet doorgezet. Andere projecten in het land kregen voorrang.

Staatkundige hervormingen
Bij het Verdrag van Parijs (23 april 1814) werd Venlo overgegeven aan Nederland. Een half jaar later startte het Congres van Wenen waar de staatkundige hervormingen van Europa besproken werden. Een congres dat 9 juni 1815 duurde. Vanaf dat moment vormden België en Nederland één land, onder gezag van het huis van Oranje Nassau. Willem Frederik ging vanaf dat moment als Koning Willem I door het leven. In 1815 bezocht hij Venlo en kreeg in de stad een feestelijk onthaal. Ook onder zijn hoede vonden staatkundige hervormingen plaats. Hij legde een nieuwe grondwet vast en de Staten Generaal bestond vanaf dat moment uit twee kamers. Het departement Nedermaas kreeg een nieuwe naam: de provincie Limburg. Venlo werd daar vanzelfsprekend onderdeel van en viel vanaf dat moment definitief onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

In 1816 mocht Venlo de eerste huzaren ontvangen, het 4e regiment dragonders. Inmiddels was ook het Akkermansgilde opnieuw opgericht.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad