Venlo door de eeuwen heen – Deel 32: 1950-1955 De wederopbouw

3 maart 2022

Aan het begin van de jaren 50 was de focus van veel Venlonaren steeds meer op de toekomst gericht. De eerste periode van verwerken was voorbij en er ontstonden steeds meer plannen en initiatieven om het leven opnieuw in te richten. Niet alleen bouwtechnisch, maar ook op sociaal en cultureel gebied.

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: archief VenloVanbinnen

Herstelwerkzaamheden vonden plaats aan het Romerhuis, City Theater, stadhuis en Sint Martinuskerk. Diverse nieuwe onderwijslocaties – zoals MTS, mytylschool, meisjesschool, School met de Bijbel, muziekschool en Tuinbouwschool – openden in de eerste helft van de jaren 50 de deuren. Tevens was er de oprichting van de Jongensclub, Jocus Toekoms en muziekgezelschap Stella Duce. Maar het was toch vooral de bouw van vele nieuwe woningen die Venlo een nieuwe identiteit gaven. In relatief korte tijd vond er enorm veel nieuwbouw plaats.

Renovatie Sint Martinuskerk

Winkelstad versus industrie
De wederopbouw zorgde voor een rijke vorm van moderne architectuur, stedenbouw en landinrichting voor de lange termijn. Het feit dat de stad tussen Maas en spoorlijnen lag, zorgde voor stedenbouwkundige uitdagingen. Het stadscentrum kreeg de term City waarbij panden zowel een woonbestemming als functie van speciaalzaak kregen. Tevens was de komst van grootwinkelbedrijven van belang. Industriële bedrijven die tot aan de Tweede Wereldoorlog verspreid over de stad lagen, kregen een aantal eigen vaste plekken op Groot Boller, Veegtes, Genooyerbergen en bij de Langstraat. De haven kreeg eveneens een nieuwe plek op Groot Boller in Blerick.

Voormalige Vleesplein

Snel groeiende bevolking
In 1951 werd een aangepaste versie van het door stedenbouwkundige Jos Kleinen ontwikkelde Brugplan gepresenteerd (zie deel 31). Essentiële onderdelen waren daarin – behalve de twee nieuwe Maasbruggen – de realisatie van het Stationsplein (inclusief nieuwe station), het definitief verwijderen van het emplacement Keulen-Mindener en het op die locatie realiseren van een nieuw park (het huidige Julianapark). Verder moest er plaats zijn voor een brede verkeersbaan (de huidige Koninginnesingel) van stationsplein naar een ander groot nieuw verkeersplein (Roermondsepoort), een spoorweg via een lang viaduct over het pleingebied plus aansluiting van de Roermondsepoort richting de Havenkade (de huidige Prinsessesingel). Al deze verkeerstechnische uitbreidingen hadden te maken met de snel groeiende bevolking plus de daarbij horende extra vervoersvormen. Een ontwikkeling die begin jaren 50 al was ingezet en volgens verwachting de komende decennia zou aanhouden. Het Brugplan was dan ook van groot belang voor de economische opleving en groei van Venlo.

Architect Jules Kayser- die zich bezig hield met de ontwikkeling van het koopcentrum – hield bij zijn plannen rekening met het creëren van veel ruimte. Dat zien we onder andere terug in de realisatie van de Kwartelenmarkt en het gebied rondom de Sint Jorisstraat. De relatie met de oosterburen was inmiddels hersteld en de Duisters zorgden vanaf medio jaren vijftig voor een enorme groei van kooptoeristen. Opvallend aspect bij de bouw van nieuwe panden in de binnenstad was dat deze vooral stuk voor stuk gerealiseerd werden. Soms met tussenliggende ruimtes waar later nog meer panden een plek kregen om aan de toenemende vraag naar woon- en winkelruimte te voldoen.

Wederopbouw Kwartelenmarkt Jodenstraat

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad