Venlo door de eeuwen heen – Deel 37: 1990-1999 Een bewogen decennium vol feesten en nachtmerries

19 mei 2022

De Bende van Venlo. Een jaar lang feest vanwege 650 jaar stadsrechten. Twee keer hoogwater. Ook twee keer promotie plus het eerste kampioenschap voor VVV-Venlo. Het overlijden van Frans Boermans. De eerste Boètegewoeëne Boetezitting. Het zijn slechts enkele spraakmakende momenten die de geschiedenis van Venlo in jaren negentig omschrijven. Intense vreugde en groot verdriet lagen in dat decennium dicht bij elkaar.

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: collectie VenloVanbinnen

Het was tevens periode waarin de ontwikkelingen steeds sneller gingen. Een nieuw millennium vol met technologische ontwikkelingen dat de wereld klaarstoomde voor de 21e eeuw. De bouw en ontwikkeling van nieuwe gebouwen die de gemeente kleur moesten geven ging door. Hetzelfde geldt voor het afscheid van vertrouwde gezichtspunten. Zwembad de Onderste Molen sloot voorgoed de deuren en de grond werd verkocht aan een ontwikkelaar. Ook speeltuin Ons Buiten en het Sportfondsenbad verdwenen. Verpleeghuizen als De Beerendonck en De Meeuwbeemd ondergingen een grondige renovatie. Poppodium Perron 55 nam de plaats in van het jongerencentrum OOC. Tevens werden bedrijventerreinen van groot (Tradeport West) tot klein (Noorderpoort) uit de grond gestampt. Tuinderskassen in het Groenveld maakten plaats voor woningbouw. De nieuwe Zuiderbrug moest zorgen voor een betere verkeersstroom rondom Venlo. En ook de Kerkstraat onderging, door de uitbreiding van supermarkt Zwei Brüder een grondige metamorfose.

1993
Het zijn slechts een aantal ontwikkelingen, benoemd in een notendop. Dat intense vreugde en groot verdriet dicht bij elkaar lagen, blijkt wel als we alleen al het jaar 1993 onder de loep nemen. Venlo vierde twaalf maanden lang het ene prachtige feest na het andere. De megakermis, het ontbijt op de Maasbrug, een echt Venloos Songfestival, de intocht van de Hertog van Gelre, een jubileumconcert met vuurwerk op en langs de Maas, het officiële verjaardagsfeest met duizenden bezoekers in de Maaspoort en nog veel meer. Toch eindigde dat jaar in mineur. In de tweede helft van december sloeg Mooder Maas genadeloos hard toe en zette grote delen van Venlo onder water. Een feestelijk jubileumjaar veranderde in een nachtmerrie. De Maas kreeg de overmatige regenval in Frankrijk en België niet verwerkt. Op de dag voor Kerstmis werd de hoogste stand genoteerd: 18,35 meter. Delen van de binnenstad en Venlo-Zuid stonden onder water en zorgden voor veel persoonlijk leed en een gigantische materiële schade. Bewoners moesten noodgedwongen evacueren. Het interieur van winkels en huizen werd door het wassende water compleet vernield. Heel Noord-Limburg was een rampgebied. De totale schade liep op tot zeker 20 miljoen guldens. De enorme saamhorigheid van de Venlonaren zorgde aan de andere kant ook voor een positieve sfeer. De afsluitende feestavond (vanwege het jubileumjaar) op 31 december in de Maaspoort werd omgezet in een benefietavond voor de getroffenen. Deze inzamelingsactie bracht 523.000 gulden op.

Weer hoog water plus moord en doodslag
Amper dertien maanden later sloeg het noodlot opnieuw toe. Terwijl nog volop werd nagedacht over maatregelen over het inperken van hoge waterstanden, trad Mooder Maas eind januari 1995 opnieuw buiten haar oevers. Op 1 februari van dat jaar bereikte het water de hoogste stand: 18,46 meter boven NAP. Nog elf centimeter hoger dan in december 1993. Pas na de tweede ramp werden in snel tempo dijken aangelegd, kademuren opgetrokken en waterwerende schotten geplaatst. Anno 2022 gaat de strijd tegen het hoogwater overigens nog steeds door. Deze tweede overstroming deed zich voor tijdens een periode dat Venlo het toch al zwaar te verduren had. Sinds de moord op het echtpaar Van Rijn in februari 1994 bleek de stad en regio gebukt te gaan onder een serie hevige criminele activiteiten. De Bende van Venlo zorgde voor veel onrust: inbraak, diefstal, beroving, drugs en zeven moorden. Leider Frenkie P. kreeg levenslang. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de stad waar veel Venlonaren nog steeds liever niet over praten.

Eind 1999 is de wereld klaar voor een nieuw millennium. Venlo lijkt de meest donkere jaren uit de naoorlogse geschiedenis achter zich te hebben gelaten en bereidt zich voor op de 21e eeuw: een nieuwe toekomst die de stad een positieve impuls moet geven. Daarover meer in het laatste deel van deze serie Venlo door de eeuwen heen.

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad