Acht minibubbels op Venlose Sint Martinusschool

4 februari 2021

Vanaf 8 februari gaan de basisscholen weer open. Ook bij de Venlose Sint Martinusschool zijn de voorbereidingen daarvoor in volle gang. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de ervaringen van afgelopen mei, toen er van een soortgelijke situatie sprake was. “Geen mondkapjes, we willen de kinderen niet onnodig angstig maken.”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Niet alleen de kinderen, ook de leraren van de Sint Martinusschool staan te popelen om elkaar weer in het klaslokaal te ontmoeten. Een moment waar ze naar hebben uitgekeken, zegt directeur Frank Giesen. “Alle leraren weten hoe belangrijk naar school gaan is. Er is geen betere plek voor kinderen om elkaar te ontmoeten en te leren.” Tegelijkertijd zijn er volgens Giesen wel enkele leraren die een risico zien. “Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd en gezondheid. Eén leraar gaan we om die laatste reden ook vervangen. Maar over het algemeen is het besluit positief ontvangen.”

Verschillende ingangen
Momenteel worden voorbereidende maatregelen getroffen, geeft Giesen aan. Die zijn afgestemd met de basisscholen in de regio en lijken veel op de maatregelen zoals ze afgelopen voorjaar werden genomen, vertelt hij. “In overleg met andere basisscholen hebben we besloten in grote lijnen allemaal dezelfde richtlijnen te volgen. Daarnaast grijpen we dus terug naar mei vorig jaar. Zo komen er weer vier verschillende ingangen en blijven de leerlingen niet hangen op de speelplaats maar gaan ze meteen naar het eigen lokaal waar ze ook blijven. Zo creëren we acht minibubbels op school.” Uitwijken naar andere, grotere locaties ziet hij niet zitten. “Dat geeft veel extra rompslomp. Ik denk dat we binnen ons gebouw volop mogelijkheden hebben om alles goed te laten verlopen.”

Frank Giesen

Mondkapjes

Verder vindt het speelkwartier op verschillende tijdstippen plaats en wordt de speelplaats in twee helften verdeeld. Mondkapjes hoeven de leerlingen niet te dragen. “We willen niet onnodig voor angst zorgen. Elders hoeven kinderen het ook niet. Het mag overigens wel, als ouders of kind het vanuit veiligheidsoogpunt willen.” Ook over het brengen naar en halen van school van de kinderen is nagedacht. Giesen merkt op dat de verantwoordelijkheid wat dat betreft voor een belangrijk deel bij de ouders zelf ligt. “We sturen de ouders een brief met uitleg. We hopen bijvoorbeeld dat de oudere kinderen zelf naar school komen en vertrouwen erop dat de ouders van de jongere kinderen niet te veel bij elkaar gaan staan. Dat ging afgelopen voorjaar ook goed.”

Quarantaine
Net zomin als de kinderen geen mondkapjes hoeven dragen, wordt het testen bij een verdacht geval verplicht. “Ook dat is aan de ouders. Blijkt er sprake van corona, dan moet de hele groep tien dagen thuis in quarantaine blijven. Wordt er getest en is de test negatief dan zijn dat vijf dagen.” Tot slot, zijn er ouders die hun kind liever niet naar school laten gaan? “Die geluiden zijn er in het algemeen wel, maar wat onze school betreft nog niet concreet. We gaan er nu vanuit alle leerlingen op 8 februari weer te mogen begroeten.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad