“Ambitie om iedere student onderdak te bieden vraagt om flexibiliteit, creativiteit en samenwerking”

24 augustus 2022

Met de start van een nieuw studiejaar in zicht, duikt ook de problematiek van de studentenhuisvesting weer op. In Venlo wordt er nauw samengewerkt tussen diverse partijen om die huisvesting in goede banen te leiden. Directeuren Henning Janssen en Wouter Josso van Fontys Hogeschool laten weten dat er op de lange termijn lucht komt, maar dat op korte termijn de situatie soms nijpend is. Dat de gemeente Venlo een zeer actieve rol speelt in het vinden van oplossingen, juichen ze toe.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Bij Fontys in Venlo studeren komend jaar zo’n 4.500 studenten. Een derde komt uit Duitsland, een derde uit andere landen en verder zijn het Nederlandse studenten. “Maar die komen soms van verder weg dan menig Duits student”, glimlachen Henning Janssen en Wouter Josso. “Veel Duitse studenten komen wat ons betreft uit de regio.” Op de vraag of de situatie net zo ernstig is als vorig jaar – één student sliep op het station, enkele anderen zochten onderdak bij de nachtopvang – betrekken hun gezichten. “Dat was niet best”, reageert Janssen. “Maar nee, dat werd snel opgelost en zo’n situatie kennen we nu gelukkig niet. Voor zover we weten.”

Verwachtingsmanagement
Josso legt uit dat er nu sprake is van een andere situatie. “Wat ik van vorig jaar heb begrepen – ik was hier toen nog niet werkzaam – is dat er vanwege corona studenten hun kamer hadden opgezegd en toen ze wilden terugkeren die kamer niet meer beschikbaar was. Nu zijn we heel vroeg, in mei, al met verwachtingsmanagement begonnen. In die periode was al snel duidelijk of studenten een kamer van ons (Fontys beschikt zelf over 150 kamers, red.) konden huren of niet.” Voor de overige huisvesting, vult Janssen aan, is Fontys afhankelijk van derden. “Woningcorporaties en anderen. We hebben wat dat betreft een gedegen netwerk opgebouwd.”

Tekort
Hoewel het lijkt alsof alle studenten die van verder weg naar Venlo komen een kamer hebben, blijft er sprake van een tekort, merkt Josso op. “Sommige studenten schrijven zich op meerdere plekken in. Vinden ze op de ene plek geen kamer, dan gaan ze naar een andere. Daar hebben veel hogescholen en universiteiten mee te maken. Het is iets waar we echter geen zicht op hebben.” Op de vraag hoeveel studentenkamers Venlo tekort komt, kijken de heren elkaar even aan. “Opnieuw moeilijk te zeggen. Zeker 60 tot 80. Maar studenten zoeken ook naar alternatieven en wij proberen dan zoveel mogelijk mee te denken. Gaan bijvoorbeeld in gesprek met collega’s bij andere onderwijsinstellingen om te kijken of zij nog bijzondere oplossingen hebben. De ambitie is in ieder geval om iedere student in Venlo onderdak te bieden. Dat vraagt echter om flexibiliteit, creativiteit en samenwerking”

Beerendonck
Studentenhuisvesting is echter niet de core business van een hogeschool of universiteit. Janssen en Josso zijn dan ook blij dat de gemeente Venlo een heel actieve rol in dit traject heeft gepakt. “In het huidige coalitieakkoord is Venlo studentenstad weer een van de speerpunten. Dat zien we terug in de wijze waarop ze de problematiek benaderen. Er is een projectteam opgezet dat op allerlei manieren naar oplossingen zoekt. Door bijvoorbeeld met andere partijen in gesprek te gaan over niet meteen voor de hand liggende oplossingen.” Ze noemen verpleeghuis De Beerendonck als voorbeeld. Dat kwam leeg te liggen vanwege een renovatie. “Daar hebben wij ook nog even naar gekeken. Toen kwamen echter de Oekraïense vluchtelingen die met spoed onderdak nodig hadden. Dat is overigens eveneens een aspect dat meespeelt. Er zijn meer partijen op zoek naar een woning. Denk aan de arbeidsmigranten.”

Aantrekkelijk
De situatie is vooral op de korte termijn nijpend, stellen Josso en Janssen. Voor de langere termijn liggen er allerlei plannen. Zo is er studentenhuisvesting voorzien op het voormalige Kazerneterrein, op het oude veilingterrein en op de Greenportcampus wil de Universiteit Maastricht zo’n 800 studentenkamers realiseren. Het huidige tekort staat overigens haaks op de geluiden die nog niet eens zo lang geleden te horen waren dat onder meer Limburg een toekomstige krimpregio zou worden. Wouter Josso denkt dat er diverse redenen voor die omslag zijn. “Een ervan is dat deze regio, de Euregio, steeds aantrekkelijker wordt gevonden.”

Canon
Zoals gezegd speelt de gemeente Venlo op die ontwikkeling in met het stimuleren van jongeren van elders om hier te komen studeren. Dat is vastgelegd in het coalitieakkoord en krijgt vorm in het door beide directeuren genoemde projectteam. Verantwoordelijk wethouder Erwin Boom geeft nadere toelichting. “In dat team zitten mensen die op allerlei mogelijke manieren naar oplossingen zoeken en daarbij met uiteenlopende partijen in gesprek gaan. Ze brengen alles in kaart en bespreken dat onder meer met Fontys.” Op de vraag of het voormalig hoofdkantoor van Canon – dat momenteel leegstaat en alleen door de GGD wordt gebruikt – een optie is, antwoordt hij voorzichtig. “Dan moet je allereerst met Canon in gesprek gaan. Maar je moet ook kijken hoe geschikt zo’n gebouw is voor bewoning. Kantoorruimtes ombouwen naar woningen vergt een hele investering.”

Spannend
Op zich vindt Boom het goed dat iedere optie wordt bekeken. Er is veel creativiteit nodig om met de huidige gespannen woningmarkt om te gaan, zegt hij. “Bedenk dat het niet alleen om studenten gaat. Denk ook aan vluchtelingen uit Oekraïne en Syrië, aan arbeidsmigranten, aan starters op zoek naar een eigen woning. Omdat het probleem door heel Nederland speelt, overleggen we met collega’s uit andere steden om te bekijken welke ideeën zij zoal hebben.” Dat dankzij het vroeg anticiperen op de studentenhuisvestingsproblematiek en de gezamenlijke inspanningen van diverse partijen het erop lijkt dat iedere student in Venlo onderdak heeft, doet Boom deugd. Maar hij erkent dat de situatie voorlopig spannend zal blijven. “Zoals gezegd creëren we met diverse bouwprojecten op de langere termijn ruimte. We zijn en blijven echter alert. Ieder idee dat leidt tot een oplossing is dus welkom.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad