“Belangrijk dat kinderen snel weer goed in hun vel zitten”

24 april 2020

Vanaf 11 mei mogen leerlingen in het basis- en speciaal onderwijs weer parttime naar school. Ook bij de Venlose Sint Martinusschool zijn ze begonnen met de voorbereidingen op gedeeltelijke en de, waarschijnlijk in juni, daaropvolgende volledige openstelling. Directeur Frank Giesen: “Die vijf weken leerachterstand lopen we wel in.”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Net zoals het na 10 mei niet meteen ‘business as usual’ zal zijn op de Martinusschool, zo was het dat de afgelopen weken evenmin. De leerlingen zaten thuis en contact was er alleen op afstand. Bij de hogere groepen had het aspect educatie meer nadruk dan bij de lagere groepen, waar het welzijn een belangrijk aandachtspunt was, vertelt Frank Giesen: “We zijn die eerste week nadat de scholen dicht moesten met het op afstand les geven aan de bovenbouw begonnen, de groepen 7 en 8. Met individuele gesprekken en klassikale lessen. Toen dat goed bleek te werken zijn we ons op de groepen daaronder gaan focussen. Daarbij kwam wat meer papierwerk, gekopieerde boekjes en zo, aan te pas. Zeker bij de laagste groepen ging het vooral om het welzijn, ze op een aangename manier bezighouden.”

Paashaas
Dat is volgens Giesen goed verlopen. “Ik heb veel bewondering voor hoe iedereen met die vreemde situatie is omgegaan.” Hij legt uit dat contact leggen met de circa 200 leerlingen en hun ouders nagenoeg probleemloos ging. “Mensen houden zich netjes aan het verzoek zo veel mogelijk thuis te blijven. Dat hebben we gemerkt toen we voorafgaand aan Pasen overal een chocolade paashaas gingen afgeven. Bijna iedereen was thuis.”

Halve klassen
Nu begint het voorbereiden op de gedeeltelijke openstelling vanaf 11 mei. Giesen vertelt dat daar al ideeën over zijn en dat die de komende tijd verder worden uitgewerkt. “We gaan zoals verzocht met halve klassen werken die bij toerbeurt een hele dag naar school komen, dus niet ’s morgens een helft en ’s middags een helft. Zo beperken we de verkeersstromen en komen er minder ouders naar school.”

Discipline
Van die ouders, zegt hij, wordt ook een bepaalde discipline gevraagd. “Normaal ontstaat ’s morgens en ’s middags op de speelplaats een soort wijkraad van ouders. Dat kan de komende tijd niet, ze kunnen hun kinderen tot aan de ingang brengen en daar ook weer ophalen. Daar zullen mensen van ons staan om alles in goede banen te leiden. Daarnaast gaan we waarschijnlijk met verschillende aanvangstijden werken: een aantal groepen tussen 8 uur en half 9 en enkele groepen tussen half 9 en 9 uur. Maar dat gaan we allemaal nog communiceren.” Giesen verwacht dat de overheid en specialisten nauwlettend het aantal besmettingen na 11 mei in de gaten zullen houden. “Als dat laag blijft of verder daalt, zal er in juni zonder meer overgegaan worden op het volledig open gaan van basisscholen.”

Goed werkgever
Zijn er leerkrachten die wat huiverig zijn om weer voor een, weliswaar gehalveerde, klas te staan? Giesen knikt bevestigend. “Ja, leerkrachten die wat ouder zijn, een chronische aandoening hebben of die fungeren als mantelzorger. Daar zullen we als een goed werkgever mee omgaan en kijken of we ze voorlopig ander werk kunnen laten doen bijvoorbeeld. We zullen wat dat betreft sowieso de vinger aan de pols houden. Dit is een voor iedereen onbekende situatie waarbij zeker nu veiligheid altijd voorop moet staan.”

Schoolverlaters
Giesen merkt op dat er niet meteen weer les zal worden gegeven alsof er niets is gebeurd. “We gaan die eerste week vooral ook goed kijken hoe kinderen binnenkomen en zorgen ervoor, mocht dat nodig zijn, dat ze snel weer goed in hun vel zitten.” De weken sinds half maart van geen of minder les ziet hij niet als probleem. “Dat halen we wel in.” Voor de leerlingen uit groep 8, de schoolverlaters, zijn er nog een aantal consequenties, erkent Giesen. “De eindtoetsen waren in een eerder stadium al geschrapt. Dat is goed, zorgt voor rust. Maar de afscheidsactiviteiten zoals op kamp gaan en de musical, die komen ook onder druk te staan. We zullen moeten bekijken wat wel en niet kan.”

Reguliere zomervakantie
Tot slot, een kortere zomervakantie om de achterstand in te halen? Nee, dat ziet Giesen niet zitten. “Zoals gezegd, met die achterstand komt het wel goed. Maar bedenk dat we in een vreemde periode zitten die, ook al hebben we weken thuis gezeten, veel van iedereen vraagt. Dus wat mij betreft houden we een reguliere zomervakantie zodat we allemaal even kunnen bijtanken.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad