Gerenoveerde Sint Martinusschool officieel geopend: meer lucht en meer licht zorgen voor beter onderwijsklimaat

28 maart 2022

Afgelopen vrijdag opende wethouder Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn en Onderwijs) officieel de in 2021 gerenoveerde Sint Martinusschool. Hoewel de leerlingen op 10 januari van dit jaar alweer terugkeerden, moest deze handeling, wegens de coronamaatregelen, met ruim twee maanden worden uitgesteld. Twee maanden waarin iedereen inmiddels zijn plek in het gebouw heeft gevonden.

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: Rob Buchholz en Verheijen Smeets architecten

Zowel de wethouder als leden van het bestuur en directeur Frank Giesen spreken hun waardering uit aan het bouwteam. Bij het begin van de zomervakantie 2021 werd met de renovatiewerkzaamheden begonnen. Aan het einde van de afgelopen kerstvakantie kreeg Giesen de sleutel van zijn school weer overhandigd: missie geslaagd. Precies volgens planning. “Nee, van enige noemenswaardige kinderziektes hebben we sinds onze terugkeer in het gebouw ook geen last gehad,” aldus de directeur. “Misschien een stopcontact dat even niet goed functioneerde, maar dat mag verder geen naam hebben. Ik kan alleen maar mijn complimenten geven aan alle betrokken partijen.”

Klaar voor de toekomst
Wie het gebouw betreedt ruikt en proeft zelfs na ruim twee maanden nog steeds de frisheid. Alsof de school pas net in gebruik is genomen. Meer licht en meer lucht zorgen voor een beter onderwijsklimaat dat aansluit bij de wensen en eisen van deze tijd. De Sint Martinusschool, officieel geopend in 1980, is daarmee klaar voor de toekomst. Volgens Giesen voelen de kinderen zich hier inmiddels helemaal thuis. Een beeld dat wethouder Frans Schatorjé volledig kan onderschrijven “Natuurlijk ben ik direct na de kerstvakantie even een kijkje gaan nemen. Wat ik zag waren spelende kinderen die volop plezier uitstraalden. Dankzij de renovatie is hier nog meer dan voorheen een pedagogisch verantwoorde omgeving ontwikkeld waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook voor de docenten en andere teamleden is deze gerenoveerde school een verbetering. Zij hebben bovendien een half jaar op verschillende locaties les moeten geven. Dat was voor iedereen een uitdaging. Voor leraren, leerlingen en hun ouders. Nu is iedereen weer thuis. Hier is een bijzondere prestatie geleverd, want eigenlijk is er een bijna compleet nieuw gebouw gerealiseerd.”

Uitdagende tijden
De eerste gesprekken over nieuwbouw dateren alweer uit 2012. Precies een jaar geleden was het bouwteam compleet. Jos Lamberts, beleidsadviseur Onderwijs bij de gemeente Venlo benoemt tevens de omstandigheden waaronder de nieuwbouw is gerealiseerd. “Zeker in deze tijd vol uitdagingen is het knap wat alle partijen hebben neergezet. Natuurlijk is er sprake geweest van een lange en gedegen voorbereidingsperiode, maar dit eindresultaat is waar we het voor doen. Op termijn zal ook de gymzaal nog gemoderniseerd worden. Die is in handen van de gemeente en kent meerdere gebruikers, maar dat gaat zeker gebeuren. Lard Joordens van Verheijen Smeets architecten onderschrijft de visie van Lamberts. “Door de ontwikkelingen in de wereld ontstaat er veel onrust bij de hout- en metaalindustrie. Toch is alles tijdig geleverd en hebben we precies volgens planning het gebouw kunnen opleveren. Samen met Geelen Vastgoed & Bouw, Dierx Electroservice en Van Tilburg Energie Design hebben we deze uitdaging uitstekend volbracht.”

Hart
Terug naar wethouder Frans Schatorjé die de school ook voor de renovatie bezocht. “Het was toch een beetje een donker, dompig gebouw. En ja, ik had zeker enige twijfels of het bouwteam de gestelde einddatum zou halen. Maar kijk eens: hier staat een frisse school. Een school in het hart van Venlo. Eigenlijk is het een op zichzelf staande samenleving waar kinderen worden uitgedaagd om te leren, maar vooral ook zichzelf mogen zijn. Het is een ontmoetingsplek voor leerlingen met verschillende achtergronden maar waar iedereen gelijke kansen krijgt en waar aandacht is voor de echte Venlose cultuur. Daarom haalde ik zojuist ook het begrip ‘hart’ aan. De school is niet alleen gevestigd in het hart van de stad, maar alle huidige betrokkenen, oud-leerlingen en voormalig medewerkers hebben hier hun hart verloren. Zij koesteren mooie herinneringen en zijn trots op hun band met de Sint Martinusschool. Die plek in het hart is er voor altijd.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad