“In september een normale start van het schooljaar lijkt me een utopie”

2 juni 2020

Vandaag, 2 juni, gaan de leerlingen van het voorgezet onderwijs weer naar school. Over een kleine twee weken die van het middelbaar onderwijs. Maar een normale situatie zullen ze op onder meer het Valuascollege, College Den Hulster en het Blariacum – onderdeel van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) – en de diverse locaties van Gilde Opleidingen in Venlo niet aantreffen.

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

De anderhalve-meter-maatregel heeft grote invloed op de wijze waarop onderwijs kan worden gegeven na het weer openstellen van vo- en mbo-instellingen. Ga maar na, de meeste onderwijs- en praktijklokalen hebben een beperkte omvang en er is dus geen sprake van dat er dezelfde aantallen leerlingen of studenten in kunnen als voor de lockdown.

Protocol
Voor de opstart van het voortgezet onderwijs is een landelijk protocol, genaamd ‘Opstart VO’ opgesteld, laat een woordvoerster van OGVO weten. Met daarin de vermelding dat alle leerlingen de gelegenheid moeten krijgen om weer zoveel mogelijk onderwijs op hun school te volgen. Iedere school mag daar verder, binnen de gestelde restricties, zelf invulling aan geven. Dat betekent het onderwijs beperken tot de kern van alle vakken.

Vaste groepen
“We gaan dus zo veel mogelijk met vaste groepen werken, bewegingen zo veel mogelijk beperken en looproutes aangeven waar toezicht op wordt gehouden”, maakt de woordvoerster duidelijk. “De kantine blijft dicht – eten gebeurt in de klaslokalen – en het is niet de bedoeling dat leerlingen bijeenkomen op het schoolplein. Bij binnenkomst gaan ze meteen naar de plek waar ze moeten zijn.” Ze geeft aan dat fysiek onderwijs op school wordt gecombineerd met onderwijs op afstand. Leerlingen worden door hun mentor geïnformeerd op welke dagen en voor welke lessen zij op school verwacht worden. Gebruik van het openbaar vervoer wordt afgeraden om dat zo veel mogelijk te ontlasten.

Geen galafeest
Op het Valuascollege, College den Hulster en Blariacumcollege wordt op deze manier tot 3 juli les gegeven. De gebruikelijke uitstapjes en excursies komen te vervallen. Datzelfde geldt voor het galafeest voor de eindexamenleerlingen. Docerend personeel zal zo veel mogelijk op school aanwezig zijn. Contacten met ouders vinden plaats via beeldbellen. En hoe zit het bijvoorbeeld met de dansopleiding bij het Valuascollege, nu dans- en sportscholen nog niet open mogen? “De voorbereidingen zijn getroffen, maar het wachten is nog op het protocol dat vanuit de beroepsvereniging, in dit geval ArteZ, zal verschijnen.”

Strikte voorwaarden
Ook Thijs Metsemakers, hoofd Studentenzaken en Communicatie van Gilde Opleidingen geeft aan dat de situatie vanaf 15 juni verre van normaal zal zijn voor de studenten. In Venlo zijn dat er ruim 2.500, verdeeld over de locaties Hagerhofweg (techniek, economie), Groenveldsingel (zorg, beauty, wellness) en Laaghuissingel (logistiek, horeca en recreatie). Vanaf 15 juni mag het mbo het onderwijs onder strikte voorwaarden weer opstarten.  “We gaan dus niet zo maar weer open voor alle studenten. We hebben te maken met een capaciteitsnorm van 20 procent en met de anderhalve-meter-maatregel. Dat betekent dat we vanaf 15 juni ons vooral richten op studenten die afstuderen en op praktijklessen.”

Capaciteitsnorm
Hij legt uit wat de capaciteitsnorm van 20 procent precies betekent. “We mogen maar een vijfde van de studenten ontvangen. Die capaciteitsnorm is er onder meer om tegemoet te komen aan de wens van de overheid om het openbaar vervoer zo weinig mogelijk te belasten.”

Nieuwe studenten
Hoe het er op de langere termijn uit zal zien, weet Metsemakers niet precies. “We bereiden ons zo goed mogelijk voor  op het nieuwe schooljaar, maar hebben te maken met veranderende voorwaarden. Voorlopig gaan we uit van de capaciteitsnorm van 20 procent, maar dat kan straks weer anders zijn. Voor nieuwe studenten komend uit het voortgezet onderwijs organiseren we een speciale introductie, met extra aandacht voor studievaardigheden, studieplanning en hoe ze in de combinatie van deels thuis en deels in onze locaties het beste kunnen studeren. Eén ding is duidelijk: dat het onderwijs komend jaar anders zal zijn dan we met elkaar gewend waren. In september een normale start van het schooljaar lijkt me dan ook een utopie.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad