Pilot: Gilde Opleidingen start internationale opleiding in Venlo

24 februari 2021

Komend schooljaar start Gilde Opleidingen in Venlo met een nieuwe opleiding, Gilde International. Met als doel jongeren beter voor te bereiden op een internationale carrière in de Euregio. “Er werd al langer over gesproken, nu maken we het concreet.”

Tekst: Jac Buchholz | Beeld: VenloVanbinnen

Limburg is qua grenzen de meest internationale provincie van ons land. België en Duitsland – zeker in Venlo – liggen niet ver weg. Is het dan niet vreemd dat er niet al langer een opleiding is waar jongeren worden klaar gestoomd om ook in die twee landen een carrière te kunnen opbouwen? Innovatieregisseur Frank van den Ende van Gilde legt uit dat het initiatief niet uit de lucht komt vallen. “Er zijn natuurlijk al andere ontwikkelingen gericht op onze buurlanden. Contacten met bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partijen over de grens, ideeën over grensoverschrijdende samenwerking. Het plan voor een internationale opleiding was er dan ook al langer, nu maken we het concreet.”

Cultuur
Gilde International, zegt Van den Ende, is in mbo-land uniek. “Waar de student normaal gesproken al snel een keuze in een bepaalde richting moet maken, worden ze bij Gilde Internationaal eerst 18 maanden breed opgeleid en kunnen ze proeven van 5 opleidingen. Daarna kunnen ze voor een bepaalde richting kiezen. Dat zijn Manager Retail, Assistent-manager Internationale Handel, Manager Transport en Logistiek, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Leidinggevende International Hospitality.” Hij vertelt dat de studenten met zowel de Nederlandse als Duitse en Belgische cultuur kennis maken. Onder meer door de drie talen te leren spreken en over de grens stage te lopen en gastlessen te volgen.

Erkend
Er wordt volgens Van den Ende eveneens naar een ander aspect gekeken. “Tot nu toe was het zo dat een Nederlands diploma niet altijd of niet volledig in Duitsland en België wordt erkend. We bekijken of het mogelijk is om in het voorkeursland van de student certificaten of diploma’s te behalen die wel internationaal erkend worden.” Dat wordt, geeft hij aan, de komende maanden verder uitgewerkt. “Zoals gezegd hebben we uit het verleden al heel wat contacten. Die betrekken we er ook bij. Verder is er ondersteuning van de gemeente Venlo en van de provincie Limburg.”

Fontys
Natuurlijk, knikt hij, is er eveneens nauw contact met de Venlose vestiging van Fontys Hogescholen, waar internationaal georiënteerde opleidingen al jaren gemeengoed zijn. “We onderzoeken onder meer hoe studenten vanuit Gilde International goed kunnen doorstromen naar een opleiding van Fontys. Daarnaast bekijken we het opzetten van een associate degree, een studie die tussen mbo-4 en het hbo ligt.”

In alle rust
Maar eerst is het zaak de nieuwe opleiding goed op te zetten. “Dat gaan we in alle rust doen”, merkt Van den Ende tot slot op. “Venlo is wat dat betreft een pilot. We beginnen in principe met één klas, tenzij er al meteen heel veel aanmeldingen zijn. Op den duur moet het ook voor Duitse of Belgische studenten mogelijk zijn onderwijs te volgen bij Gilde International – maar dat is voor later. We willen vooral een gedegen en kwalitatief hoogwaardige opleiding opzetten die jongeren goed voorbereid op een carrière in de Euregio.”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad

Bowie in Venlo

Bowie in Venlo

Column: Jac Buchholz | Beeld: Peter Janssen David Bowie kwam voorbij. Op televisie uiteraard – stel je voor, het zou wat zijn. Terug in de tijd, een optreden tijdens zijn Ziggy Stardust-tour in de Hammersmith Odeon. Voorafgaand aan afsluiter Rock ‘n’ Roll Suicide...