Renovatie Sint Martinusschool: ‘Bezoekers zullen het gebouw niet meer herkennen’

5 juli 2021

Het huidige gebouw van de Sint Martinusschool dateert uit 1979 en werd tijdens het schooljaar 1980/1981 voor het eerst in gebruik genomen. Nu, ruim 40 jaar later, vindt de eerste grootschalige renovatie plaats. Vooral aan de binnenkant zal bijna alles veranderden. De buitenschil blijft grotendeels intact. “Wie hier in januari naar binnen loopt, zal het gebouw niet meer herkennen,” aldus directeur Frank Giesen.

Tekst: Rob Buchholz | Beeld: Verheijen Smeets Architecten en Rob Buchholz

In januari, na de kerstvakantie moet alles weer gebruiksklaar zijn. Dit betekent dat de bouwwerkzaamheden begin december tot een einde komen en dat daarna het inhuizen begint. Net zoals de voorbereidingen om les te geven. De leerlingen van de basisschool worden tijdens de bouwtraject over drie locaties verdeeld: De Beerendonck, het Valuascollege en de Volksuniversiteit op de Leutherweg. Om ouders de kans te geven hun kinderen die mogelijk over meer groepen verdeeld zijn, tijdig op te halen en te brengen is er volgens Frank Giesen besloten om de schooltijden voor leerlingen op het Valuascollege met een kwartier naar achteren te verschuiven.

Paul Simons, Frank Giesen, Lard Joordens en Sebastian Leppink

Leeghalen en opruimen
Om alles op tijd gereed te krijgen, zullen de voorbereidingen de komende weken al beginnen met opruimen en leeghalen van lokalen en andere ruimtes. Geïnteresseerden kunnen op vrijdag 24 juli bij de start van de zomervakantie nog een kijkje nemen om het dan lege gebouw nog één keer in oorspronkelijke staat te bezichtigen. Giesen: “Tot en met dat weekend ben ik op deze locatie nog de baas. Vanaf maandag 28 juli hebben de mensen van het bouwteam het hier voor het zeggen.”

Samenstelling bouwteam
Er heerst bij Frank Giesen vooral opluchting dat de renovatie nu eindelijk van start kan gaan. De eerste gesprekken met de gemeente over deze opknapbeurt dateren al van 2012. Sinds 2017 werden de plannen steeds concreter en tevens budgetten vastgesteld. In 2020 zijn deze opnieuw geïndexeerd en kon begonnen worden met de architectenselectie en viel het besluit om in een bouwteam te gaan werken. De keuze viel op Verheijen Smeets Architecten, als aannemer werd Geelen Vastgoed & Bouw benoemd, Dierx Electroservice kreeg de verantwoordelijkheid over de elektro en Van Tilburg Energie Design gaat de energie in het gebouw verzorgen.

Onderwijsvisie
Docenten, ouders en leerlingen kregen de afgelopen maanden allemaal op eigen wijze inspraak in de renovatieplannen. Sebastian Leppink was als ouder en lid van het bestuur nauw betrokken bij die voorbereidingen. “Er is een heldere onderwijsvisie opgesteld waarin heel duidelijk de wensen benoemd zijn. Hoe willen wij als ouders en als school dat hier in de toekomst onderwijs wordt gegeven. Aan de mensen van het bouwteam de taak om dit in het vernieuwde gebouw te vertalen. Wij wilden niet op onze stoel achterover leunen en kijken wat er zou gebeuren. Als bestuur hebben wij duidelijk vooraf bepaald waar wel en waar niet geld aan besteed kon worden.”

Onderdeel van de omgeving
Het is vooral de binnenzijde waar de grootschalige renovatie plaatsvindt. Aan de buitenzijde zijn de wijzigingen beperkt. Zo zal het muurtje aan de voorzijde van de school verdwijnen waardoor het gebouw meer onderdeel wordt van haar omgeving. Een idee van architect Lard Joordens. “Dit geeft de school een meer open karakter en sluit tevens aan bij de transparante sfeer die aan de binnenzijde gaat ontstaan. De Martinusschool wordt zo meer onderdeel van het Rosarium. Verder krijgen de terugliggende delen een houten bekleding die past bij de bouwstijl van de Bossche school die kenmerkend is voor dit gebouw.”

Fris licht en transparantie
Transparantie dus aan de buitenkant, maar vooral aan de binnenzijde van de school. Joordens: “Er zullen transparante werkplekken ontstaan en lokalen waar de kinderen in zowel grote als kleine groepjes kunnen werken. Die lokalen zijn voorzien van grote raampartijen zodat er meer contact is tussen lesruimtes en de gangen. Ook krijgen de leerlingen meer onderwijs door het hele gebouw en ze zijn daarbij dus niet gebonden aan één lokaal. Een echt leerplein was door de structuur van deze school lastig te realiseren, maar was ook niet echt de wens van de docenten. De verbinding staat bij dit alles centraal. Nu zijn de gangen nog heel donker en voorzien van grijs grauwe stenen. Dat gaat allemaal veranderen. Fris licht en transparantie zijn de sleutelwoorden bij deze renovatie.”

Lichtplan
Bij het nieuwe interieur is geen plaats meer voor losse delen. Zo worden lokalen voorzien van lange elementen onder de ramen waar lesmateriaal in opgeborgen kan worden. Muren gaan verdwijnen waardoor samenwerking tussen groepen beter mogelijk is. Tevens krijgt het gebouw een speciaal lichtplan zo weet Sebastian Leppink. “Als de leerlingen ’s morgens nog niet helemaal wakker zijn, zal het licht feller schijnen. In de loop van de dag, als iedereen drukker wordt, dimt het licht om meer rust te creëren. Ook de plafonds en de akoestiek ondergaan een facelift om meer rust in het gebouw te krijgen.

Klimaat
Behalve onderwijsgerelateerde aanpassingen, zal ook het klimaat in het gebouw vernieuwd worden. Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt uit de tropenroosters die de school de afgelopen jaren tijdens extreem warme dagen moest invoeren. “Het klimaat en de ventilatie in het gebouw zal na de renovatie voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd,” zo laat Paul Simons, projectcoördinator namens Geelen Vastgoed & Bouw weten. “Het leerklimaat is vanaf januari volgend jaar optimaal in dit gebouw.” Op het dak van de gymzaal komen zonnepanelen te liggen waardoor de Sint Martinusschool voortaan bijna energieneutraal is.

Uitdaging: Logistiek en tijd
Grootste uitdagingen voor alle partijen zijn de factor tijd en de logistiek rondom de Sint Martinusschool. Tussen de start van de renovatie en oplevering zitten amper vijf maanden. Het vooronderzoek dat in de afgelopen maanden plaatsvond zorgt dat de kans op onaangename verrassingen zo klein mogelijk is. “Er komen lange ramen in het gebouw en daarbij zijn dus ook lange stalen balken nodig. De omgeving van de school bestaat uit smalle straatjes,” aldus architect Joordens. “Bovendien staan er altijd veel auto’s geparkeerd. Ook daarvoor is een strak plan gemaakt om de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken. De speelplaats is onze tijdelijke bouwplaats. Andere opties waren er niet.”

Om ouders en omwonenden zo goed mogelijk te blijven informeren, verschijnt er volgens Frank Giesen regelmatig een nieuwsbrief. “Mensen die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen zich via de website van de Sint Martinusschool inschrijven. Dan krijgen ze belangrijke informatie altijd tijdig in hun mailbox. Bovendien vond afgelopen vrijdag al een bijeenkomst plaats voor omwonenden waarbij zij alle gelegenheid kregen om vragen te stellen. Voor verdere informatie kunnen mensen altijd bij de school of het bouwteam terecht. ”

Bekijk ons magazine

Blader door onze artikelen in Venlovanbinnenstad